Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 25:1-18

25  Karon ang Israel nagpuyo sa Sitim.+ Unya ang katawhan misugod sa pagpakighilawas uban sa mga anak nga babaye sa Moab.+  Ug ang kababayen-an nanawag sa katawhan ngadto sa mga halad sa ilang mga diyos,+ ug ang katawhan nangaon, ug nangyukbo sa ilang mga diyos.+  Busa ang Israel nakiglambigit sa Baal sa Peor;+ ug ang kasuko ni Jehova misilaob batok sa Israel.+  Busa si Jehova miingon kang Moises: “Kuhaa ang tanang pangulo sa katawhan ug iladlad sila kang Jehova+ atubangan sa adlaw, aron ang nagdilaab nga kasuko ni Jehova mopahilayo gikan sa Israel.”  Unya si Moises miingon sa mga maghuhukom sa Israel:+ “Ang matag usa kaninyo magpatay+ sa iyang mga tawo nga may pakiglambigit sa Baal sa Peor.”  Apan, tan-awa! usa ka lalaki,+ usa sa mga anak sa Israel, miabot ug siya nagdala sa duol sa iyang mga igsoong lalaki ug usa ka babayeng Midianhon+ atubangan sa mga mata ni Moises ug atubangan sa mga mata sa tibuok katigoman sa mga anak sa Israel, samtang sila nanghilak didto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.  Sa pagkakita niini ni Pinehas+ nga anak nga lalaki ni Eleazar nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote, siya dihadiha mitindog gikan sa taliwala sa katigoman ug mikuhag usa ka bangkaw sa iyang kamot.  Unya siya misunod niadtong tawo sa Israel didto sa inarko nga tolda ug miduslak kanilang duha, ang tawo sa Israel ug ang babaye lapos sa kinatawo sa babaye. Niana, ang hampak mihunong diha sa mga anak sa Israel.+  Ug kadtong nangamatay gumikan sa hampak mikabat ug kawhaag-upat ka libo.+ 10  Unya si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 11  “Si Pinehas+ nga anak nga lalaki ni Eleasar nga anak nga lalaki ni Aaron nga saserdote nagpahilayo sa akong kapungot+ gikan sa mga anak sa Israel tungod kay siya wala motugot nga may makig-indig kanako sa ilang taliwala,+ mao nga wala ko puoha ang mga anak sa Israel sa akong pagpangayog bug-os nga pagkamahinalaron.+ 12  Tungod niana isulti mo, ‘Ania, ako nagahatag kaniya sa akong pakigsaad sa pakigdait. 13  Ug magasilbi kini ingon nga pakigsaad sa pagkasaserdote hangtod sa panahong walay tino alang kaniya ug sa iyang kaliwat sunod kaniya,+ tungod kay siya wala motugot nga may makig-indig sa iyang Diyos+ ug mihimog pagtabon-sa-sala alang sa mga anak sa Israel.’”+ 14  Karon ang ngalan sa namatay nga tawong Israelinhon nga gipatay uban sa babayeng Midianhon mao si Zimri nga anak nga lalaki ni Salu, usa ka pangulo+ sa usa ka balay sa amahan sa mga Simeonhon. 15  Ug ang ngalan sa babayeng Midianhon nga gipatay mao si Cozbi nga anak ni Zur;+ siya usa ka pangulo sa mga banay sa usa ka balay sa amahan sa Midian.+ 16  Sa ulahi si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 17  “Hasia ninyo ang mga Midianhon, ug kamo maghampak kanila,+ 18  tungod kay kamo gihasi nila pinaagi sa ilang malipatlipatong mga buhat+ nga sa malipatlipatong paagi gibuhat nila batok kaninyo sa nahitabo sa Peor+ ug sa nahitabo labot kang Cozbi+ nga anak nga babaye sa usa ka pangulo sa Midian, ang ilang igsoong babaye nga gipatay+ sa adlaw sa hampak tungod sa nahitabo sa Peor.”+

Mga Footnote