Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 8:1-26

8  Ug si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Sultihi si Aaron, ug ingna siya, ‘Sa dihang imong dagkotan ang mga lampara, kinahanglang madan-agan sa pito ka lampara ang luna sa atubangan sa tangkawan.’”+  Ug si Aaron mibuhat sa ingon. Iyang gidagkotan ang mga lampara niini alang sa luna sa atubangan sa tangkawan,+ ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises.  Karon kini mao ang pagkabuhat sa tangkawan. Kini sinalsal nga bulawan. Hangtod sa mga kilid niini ug hangtod sa mga bulak niini kini sinalsal.+ Sumala sa panan-awon+ nga gipakita ni Jehova kang Moises, ingon niadto ang iyang pagbuhat sa tangkawan.  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises, nga nag-ingon:  “Kuhaa ang mga Levihanon gikan sa taliwala sa mga anak sa Israel, ug hinloi sila.+  Ug kini mao ang imong buhaton kanila aron sa paghinlo kanila: Sabligi sila sa tubig nga nagahinlo-sa-sala,+ ug paagian nila ug labaha ang tibuok nilang lawas+ ug palabhan ang ilang mga besti+ ug hinloan ang ilang kaugalingon.+  Unya magkuha sila ug usa ka toreyong baka+ ug halad-nga-lugas+ niini sa pinong harina nga gibasa sa lana, ug magkuha ka ug laing toreyong baka alang sa halad-sa-sala.+  Ug imong ipresentar ang mga Levihanon sa atubangan sa tolda nga tagboanan ug tigomon ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel.+ 10  Ug imong ipresentar ang mga Levihanon sa atubangan ni Jehova, ug ang mga anak sa Israel magtapion+ sa ilang mga kamot ibabaw sa mga Levihanon.+ 11  Ug palakton ni Aaron ngadto-nganhi ang mga Levihanon sa atubangan ni Jehova ingon nga halad-nga-tinabyog+ gikan sa mga anak sa Israel, ug sila mag-alagad aron buhaton ang buluhaton ni Jehova.+ 12  “Unya ang mga Levihanon magtapion sa ilang mga kamot ibabaw sa mga ulo sa mga torong baka.+ Human niana, ihalad ang usa ingon nga halad-sa-sala ug ang lain ingon nga halad-nga-sinunog ngadto kang Jehova aron himoon ang pagtabon-sa-sala+ alang sa mga Levihanon. 13  Ug pabarogon mo ang mga Levihanon sa atubangan ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ug palakton sila ngadto-nganhi ingon nga halad-nga-tinabyog alang kang Jehova. 14  Ug lainon mo ang mga Levihanon gikan sa mga anak sa Israel, ug ang mga Levihanon maakoa gayod.+ 15  Ug pagkahuman niana ang mga Levihanon mosulod sa pag-alagad sa tolda nga tagboanan.+ Busa hinloan mo sila ug palakton sila ngadto-nganhi ingon nga halad-nga-tinabyog.+ 16  Kay sila maoy mga hinatag, gihatag kanako gikan sa mga anak sa Israel.+ Puli niadtong nagabukas sa tanang tagoangkan, sa tanang panganay sa mga anak sa Israel,+ kuhaon ko sila alang sa akong kaugalingon. 17  Kay ang matag panganay sa mga anak sa Israel akoa man, sa tawo ug sa mananap.+ Sa adlaw nga akong gihampak ang matag panganay sa yuta sa Ehipto+ sila akong gibalaan alang kanako.+ 18  Ug kuhaon ko ang mga Levihanon puli sa tanang panganay sa mga anak sa Israel.+ 19  Ug akong ihatag ang mga Levihanon ingon nga mga hinatag ngadto kang Aaron ug ngadto sa iyang mga anak nga lalaki gikan sa mga anak sa Israel,+ aron buhaton ang pag-alagad sa mga anak sa Israel diha sa tolda nga tagboanan+ ug aron himoon ang pagtabon-sa-sala alang sa mga anak sa Israel, aron walay hampak nga modangat sa mga anak sa Israel+ tungod sa pagduol sa mga anak sa Israel sa balaang dapit.” 20  Ug gibuhat ni Moises ug ni Aaron ug sa tibuok katigoman sa mga anak sa Israel ang ingon ngadto sa mga Levihanon. Sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kang Moises labot sa mga Levihanon, mao ang gibuhat sa mga anak sa Israel ngadto kanila. 21  Busa ang mga Levihanon naghinlo sa ilang kaugalingon+ ug naglaba sa ilang mga besti, nga human niana si Aaron nagpalakaw kanila ngadto-nganhi ingon nga halad-nga-tinabyog sa atubangan ni Jehova.+ Unya si Aaron naghimog pagtabon-sa-sala alang kanila aron sa paghinlo kanila.+ 22  Human niini ang mga Levihanon misulod sa pagbuhat sa ilang buluhaton diha sa tolda nga tagboanan sa atubangan ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki.+ Sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises labot sa mga Levihanon, gibuhat nila ang ingon ngadto kanila. 23  Si Jehova karon misulti kang Moises, nga nag-ingon: 24  “Kini mao ang nahiangay sa mga Levihanon: Gikan sa kawhaag-lima ka tuig ang kagulangon pataas siya moduyog sa pundok nga nagaalagad sa tolda nga tagboanan. 25  Apan paglapas sa kalim-an ka tuig ang kagulangon siya moretiro na gikan sa pundok nga nagaalagad ug dili na mag-alagad. 26  Ug siya mag-alagad sa iyang mga igsoon diha sa tolda nga tagboanan sa pag-atiman sa obligasyon, apan dili siya magbuhat ug pag-alagad. Subay niini ikaw magabuhat ngadto sa mga Levihanon labot sa ilang mga obligasyon.”+

Mga Footnote