Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 29:1-40

29  “‘Ug sa ikapito ka bulan, sa unang adlaw sa maong bulan, inyong himoon ang usa ka balaang panagkatigom.+ Walay bisan unsang matang sa mahago nga buluhaton ang inyong pagabuhaton.+ Kini mahimong usa ka adlaw sa pagbudyong sa trompeta alang kaninyo.+  Ug ihalad ninyo ingon nga halad-nga-sinunog alang sa usa ka makapahupay nga alimyon kang Jehova ang usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, pito ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon, mga walay depekto;+  ug ang ilang halad-nga-lugas sa pinong harina nga gibasa sa lana, tulo sa ikanapulo ka takos alang sa torong baka, duha sa ikanapulo ka takos alang sa laking karnero,+  ug usa sa ikanapulo ka takos alang sa matag usa ka laking nating karnero sa pito ka laking nating karnero;+  ug usa ka laking nating kanding ingon nga usa ka halad-sa-sala sa paghimog pagtabon-sa-sala alang kaninyo;+  gawas pa sa binulan nga halad-nga-sinunog+ ug sa halad-nga-lugas+ niini ug sa makanunayong halad-nga-sinunog+ ug sa halad-nga-lugas niini,+ uban sa ilang mga halad-nga-ilimnon,+ sumala sa naandang paagi alang kanila, ingon nga usa ka makapahupay nga alimyon, usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova.+  “‘Ug sa ikanapulo ka adlaw niining ikapito ka bulan inyong himoon ang usa ka balaang panagkatigom,+ ug sakiton ninyo ang inyong mga kalag.+ Walay bisan unsang matang sa buluhaton ang inyong pagabuhaton.+  Ug inyong itanyag ingon nga usa ka halad-nga-sinunog alang kang Jehova, ingon nga usa ka makapahupay nga alimyon, ang usa ka toreyong baka, usa ka laking karnero, pito ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon.+ Kinahanglan nga kini walay depekto alang kaninyo.+  Ug ingon nga ilang halad-nga-lugas sa pinong harina nga gibasa sa lana, tulo sa ikanapulo ka takos alang sa torong baka, duha sa ikanapulo ka takos alang sa usa ka laking karnero,+ 10  usa sa ikanapulo ka takos alang sa tagsatagsa ka laking nating karnero sa pito ka laking nating karnero;+ 11  usa ka nating kanding ingon nga usa ka halad-sa-sala, gawas pa sa halad-sa-sala sa pagtabon-sa-sala+ ug sa makanunayong halad-nga-sinunog ug sa halad-nga-lugas niini, uban sa ilang mga halad-nga-ilimnon.+ 12  “‘Ug sa ikanapulog-lima ka adlaw sa ikapito ka bulan+ inyong himoon ang usa ka balaan nga panagkatigom.+ Walay bisan unsang matang sa mahago nga buluhaton ang inyong pagabuhaton,+ ug magsaulog kamo ug usa ka pista alang kang Jehova sulod sa pito ka adlaw.+ 13  Ug inyong itanyag ingon nga usa ka halad-nga-sinunog,+ usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo, usa ka makapahupay nga alimyon alang kang Jehova, ang napulog-tulo ka toreyong baka, duha ka laking karnero, napulog-upat ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon. Kinahanglan nga kini walay depekto.+ 14  Ug ingon nga ilang halad-nga-lugas sa pinong harina nga gibasa sa lana, tulo sa ikanapulo ka takos alang sa tagsatagsa ka torong baka sa napulog-tulo ka torong baka, duha sa ikanapulo ka takos alang sa tagsatagsa ka laking karnero sa duha ka laking karnero,+ 15  ug usa sa ikanapulo ka takos alang sa tagsatagsa ka laking nating karnero sa napulog-upat ka laking nating karnero;+ 16  ug usa ka nating kanding ingon nga usa ka halad-sa-sala, gawas pa sa makanunayong halad-nga-sinunog, sa halad-nga-lugas niini ug sa halad-nga-ilimnon niini.+ 17  “‘Ug sa ikaduha ka adlaw napulog-duha ka toreyong baka, duha ka laking karnero, napulog-upat ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon, mga walay depekto;+ 18  ug ang ilang halad-nga-lugas+ ug ang ilang mga halad-nga-ilimnon+ alang sa mga torong baka, sa mga laking karnero ug sa mga laking nating karnero sumala sa ilang gidaghanon sumala sa naandang paagi;+ 19  ug usa ka nating kanding ingon nga usa ka halad-sa-sala,+ gawas pa sa makanunayong halad-nga-sinunog ug sa halad-nga-lugas niini, uban sa ilang mga halad-nga-ilimnon.+ 20  “‘Ug sa ikatulo ka adlaw napulog-usa ka torong baka, duha ka laking karnero, napulog-upat ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon, mga walay depekto;+ 21  ug ang ilang halad-nga-lugas+ ug ang ilang mga halad-nga-ilimnon+ alang sa mga torong baka, sa mga laking karnero ug sa mga laking nating karnero sumala sa ilang gidaghanon sumala sa naandang paagi; 22  ug usa ka kanding ingon nga usa ka halad-sa-sala,+ gawas pa sa makanunayong halad-nga-sinunog ug sa halad-nga-lugas niini ug sa halad-nga-ilimnon niini. 23  “‘Ug sa ikaupat ka adlaw napulo ka torong baka, duha ka laking karnero, napulog-upat ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon, mga walay depekto;+ 24  ang ilang halad-nga-lugas+ ug ang ilang mga halad-nga-ilimnon+ alang sa mga torong baka, sa mga laking karnero ug sa mga laking nating karnero sumala sa ilang gidaghanon sumala sa naandang paagi;+ 25  ug usa ka nating kanding ingon nga usa ka halad-sa-sala,+ gawas pa sa makanunayong halad-nga-sinunog,+ sa halad-nga-lugas niini ug sa halad-nga-ilimnon niini.+ 26  “‘Ug sa ikalima ka adlaw siyam ka torong baka, duha ka laking karnero, napulog-upat ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon, mga walay depekto;+ 27  ug ang ilang halad-nga-lugas+ ug ang ilang mga halad-nga-ilimnon+ alang sa mga torong baka, sa mga laking karnero ug sa mga laking nating karnero sumala sa ilang gidaghanon sumala sa naandang paagi;+ 28  ug usa ka kanding ingon nga usa ka halad-sa-sala,+ gawas pa sa makanunayong halad-nga-sinunog ug sa halad-nga-lugas niini ug sa halad-nga-ilimnon niini.+ 29  “‘Ug sa ikaunom ka adlaw walo ka torong baka, duha ka laking karnero, napulog-upat ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon, mga walay depekto;+ 30  ug ang ilang halad-nga-lugas+ ug ang ilang mga halad-nga-ilimnon+ alang sa mga torong baka, sa mga laking karnero ug sa mga laking nating karnero sumala sa ilang gidaghanon sumala sa naandang paagi;+ 31  ug usa ka kanding ingon nga usa ka halad-sa-sala,+ gawas pa sa makanunayong halad-nga-sinunog, sa halad-nga-lugas niini ug sa halad-nga-ilimnon niini.+ 32  “‘Ug sa ikapito ka adlaw pito ka torong baka, duha ka laking karnero, napulog-upat ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon, mga walay depekto;+ 33  ug ang ilang halad-nga-lugas+ ug ang ilang mga halad-nga-ilimnon+ alang sa mga torong baka, sa mga laking karnero ug sa mga laking nating karnero sumala sa ilang gidaghanon sumala sa naandang paagi;+ 34  ug usa ka kanding ingon nga usa ka halad-sa-sala,+ gawas pa sa makanunayong halad-nga-sinunog, sa halad-nga-lugas niini ug sa halad-nga-ilimnon niini.+ 35  “‘Ug sa ikawalo ka adlaw inyong himoon ang usa ka solemneng panagkatigom.+ Walay bisan unsang matang sa mahago nga buluhaton ang inyong pagabuhaton.+ 36  Ug inyong itanyag ingon nga usa ka halad-nga-sinunog, usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo, usa ka makapahupay nga alimyon alang kang Jehova, ang usa ka torong baka, usa ka laking karnero, pito ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon, mga walay depekto;+ 37  ug ang ilang halad-nga-lugas+ ug ang ilang mga halad-nga-ilimnon+ alang sa mga torong baka, sa laking karnero ug sa mga laking nating karnero sumala sa ilang gidaghanon sumala sa naandang paagi;+ 38  ug usa ka kanding ingon nga usa ka halad-sa-sala,+ gawas pa sa makanunayong halad-nga-sinunog ug sa halad-nga-lugas niini ug sa halad-nga-ilimnon niini.+ 39  “‘Kini sila inyong ihalad kang Jehova panahon sa inyong tinudlong mga pista,+ gawas pa sa inyong mga halad sa panaad+ ug sa inyong kinabubut-ong mga halad+ ingon nga inyong mga halad-nga-sinunog+ ug inyong mga halad-nga-lugas+ ug inyong mga halad-nga-ilimnon+ ug inyong mga halad-sa-panag-ambit.’”+ 40  Ug si Moises misulti ngadto sa mga anak sa Israel sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kang Moises.+

Mga Footnote