Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 24:1-25

24  Sa dihang nakita ni Balaam nga maayo sa mga mata ni Jehova ang pagpanalangin sa Israel, siya wala molakaw ingon sa ubang mga higayon+ aron makakaplag ug daotang mga tilimad-on,+ hinunoa iyang gitumong ang iyang nawong ngadto sa kamingawan.  Sa dihang giyahat ni Balaam ang iyang mga mata ug nakita ang Israel nga nagapuyo sumala sa iyang mga tribo,+ niana ang espiritu sa Diyos midangat kaniya.+  Busa gipahayag niya ang iyang panultihon+ ug miingon: “Ang gisulti ni Balaam nga anak nga lalaki ni Beor,Ug ang gisulti sa tawo nga lig-on ug lawas kansang mata nagbuka,+   Ang gisulti sa usa nga nakadungog sa mga pulong sa Diyos,+Kinsa nakakita sa usa ka panan-awon sa Labing Gamhanan+Samtang natumba nga nagbuka ang mga mata:+   Pagkaanindot sa imong mga tolda, Oh Jacob, sa imong mga tabernakulo, Oh Israel!+   Ingon sa mga bul-oganang walog nakaabot kini sa halayo,+Ingon sa mga tanaman sa daplin sa suba.+Ingon sa mga tanom nga aloe nga gitanom ni Jehova,Ingon sa mga sedro sa daplin sa mga tubig.+   Ang tubig nagadagayday gikan sa iyang duha ka panit nga timba,Ug ang iyang binhi anaa sa daplin sa daghang katubigan.+Ang iyang hari+ usab mahimong labaw pa kay kang Agag,+Ug ang iyang gingharian pagabayawon.+   Ang Diyos nagpagula kaniya gikan sa Ehipto;Anaa kaniya ang katulin sa usa ka ihalas nga torong baka.+Iyang pagalamyon ang mga nasod, ang mga nanglupig kaniya,+Ug ang ilang kabukogan iyang pagakitkiton,+ ug siya magwataswatas kanila pinaagi sa iyang mga udyong.+   Siya mitikubo, siya milubog ingon sa leyon,Ug, ingon sa usa ka leyon, kinsay mangahas sa pagpukaw kaniya?+Kadtong magapanalangin kanimo mao ang mahimong bulahan,+Ug kadtong magatunglo kanimo mao ang mahimong tinunglo.”+ 10  Ug ang kasuko ni Balak misilaob batok kang Balaam ug siya mipakpak sa iyang mga kamot,+ ug si Balak miingon kang Balaam: “Gitawag ko ikaw aron sa pagpanghimaraot+ sa akong mga kaaway, ug, tan-awa! sila imong gipanalanginan sa hilabihan niining tulo ka higayon. 11  Ug karon kalagiw sa imong dapit. Ako miingon sa akong kaugalingon nga ako sa walay pakyas magpasidungog kanimo,+ apan, tan-awa! si Jehova nagdumili kanimo sa kadungganan.” 12  Sa baylo si Balaam miingon kang Balak: “Dili ba misulti usab ako sa imong mga mensahero nga imong gipadala kanako, nga nag-ingon, 13  ‘Kon si Balak maghatag kanako sa iyang balay nga puno sa plata ug sa bulawan, ako dili makalapas sa sugo ni Jehova sa pagbuhat ug maayo o daotan gikan sa akong kaugalingong kasingkasing. Bisan unsa ang isulti ni Jehova mao ang akong igasulti’?+ 14  Ug karon moadto na ako sa akong katawhan. Umari ka, pahibaloon ko ikaw+ kon unsay buhaton unya niini nga katawhan nganha sa imong katawhan sa kataposang mga adlaw.”+ 15  Busa gipahayag niya ang iyang panultihon+ ug miingon:“Ang gisulti ni Balaam nga anak nga lalaki ni Beor,Ug ang gisulti sa tawo nga lig-on ug lawas kansang mata nagbuka,+ 16  Ang gisulti sa usa nga nakadungog sa mga pulong sa Diyos,+Ug ang usa nga nasayod sa kahibalo sa Labing Hataas—⁠Usa ka panan-awon sa Labing Gamhanan iyang nakita+Samtang natumba nga nagbuka ang mga mata:+ 17  Makita ko siya,+ apan dili karon;Akong matan-aw siya, apan dili sa duol.Usa ka bituon+ mogula gikan kang Jacob,Ug usa ka setro motungha gikan sa Israel.+Ug buk-on niya ang mga tampihak sa ulo ni Moab+Ug ang mga bagolbagol sa tanang anak sa kaguliyang sa gubat. 18  Ug ang Edom panag-iyahon,+Oo, ang Seir+ panag-iyahon sa iyang mga kaaway,+Samtang ang Israel magapakita sa iyang kaisog. 19  Ug gikan kang Jacob may usa nga magapanaog,+Ug pagalaglagon niya ang bisan kinsang magpabiling buhi gikan sa siyudad.”+ 20  Sa pagkakita niya kang Amalek, iyang gipadayon ang iyang panultihon ug miingon:+“Ang Amalek mao ang una sa mga nasod,+Apan ang iyang kataposan human niana mao mismo ang iyang kalaglagan.”+ 21  Sa pagkakita niya sa mga Kenihanon,+ iyang gipadayon ang iyang panultihon ug miingon:“Malig-on ang imong puloy-anan, ug napahimutang sa dakong bato ang imong pinuy-anan. 22  Apan adunay usa unya nga mougdaw sa Kain.+Kanus-a ka pa ba bihagon sa Asirya?”+ 23  Ug iyang gipadayon ang iyang panultihon ug miingon:“Pagkaalaot! Kinsay makapabiling buhi sa dihang ipahinabo kini sa Diyos?+ 24  Ug aduna unyay mga barko gikan sa baybayon sa Kitim,+Ug sila magasakit sa Asirya,+Ug sila sa pagkatinuod magasakit sa Eber.Apan siya usab sa kapulihay malaglag.” 25  Human niana si Balaam mitindog ug milakaw ug mipauli sa iyang dapit.+ Ug si Balak usab milakaw sa iyang kaugalingong dalan.

Mga Footnote