Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 28:1-31

28  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises, nga nag-ingon:  “Sugoa ang mga anak sa Israel, ug ingna sila, ‘Magbantay kamo nga inyong itanyag kanako ang akong halad, ang akong tinapay,+ ingon nga mga halad kanako nga gihimo pinaagi sa kalayo ingon nga makapahupay nga alimyon alang kanako,+ diha sa ilang tinudlo nga mga panahon.’+  “Ug sultihan mo sila, ‘Kini mao ang halad nga gihimo pinaagi sa kalayo nga inyong ihalad kang Jehova: duha ka himsog tagsa ka tuig ang kagulangon nga laking nating karnero sa matag adlaw ingon nga makanunayong halad-nga-sinunog.+  Ang usa ka laking nating karnero inyong ihalad sa buntag, ug ang laing laking nating karnero inyong ihalad taliwala sa duha ka gabii,+  uban sa ikanapulo sa usa ka ephah+ sa pino nga harina ingon nga halad-nga-lugas+ nga gibasa sa ikaupat ka bahin sa usa ka hin nga lana sa linubok nga olibo;+  ang makanunayong halad-nga-sinunog,+ nga gihalad didto sa Bukid sa Sinai ingon nga usa ka makapahupay nga alimyon, nga usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova,+  uban sa halad-nga-ilimnon niini,+ ang ikaupat ka bahin sa usa ka hin alang sa matag usa ka laking nating karnero.+ Ibubo sa balaang dapit ang halad-nga-ilimnon sa makahubog nga ilimnon+ alang kang Jehova.  Ug imong ihalad ang laing laking nating karnero taliwala sa duha ka gabii. Uban sa samang halad-nga-lugas nga gihalad sa buntag ug sa samang halad-nga-ilimnon niana, kini imong ihalad ingon nga usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo, usa ka makapahupay nga alimyon alang kang Jehova.+  “‘Apan, sa adlaw nga igpapahulay+ adunay duruha unya ka himsog tagsa ka tuig ang kagulangon nga laking nating karnero ug duha sa ikanapulo ka takos sa pinong harina ingong usa ka halad-nga-lugas nga gibasa sa lana, uban sa halad-nga-ilimnon niini, 10  ingon nga halad-nga-sinunog sa igpapahulay sa matag igpapahulay niana, uban sa makanunayong halad-nga-sinunog+ ug sa halad-nga-ilimnon niini.+ 11  “‘Ug sa sinugdan sa inyong mga bulan magahalad kamo ingon nga halad-nga-sinunog alang kang Jehova ug duha ka toreyong baka ug usa ka laking karnero, pito ka himsog nga laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon,+ 12  ug tulo sa ikanapulo ka takos sa pinong harina ingong halad-nga-lugas+ nga gibasa sa lana alang sa matag usa ka torong baka ug duha sa ikanapulo ka takos sa pinong harina ingong halad-nga-lugas nga gibasa sa lana alang sa usa ka laking karnero,+ 13  ug usa sa ikanapulo ka takos sa pinong harina ingong halad-nga-lugas nga gibasa sa lana alang sa matag usa ka laking nating karnero, ingon nga halad-nga-sinunog, usa ka makapahupay nga alimyon,+ usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. 14  Ug ingon nga ilang mga halad-nga-ilimnon kinahanglan ang katunga+ sa usa ka hin nga bino alang sa usa ka torong baka ug usa sa ikatulo ka bahin+ sa usa ka hin alang sa laking karnero ug usa sa ikaupat ka bahin+ sa usa ka hin alang sa usa ka laking nating karnero. Kini mao ang binulan nga halad-nga-sinunog sa bulan niini alang sa mga bulan sa tuig.+ 15  Dugang pa, usa ka nating+ kanding ang ihalad ingon nga usa ka halad-sa-sala alang kang Jehova nga dugang pa sa makanunayong halad-nga-sinunog uban sa halad-nga-ilimnon niini.+ 16  “‘Ug sa unang bulan, sa ikanapulog-upat ka adlaw sa bulan, mao ang paskuwa ni Jehova.+ 17  Ug sa ikanapulog-lima ka adlaw niini nga bulan maoy usa ka pista. Sa pito ka adlaw pagakan-on ang mga tinapay nga walay igpapatubo.+ 18  Sa unang adlaw adunay usa ka balaang panagkatigom.+ Walay bisan unsang matang sa mahago nga buluhaton ang inyong pagabuhaton.+ 19  Ug inyong itanyag ingon nga halad nga gihimo pinaagi sa kalayo, usa ka halad-nga-sinunog+ alang kang Jehova, ang duha ka toreyong baka ug usa ka laking karnero ug pito ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon.+ Kinahanglan nga kini walay depekto alang kaninyo.+ 20  Ug ingon nga ilang mga halad-nga-lugas+ sa pinong harina nga gibasa sa lana, maghalad kamo ug tulo sa ikanapulo ka takos alang sa usa ka torong baka ug duha sa ikanapulo ka takos+ alang sa laking karnero. 21  Maghalad ka ug usa sa ikanapulo ka takos+ alang sa tagsatagsa ka laking nating karnero sa pito ka laking nating karnero; 22  ug usa ka kanding sa halad-sa-sala aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang kaninyo.+ 23  Gawas pa sa buntagon nga halad-nga-sinunog, nga maoy alang sa makanunayong+ halad-nga-sinunog,+ igahalad ninyo kini. 24  Ang sama niini inyong ihalad adlaw-adlaw sulod sa pito ka adlaw ingon nga tinapay,+ usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo, usa ka makapahupay nga alimyon alang kang Jehova.+ Kinahanglan nga ihalad kini uban sa makanunayong halad-nga-sinunog, ingon man ang halad-nga-ilimnon niini. 25  Ug sa ikapitong adlaw himoon ninyo ang usa ka balaang panagkatigom.+ Walay bisan unsang matang sa mahago nga buluhaton ang inyong pagabuhaton.+ 26  “‘Ug sa adlaw sa unang hinog nga mga bunga,+ sa dihang magtanyag kamo ug bag-ong halad-nga-lugas kang Jehova, sa panahon sa inyong pista sa mga semana+ himoon ninyo ang usa ka balaang panagkatigom. Walay bisan unsang matang sa mahago nga buluhaton ang inyong pagabuhaton.+ 27  Ug ingon nga halad-nga-sinunog alang sa usa ka makapahupay nga alimyon alang kang Jehova, magtanyag kamo ug duha ka toreyong baka, usa ka laking karnero, pito ka laking nating karnero nga tagsa ka tuig ang kagulangon;+ 28  ug ingon nga ilang halad-nga-lugas sa pinong harina nga gibasa sa lana, tulo sa ikanapulo ka takos alang sa matag usa ka torong baka, duha sa ikanapulo ka takos+ alang sa usa ka laking karnero, 29  usa sa ikanapulo ka takos+ alang sa tagsatagsa ka laking nating karnero sa pito ka laking nating karnero; 30  usa ka nating kanding aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang kaninyo.+ 31  Gawas pa sa makanunayong halad-nga-sinunog ug sa halad-nga-lugas niini, ihalad ninyo kini.+ Kinahanglan nga kini walay depekto alang kaninyo,+ uban sa ilang mga halad-nga-ilimnon.+

Mga Footnote