Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 35:1-34

35  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises didto sa desyertong kapatagan sa Moab haduol sa Jordan+ sa Jerico, nga nag-ingon:  “Sugoa ang mga anak sa Israel nga hatagan nila ang mga Levihanon ug mga siyudad+ aron kapuy-an gikan sa panulondon nga ilang mapanag-iya, ug kinahanglang hatagan nila ang mga Levihanon ug mga sibsibanan sa mga siyudad sa palibot niini.+  Ug ang mga siyudad magsilbing puloy-anan nila, samtang ang ilang mga sibsibanan maoy alang sa ilang binuhing mga hayop ug sa ilang mga manggad ug sa tanan nilang ihalas nga mga mananap.  Ug ang mga sibsibanan sa mga siyudad, nga inyong ihatag sa mga Levihanon, magagikan sa paril sa siyudad ug paingon sa gawas nga usa ka libo ka maniko palibot.  Ug sa gawas sa siyudad sa sidlakang bahin magsukod kamo ug duha ka libo ka maniko ug sa habagatang bahin duha ka libo ka maniko ug sa kasadpang bahin duha ka libo ka maniko ug sa amihanang bahin duha ka libo ka maniko, nga ang siyudad anaa sa taliwala. Kini mahimong ilang mga sibsibanan sa mga siyudad.  “Kini ang mga siyudad nga inyong ihatag sa mga Levihanon: unom ka siyudad nga dalangpanan,+ nga inyong ihatag alang sa mamumuno aron sa pagkalagiw didto,+ ug gawas niana maghatag kamo ug kap-atag-duha ka lain pang mga siyudad.  Ang tanang siyudad nga inyong ihatag sa mga Levihanon mahimong kap-atag-walo ka siyudad, kini uban sa ilang mga sibsibanan.+  Ang mga siyudad nga inyong ihatag maoy gikan sa gipanag-iya sa mga anak sa Israel.+ Gikan sa daghan kamo magkuha ug daghan, ug gikan sa diyutay kamo magkuha ug diyutay.+ Ang matag usa, sumala sa gidak-on sa iyang panulondon nga iyang mapanag-iya, maghatag ug pipila sa iyang mga siyudad ngadto sa mga Levihanon.”  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon: 10  “Sultihi ang mga anak sa Israel, ug ingna sila, ‘Motabok kamo sa Jordan ngadto sa yuta sa Canaan.+ 11  Ug magpili kamo ug mga siyudad nga kombenyente alang kaninyo. Magsilbi kini ingon nga mga siyudad nga dalangpanan alang kaninyo, ug ang mamumuno nga nakapatay ug kalag nga wala-tuyoa kinahanglang mokalagiw didto.+ 12  Ug ang mga siyudad magsilbi ingon nga dalangpanan alang kaninyo gikan sa tigpanimalos sa dugo,+ aron ang mamumuno dili mamatay hangtod nga ikaatubang siya sa katigoman alang sa paghukom.+ 13  Ug ang mga siyudad nga inyong ihatag, ang unom ka siyudad nga dalangpanan, inyong magamit. 14  Tulo ka siyudad inyong ihatag niining kilira sa Jordan,+ ug tulo ka siyudad inyong ihatag didto sa yuta sa Canaan.+ Magsilbi kini nga mga siyudad nga dalangpanan. 15  Alang sa mga anak sa Israel ug alang sa mga langyaw nga pumoluyo+ ug alang sa lalin sa ilang taliwala kining unom ka siyudad magsilbing dalangpanan, alang kang bisan kinsa nga mokalagiw didto nga makapatay ug kalag nga wala-tuyoa.+ 16  “‘Karon kon siya naghapak kaniya pinaagi sa usa ka galamiton nga puthaw mao nga siya namatay, siya usa ka mamumuno.+ Sa walay pakyas ang mamumuno pagapatyon.+ 17  Ug kon siya naghapak kaniya pinaagi sa usa ka gamay nga bato mao nga siya namatay, siya usa ka mamumuno. Sa walay pakyas ang mamumuno pagapatyon. 18  Ug kon siya naghapak kaniya sa usa ka gamayng galamiton nga kahoy nga makapatay mao nga siya namatay, siya usa ka mamumuno. Sa walay pakyas ang mamumuno pagapatyon. 19  “‘Ang tigpanimalos+ sa dugo mao ang magapatay sa mamumuno. Sa dihang iyang ikahibalag siya, iyang pagapatyon siya. 20  Ug kon tungod sa pagdumot siya nagtukmod kaniya+ o siya may gilabay kaniya samtang nagbanhig+ aron siya mamatay, 21  o tungod sa pagdumot siya nagbakyaw sa iyang kamot kaniya aron siya mamatay, sa walay pakyas ang nakapatay pagapatyon. Siya usa ka mamumuno. Ang tigpanimalos sa dugo magpatay sa mamumuno sa dihang iyang ikahibalag siya.+ 22  “‘Apan kon sa wala-tuyoa ug sa walay-pagdumot nga siya nakatukmod kaniya o nakalabay kaniyag bisan unsang butang nga wala magbanhig kaniya,+ 23  o bisan unsang bato nga siya mahimong mamatay nga wala makakita kaniya o makahulog niini sa ibabaw kaniya, mao nga siya namatay, samtang siya wala magdumot kaniya ug wala magtinguha ug kadaot kaniya, 24  nan ang katigoman maghukom tali sa nakapatay ug sa tigpanimalos sa dugo sumala niini nga mga paghukom.+ 25  Ug ang katigoman+ magluwas sa mamumuno gikan sa kamot sa tigpanimalos sa dugo, ug ang katigoman magabalik kaniya ngadto sa iyang siyudad nga dalangpanan diin didto siya mikalagiw, ug siya kinahanglang mopuyo didto hangtod sa pagkamatay sa hataas nga saserdote nga gidihogan sa balaang lana.+ 26  “‘Apan kon ang mamumuno mogawas gayod sa utlanan sa iyang siyudad nga dalangpanan nga iyang gikalagiwan, 27  ug ang tigpanimalos+ sa dugo makakaplag kaniya sa gawas sa utlanan sa iyang siyudad nga dalangpanan, ug ang tigpanimalos sa dugo magapatay sa mamumuno, siya dili sad-an sa dugo. 28  Kay siya angay untang magpuyo sa iyang siyudad nga dalangpanan hangtod sa pagkamatay sa hataas nga saserdote,+ ug human sa kamatayon sa hataas nga saserdote ang mamumuno makapauli na sa yuta nga iyang gipanag-iya. 29  Ug kini mahimong usa ka lagda sa paghukom alang kaninyo sulod sa inyong mga kaliwatan sa tanan ninyong puloy-anang mga dapit. 30  “‘Sa baba sa mga saksi+ ang tanang makapatay ug kalag kinahanglang pagapatyon ingon nga mamumuno,+ ug ang usa lamang ka saksi dili makatestigo batok sa usa ka kalag aron siya mamatay. 31  Ug dili kamo magdawat ug lukat alang sa kalag sa usa ka mamumuno nga takos mamatay,+ kay sa walay pakyas siya pagapatyon.+ 32  Ug dili kamo magdawat ug lukat alang kaniya nga mikalagiw ngadto sa iyang siyudad nga dalangpanan, aron makapuyo ug balik sa yuta sa dili pa mamatay ang hataas nga saserdote. 33  “‘Ug dili kamo magahugaw sa yuta diin anaa kamo; tungod kay ang dugo ang magahugaw sa yuta,+ ug alang sa yuta walay pagtabon-sa-sala maylabot sa dugo nga giula diha niana, gawas kon pinaagi sa dugo niadtong nag-ula niana.+ 34  Ug dili ka magahugaw sa yuta diin kamo nagapuyo nga sa taliwala niana ako nagapuyo; kay ako si Jehova nagapuyo taliwala sa mga anak sa Israel.’”+

Mga Footnote