Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 5:1-31

5  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises, nga nag-ingon:  “Sugoa ang mga anak sa Israel nga ilang pagawason sa kampo ang tanang sanlahon+ ug ang tanang may inagas+ ug ang tanang mahugaw gumikan sa kalag nga namatay.+  Lalaki man o babaye pagawason ninyo sila. Pagawason ninyo sila sa kampo,+ aron dili nila mahugawan+ ang mga kampo niadtong sa ilang taliwala ako nagapuyo.”+  Ug gibuhat kana sa mga anak sa Israel, nga nagpagawas kanila sa kampo. Ingon sa gisulti ni Jehova kang Moises, mao ang gibuhat sa mga anak sa Israel.  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Sultihi ang mga anak sa Israel, ‘Kon bahin sa usa ka lalaki o babaye, kon buhaton nila ang bisan unsa sa tanang kasal-anan sa tawo pinaagi sa pagbuhat sa usa ka buhat sa pagkadili-matinumanon batok kang Jehova, kanang kalaga nahimong sad-an usab.+  Ug kinahanglang isugid+ nila ang sala nga ilang nahimo, ug iyang bayran ang iyang nahimong sala sumala sa bili niini, ug dugangan usab ug ikalima ka bahin niini,+ ug kini iyang ihatag ngadto sa iyang nabuhatan ug sala.  Apan kon kining ulahing gihisgotan walay suod nga paryente nga kabayran tungod sa nahimong sala, ang ibayad sa nahimong sala ngadto kang Jehova maiya sa saserdote, gawas sa laking karnero sa pagtabon-sa-sala nga iyang gamiton sa pagtabon-sa-sala alang kaniya.+  “‘Ug maiya ang matag amot+ sa tanang balaang mga butang+ sa mga anak sa Israel, nga ilang ihatag ngadto sa saserdote.+ 10  Ug ang balaang mga butang sa matag usa magpabilin nga iyang kaugalingon. Ang bisan unsa nga ihatag sa matag usa ngadto sa saserdote, maiyaha kana.’” 11  Ug si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 12  “Sultihi ang mga anak sa Israel, ug ingna sila, ‘Kon ang asawa ni bisan kinsang lalaki motipas sa pagkaagi nga siya mobuhat ug usa ka buhat sa pagkadili-matinumanon batok kaniya,+ 13  ug may laing lalaki nga modulog kaniya ug gigawasan ug binhi,+ ug kini natago gikan sa mga mata sa iyang bana+ ug nagpabiling wala madiskobrehi, ug siya, sa iyang bahin, naghugaw sa iyang kaugalingon apan walay saksi batok kaniya, ug siya wala hisakpi; 14  ug ang espiritu sa pangabugho+ miabot kaniya, ug siya natahap sa pagkamaunongon sa iyang asawa, ug siya naghugaw gayod sa iyang kaugalingon, o ang espiritu sa pangabugho miabot kaniya, ug siya natahap sa pagkamaunongon sa iyang asawa, apan siya wala gayod maghugaw sa iyang kaugalingon; 15  nan dad-on sa tawo ang iyang asawa ngadto sa saserdote+ ug dad-on ang halad sa iyang asawa uban kaniya, ang ikanapulo sa usa ka ephah nga harina sa sebada. Dili siya magbubo ug lana ni magbutang ug kamangyan+ niini, kay usa kini ka halad-nga-lugas sa pangabugho, usa ka handomanan nga halad-nga-lugas nga magpahinumdom sa kasaypanan. 16  “‘Ug ang saserdote magdala kaniya ug magpabarog kaniya sa atubangan ni Jehova.+ 17  Ug ang saserdote magdalag balaang tubig sulod sa usa ka sudlanan nga kulonon, ug ang saserdote magkuhag abog gikan sa salog sa tabernakulo, ug kini iyang ibutang sa tubig. 18  Ug ang saserdote magpabarog sa babaye sa atubangan ni Jehova ug magpadunghay sa buhok sa ulo sa babaye ug magbutang diha sa iyang mga palad sa handomanang halad-nga-lugas, nga mao, ang halad-nga-lugas sa pangabugho,+ ug diha sa kamot sa saserdote kinahanglang anaa ang tubig nga mapait nga nagadalag tunglo.+ 19  “‘Ug ang saserdote magpapanumpa kaniya, ug siya magsulti sa babaye: “Kon walay lalaki nga midulog kanimo ug kon samtang ikaw nailalom sa pagbulot-an sa imong bana+ ikaw wala motipas ngadto sa bisan unsang kahugawan, mahigawas ka sa epekto niining tubig nga mapait nga nagadalag tunglo. 20  Apan ikaw, kon ikaw mitipas samtang nailalom sa pagbulot-an sa imong bana+ ug kon ikaw naghugaw sa imong kaugalingon ug may lalaki nga nagpasulod diha kanimo sa iyang binhi,+ gawas sa imong bana,—⁠” 21  Ang saserdote karon magpapanumpa sa babaye sa usa ka panumpa nga inubanag pagtunglo,+ ug ang saserdote moingon sa babaye: “Hinaot si Jehova magpailalom kanimo sa usa ka tunglo ug sa usa ka panumpa taliwala sa imong katawhan pinaagi sa pagpakuyos ni Jehova sa imong balat-ang,+ ug pagpadako sa imong tiyan. 22  Ug kining tubig nga nagadalag tunglo mosulod sa imong mga tinai ug magpadako sa imong tiyan ug magpakuyos sa imong balat-ang.” Niini ang babaye moingon: “Amen! Amen!” 23  “‘Ug ang saserdote magsulat niini nga mga tunglo diha sa basahon+ ug palaon+ kini ngadto sa tubig nga mapait. 24  Ug ipainom niya sa babaye ang tubig nga mapait nga nagadalag tunglo,+ ug ang tubig nga nagadalag tunglo mosulod kaniya ingon nga mapait. 25  Ug ang saserdote magkuha sa halad-nga-lugas+ sa pangabugho gikan sa kamot sa babaye ug itabyog ang halad-nga-lugas sa atubangan ni Jehova, ug kini iyang dad-on duol sa halaran. 26  Ug ang saserdote maghakop ug pipila sa halad-nga-lugas ingon nga tigpahinumdom+ niini ug paasohon kini sa ibabaw sa halaran, ug pagkahuman iyang ipainom sa babaye ang tubig. 27  Sa mapainom na niya siya sa tubig, mahitabo usab nga kon siya naghugaw sa iyang kaugalingon sa pagkaagi nga nakahimo siyag usa ka buhat sa pagkadili-matinumanon sa iyang bana,+ nan ang tubig nga nagadalag tunglo mosulod kaniya ingon nga mapait, ug ang iyang tiyan modako, ug ang iyang balat-ang mokuyos, ug ang babaye mahimong tinunglo taliwala sa iyang katawhan.+ 28  Apan, kon ang babaye wala maghugaw sa iyang kaugalingon ug siya mahinlo, nan mahigawas siya sa maong silot;+ ug siya mamabdos pinaagi sa binhi. 29  “‘Kini mao ang balaod bahin sa pangabugho,+ diin ang usa ka babaye motipas+ samtang nailalom sa pagbulot-an sa iyang bana,+ ug siya naghugaw sa iyang kaugalingon, 30  o sa kaso diin moabot sa usa ka lalaki ang espiritu sa pangabugho, ug siya matahap sa iyang asawa nga nagluib; ug siya magpabarog sa asawa sa atubangan ni Jehova, ug ang saserdote magbuhat kaniya niining tanang balaod. 31  Ug ang lalaki mahigawas sa kasaypanan, apan ang asawa manubag sa iyang kasaypanan.’”

Mga Footnote