Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 6:1-27

6  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises, nga nag-ingon:  “Sultihi ang mga anak sa Israel ug ingna sila, ‘Kon ang usa ka lalaki o usa ka babaye mohimog linain nga panaad sa pagkinabuhi ingon nga Nazareo+ alang kang Jehova,  siya kinahanglang maglikay sa bino ug sa makahubog nga ilimnon. Dili siya mag-inom sa suka sa bino o sa suka sa makahubog nga ilimnon,+ ni moinom sa bisan unsang ilimnon nga binuhat gikan sa ubas, ni mokaon ug ubas, lab-as man o binulad.  Sa tanang adlaw sa iyang pagka-Nazareo dili gayod siya magkaon sa bisan unsa nga binuhat gikan sa paras, gikan sa hilaw nga ubas hangtod sa mga panit.  “‘Sa tanang adlaw sa panaad sa iyang pagka-Nazareo kinahanglan nga walay labaha nga moagi sa iyang ulo;+ hangtod mabug-os ang mga adlaw nga siya kinahanglang mabulag alang kang Jehova, siya magmabalaan pinaagi sa pagpatubo sa mga buhok+ sa iyang ulo.  Sa tanang adlaw sa iyang pagpabiling bulag alang kang Jehova siya dili makaduol sa bisan unsang patay nga kalag.+  Bisan tungod sa iyang amahan o sa iyang inahan o sa iyang igsoong lalaki o sa iyang igsoong babaye siya dili mahimong maghugaw sa iyang kaugalingon sa dihang sila mamatay,+ tungod kay ang ilhanan sa iyang pagka-Nazareo alang sa iyang Diyos anaa sa iyang ulo.  “‘Sa tanang adlaw sa iyang pagka-Nazareo siya balaan alang kang Jehova.  Apan kon adunay kalit nga mamatay tupad kaniya+ nga sa ingon iyang mahugawan ang ulo sa iyang pagka-Nazareo, nan siya magkiskis+ sa iyang ulo sa adlaw alang sa pagputli kaniya. Sa ikapitong adlaw kini iyang kiskisan. 10  Ug sa ikawalong adlaw siya kinahanglang magdalag duha ka tukmo o duha ka piso sa salampati ngadto sa saserdote didto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.+ 11  Ug ang saserdote magtanyag sa usa ingon nga halad-sa-sala+ ug sa lain ingon nga halad-nga-sinunog+ ug maghimog pagtabon-sa-sala alang kaniya, sanglit siya nakasala tungod sa patay nga kalag. Unya iyang pagabalaanon ang iyang ulo nianang adlawa. 12  Ug siya magkinabuhi ingon nga Nazareo+ alang kang Jehova sa mga adlaw sa iyang pagka-Nazareo, ug siya magdalag usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini ingon nga halad-sa-pagkasad-an;+ ug ang unang mga adlaw dili maihap tungod kay siya naghugaw sa iyang pagka-Nazareo. 13  “‘Karon kini mao ang balaod bahin sa Nazareo: Sa adlaw nga mabug-os ang mga adlaw sa iyang pagka-Nazareo,+ siya dad-on ngadto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan. 14  Ug itanyag niya ingon nga iyang halad kang Jehova ang usa ka himsog nga laking nating karnero sa unang tuig niini ingon nga halad-nga-sinunog+ ug usa ka himsog nga bayeng nating karnero sa unang tuig niini ingon nga halad-sa-sala+ ug usa ka himsog nga laking karnero ingon nga halad-sa-panag-ambit,+ 15  ug usa ka bukag sa siningsing nga mga tinapay nga walay igpapatubo sa pino nga harina,+ gibasa sa lana,+ ug walay igpapatubo nga nigpis nga tinapay nga pinahiran sa lana,+ ug ang ilang halad-nga-lugas+ ug ang ilang mga halad-nga-ilimnon.+ 16  Ug ang saserdote magtanyag niini sa atubangan ni Jehova ug maghalad sa iyang halad-sa-sala ug sa iyang halad-nga-sinunog.+ 17  Ug iyang ihalad ang laking karnero ingon nga halad-sa-panag-ambit+ ngadto kang Jehova uban sa bukag sa mga tinapay nga walay igpapatubo; ug ihalad sa saserdote ang halad-nga-lugas+ niini ug ang halad-nga-ilimnon niini. 18  “‘Ug ang Nazareo magkiskis+ sa ulo sa iyang pagka-Nazareo didto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan, ug siya magkuha sa buhok sa ulo sa iyang pagka-Nazareo ug magbutang niini ibabaw sa kalayo nga anaa sa ilalom sa halad-sa-panag-ambit. 19  Ug ang saserdote magkuha ug linat-an+ nga abaga sa laking karnero ug usa ka siningsing nga tinapay nga walay igpapatubo nga gikan sa bukag, ug usa ka walay igpapatubo nga nigpis nga tinapay,+ ug ibutang kini diha sa mga palad sa Nazareo human niya ipakiskis ang ilhanan sa iyang pagka-Nazareo. 20  Ug ang saserdote magtabyog niini ingon nga halad-nga-tinabyog sa atubangan ni Jehova.+ Butang kini nga balaan alang sa saserdote, uban sa dughan+ sa halad-nga-tinabyog ug sa paa sa giamot.+ Ug pagkahuman niana ang Nazareo makainom na sa bino.+ 21  “‘Kini mao ang balaod bahin sa Nazareo+ nga manaad—ang iyang halad kang Jehova tungod sa iyang pagka-Nazareo, gawas pa sa iyang maarangan. Sumala sa iyang ipanaad, iyang buhaton ang ingon tungod sa balaod sa iyang pagka-Nazareo.’” 22  Unya si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 23  “Sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki, nga magaingon, ‘Inyong panalanginan+ ang mga anak sa Israel niining paagiha, nga magaingon kanila: 24  “Hinaot si Jehova magapanalangin kanimo+ ug magabantay kanimo.+ 25  Hinaot si Jehova magapasidlak sa iyang nawong nganha kanimo,+ ug hinaot nga siya magauyon kanimo.+ 26  Hinaot si Jehova mohangad sa iyang nawong kanimo+ ug magahatag ug kalinaw kanimo.”’+ 27  Ug sila magbutang sa akong ngalan+ nganha sa mga anak sa Israel, aron ako magpanalangin kanila.”+

Mga Footnote