Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 27:1-23

27  Unya miduol ang mga anak nga babaye ni Zelopehad+ nga anak nga lalaki ni Heper nga anak nga lalaki ni Gilead nga anak nga lalaki ni Makir nga anak nga lalaki ni Manases,+ sa mga banay ni Manases nga anak nga lalaki ni Jose. Ug kini mao ang mga ngalan sa iyang mga anak nga babaye: si Mala, si Noa ug si Hogla ug si Milca ug si Tirza.+  Ug sila mibarog sa atubangan ni Moises ug sa atubangan ni Eleasar nga saserdote+ ug sa atubangan sa mga pangulo ug sa tibuok katigoman diha sa ganghaan sa tolda nga tagboanan, nga nag-ingon:  “Ang among amahan namatay sa kamingawan,+ ug siya wala maapil sa katigoman, nga mao, kadtong nakigbatok kang Jehova sa katigoman ni Kore,+ apan siya namatay tungod sa iyang kaugalingong sala;+ ug siya wala makabaton ug mga anak nga lalaki.  Nganong kuhaon man ang ngalan sa among amahan gikan sa taliwala sa iyang banay tungod kay siya walay anak nga lalaki?+ Oh hatagi kami ug panulondon sa taliwala sa mga igsoong lalaki sa among amahan.”+  Niana gidala ni Moises ang ilang kaso sa atubangan ni Jehova.+  Unya si Jehova miingon kang Moises:  “Matarong ang gisulti sa mga anak nga babaye ni Zelopehad. Ihatag mo gayod kanila ang panulondon sa taliwala sa mga igsoong lalaki sa ilang amahan, ug ipasunod kanila ang panulondon sa ilang amahan.+  Ug mosulti ka sa mga anak sa Israel, nga mag-ingon, ‘Kon ang usa ka tawo nga walay anak nga lalaki mamatay, nan ipasunod ninyo ang iyang panulondon ngadto sa iyang anak nga babaye.  Ug kon wala siyay anak nga babaye, nan inyong ihatag ang iyang panulondon ngadto sa iyang mga igsoong lalaki. 10  Ug kon siya walay mga igsoong lalaki, nan ihatag ninyo ang iyang panulondon ngadto sa mga igsoong lalaki sa iyang amahan. 11  Ug kon ang iyang amahan walay mga igsoong lalaki, nan ihatag ninyo ang iyang panulondon ngadto sa iyang kadugo+ nga kinadul-an kaniya sa iyang banay, ug siya magapanag-iya niini. Ug kini magsilbing usa ka lagda sumala sa hudisyal nga hukom alang sa mga anak sa Israel, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises.’” 12  Human niadto, si Jehova miingon kang Moises: “Tungas niining bukid sa Abarim+ ug tan-awa ang yuta nga igahatag ko sa mga anak sa Israel.+ 13  Inigkakita mo na niini, ikaw igatipon ngadto sa imong katawhan,+ oo, ikaw, ingon nga si Aaron nga imong igsoon gitipon,+ 14  sanglit kamo misukol batok sa akong sugo didto sa kamingawan sa Zin sa dihang nakiglalis ang katigoman,+ maylabot sa pagbalaan+ kanako duol sa mga tubig sa atubangan sa ilang mga mata. Kini mao ang mga tubig sa Meriba+ sa Kades+ sa kamingawan sa Zin.”+ 15  Unya si Moises misulti kang Jehova, nga nag-ingon: 16  “Si Jehova nga Diyos sa mga espiritu+ sa tanang matang sa unod+ magtudlo unta ug usa ka tawo+ nga magdumala sa katigoman 17  nga maoy mag-una kanila sa paggula ug maoy mag-una kanila sa pagsulod ug maoy magdala kanila sa paggula ug maoy magdala kanila sa pagsulod,+ aron ang katigoman ni Jehova dili mahisama sa mga karnero nga walay magbalantay.”+ 18  Busa si Jehova miingon kang Moises: “Kuhaa si Josue nga anak nga lalaki ni Nun, usa ka tawo nga may espiritu,+ ug imong ipatong ang imong kamot kaniya;+ 19  ug pabarogon mo siya sa atubangan ni Eleasar nga saserdote ug sa atubangan sa tibuok katigoman, ug itudlo mo siya sa katungdanan sa atubangan sa ilang mga mata.+ 20  Ug hatagi siya ug bahin sa imong dignidad,+ aron nga ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel mamati kaniya.+ 21  Ug siya magabarog sa atubangan ni Eleasar nga saserdote, ug siya magpakisayod+ pinaagi kaniya sumala sa hukom sa Urim+ atubangan ni Jehova. Sa iyang mando sila mogula ug sa iyang mando sila mosulod, siya ug ang tanang anak sa Israel uban kaniya ug ang tibuok katigoman.” 22  Ug gibuhat ni Moises ang sumala sa gisugo ni Jehova kaniya. Busa iyang gikuha si Josue ug gipabarog sa atubangan ni Eleasar+ nga saserdote ug sa atubangan sa tibuok katigoman 23  ug gipatong niya ang iyang mga kamot ibabaw kaniya ug gitudlo siya sa katungdanan,+ ingon sa gisulti ni Jehova pinaagi kang Moises.+

Mga Footnote