Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 34:1-29

34  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises, nga nag-ingon:  “Sugoa ang mga anak sa Israel, ug ingna sila, ‘Sulod kamo sa yuta sa Canaan.+ Kini mao ang yuta nga mainyo ingon nga panulondon,+ ang yuta sa Canaan sumala sa mga utlanan niini.+  “‘Ug ang inyong habagatang bahin maoy gikan sa kamingawan sa Zin tupad sa Edom,+ ug ang imong utlanan sa habagatan maoy gikan sa kinatumyan sa Dagat sa Asin+ sa sidlakan.  Ug ang inyong utlanan moliko gikan sa habagatan sa tungasanan sa Akrabim+ ug motabok ngadto sa Zin, ug ang kinutoban niini maoy sa habagatan sa Kades-barnea;+ ug kini mopadulong sa Hazar-adar+ ug motadlas ngadto sa Azmon.  Ug ang utlanan moliko sa Azmon paingon sa bul-oganang walog sa Ehipto,+ ug ang kinutoban niini adto sa Dagat.+  “‘Kon bahin sa utlanan sa kasadpan,+ alang kaninyo kini mao ang Dakong Dagat ug ang kabaybayonan. Kini mao ang inyong utlanan sa kasadpan.  “‘Karon kini ang mahimong utlanan ninyo sa amihanan: Gikan sa Dakong Dagat maglatid kamo paingon sa Bukid sa Hor+ ingon nga inyong utlanan.  Gikan sa Bukid sa Hor ilatid ninyo ang utlanan hangtod ngadto sa pagsulod sa Hamat,+ ug ang kinutoban sa utlanan adto sa Zedad.+  Ug ang utlanan magapadulong ngadto sa Zipron, ug ang kinutoban niini mao ang Hazar-enan.+ Kini ang mahimong utlanan ninyo sa amihanan. 10  “‘Unya maglatid kamo ingon nga inyong utlanan sa sidlakan gikan sa Hazar-enan ngadto sa Sepam. 11  Ug ang utlanan molugsong gikan sa Sepam ngadto sa Ribla sa sidlakan sa Ain, ug ang utlanan molugsong ug mosangko sa sidlakang bakilid sa dagat sa Kineret.+ 12  Ug ang utlanan molugsong ngadto sa Jordan, ug ang kinutoban niini mao ang Dagat sa Asin.+ Kini ang mahimong yuta+ ninyo sumala sa mga utlanan niini nga nagalibot.’” 13  Busa si Moises nagsugo sa mga anak sa Israel, nga nag-ingon: “Kini mao ang yuta nga inyong bahinbahinon taliwala kaninyo nga panag-iyahon pinaagig ripa,+ ingon sa gisugo ni Jehova nga ihatag ngadto sa siyam ug katunga sa tribo.+ 14  Kay ang tribo sa mga anak sa mga Rubenhon sumala sa balay sa ilang mga amahan ug ang tribo sa mga anak sa mga Gadhanon sumala sa balay sa ilang mga amahan nakadawat na, ug ang katunga sa tribo ni Manases nakadawat na sa ilang panulondon.+ 15  Ang duha ug katunga sa tribo nakadawat na sa ilang panulondon gikan sa rehiyon sa Jordan duol sa Jerico pasidlakan sa dapit sa silangan sa adlaw.”+ 16  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises, nga nag-ingon: 17  “Kini mao ang mga ngalan sa mga tawo nga magbahinbahin sa yuta kaninyo aron kini mapanag-iya, si Eleasar+ nga saserdote ug si Josue nga anak nga lalaki ni Nun.+ 18  Ug magkuha kamo ug usa ka pangulo gikan sa matag tribo nga magbahinbahin sa yuta aron kini mapanag-iya.+ 19  Ug mao kini ang mga ngalan sa mga tawo: Sa tribo ni Juda,+ si Caleb nga anak nga lalaki ni Jepune;+ 20  ug sa tribo sa mga anak ni Simeon,+ si Semuel nga anak nga lalaki ni Amihud; 21  sa tribo ni Benjamin,+ si Elidad nga anak nga lalaki ni Kislon; 22  ug sa tribo sa mga anak ni Dan+ usa ka pangulo, si Buki nga anak nga lalaki ni Jogli; 23  sa mga anak ni Jose,+ sa tribo sa mga anak ni Manases+ usa ka pangulo, si Haniel nga anak nga lalaki ni Epod; 24  ug sa tribo sa mga anak ni Epraim+ usa ka pangulo, si Kemuel nga anak nga lalaki ni Siptan; 25  ug sa tribo sa mga anak ni Zabulon+ usa ka pangulo, si Elizapan nga anak nga lalaki ni Parnak; 26  ug sa tribo sa mga anak ni Isacar+ usa ka pangulo, si Paltiel nga anak nga lalaki ni Azan; 27  ug sa tribo sa mga anak ni Aser+ usa ka pangulo, si Ahihud nga anak nga lalaki ni Selomi; 28  ug sa tribo sa mga anak ni Neptali+ usa ka pangulo, si Pedahel nga anak nga lalaki ni Amihud.” 29  Sila mao ang gisugo ni Jehova aron ang mga anak sa Israel himoong mga tag-iyag yuta sa yuta sa Canaan.+

Mga Footnote