Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 23:1-30

23  Unya si Balaam miingon kang Balak: “Tukori ako dinhi ug pito ka halaran+ ug andami ako dinhi ug pito ka torong baka ug pito ka laking karnero.”  Si Balak dihadiha nagbuhat sumala sa gisulti ni Balaam. Unya si Balak ug si Balaam naghalad ug usa ka torong baka ug usa ka laking karnero ibabaw sa matag halaran.+  Ug si Balaam miingon kang Balak: “Tindog tupad sa imong halad-nga-sinunog,+ ug molakaw ako. Basin si Jehova makighibalag ug makigtagbo kanako.+ Kon unsa man ang iyang ipakita kanako, akong igatug-an kanimo.” Busa miadto siya sa usa ka hawan nga bungtod.  Sa dihang ang Diyos nakighibalag kang Balaam,+ siya miingon Kaniya: “Gipahimutang ko ang pito ka halaran nga gilumbay, ug gihalad ko ang usa ka torong baka ug usa ka laking karnero ibabaw sa matag halaran.”+  Ug si Jehova nagbutang ug pulong sa baba ni Balaam+ ug miingon: “Balik ngadto kang Balak, ug kini mao ang imong isulti.”+  Busa mibalik siya kaniya, ug, tan-awa! siya ug ang tanang prinsipe sa Moab nagtindog tupad sa iyang halad-nga-sinunog.  Unya gipahayag niya ang iyang panultihon+ ug miingon: “Gikan sa Aram+ si Balak nga hari sa Moab nagdala kanako, Gikan sa kabukiran sa sidlakan: ‘Umari ka, tungloha si Jacob alang kanako. Oo, umari ka, sawaya ang Israel.’+   Unsaon ko pagpanghimaraot kadtong wala panghimaraota sa Diyos?+ Ug unsaon ko pagsaway kadtong wala sawaya ni Jehova?+   Kay gikan sa tumoy sa kabatoan ako nakakita kanila, Ug gikan sa kabungtoran ako nakatan-aw kanila. Didto nagpuyo sila nga sila ra ingon nga usa ka katawhan,+ Ug sila wala mag-isip sa ilang kaugalingon nga uban sa mga nasod.+ 10  Kinsay nakaisip sa mga lugas sa abog ni Jacob,+ Ug kinsay nakaihap sa ikaupat ka bahin sa Israel? Ang akong kalag mamatay unta sa kamatayon sa mga matarong,+ Ug ang akong kataposan mahisama unta sa ilaha.”+ 11  Niini si Balak miingon kang Balaam: “Unsay imong gibuhat kanako? Gikuha ko ikaw aron panghimaraoton ang akong mga kaaway, ug ania, gipanalanginan mo sila sa hilabihan.”+ 12  Sa baylo siya mitubag ug miingon: “Dili ba isulti ko gayod ang bisan unsa nga ibutang ni Jehova sa akong baba?”+ 13  Unya si Balak miingon kaniya: “Palihog, kuyogi ako ngadto sa laing dapit nga didto makita mo sila. Ang tumoy lamang nila ang imong makita,+ ug dili mo makita silang tanan. Ug panghimaraota sila alang kanako gikan didto.”+ 14  Busa siya nagdala kaniya ngadto sa yuta sa Zopim, ngadto sa tumoy sa Pisga,+ ug nagtukod ug pito ka halaran ug naghalad ug usa ka torong baka ug usa ka laking karnero ibabaw sa matag halaran.+ 15  Human niana siya miingon kang Balak: “Tindog dinhi tupad sa imong halad-nga-sinunog, ug, kon bahin kanako, makighibalag ako kaniya didto.” 16  Unya si Jehova nakighibalag kang Balaam ug nagbutang ug pulong diha sa iyang baba ug miingon:+ “Balik kang Balak,+ ug kini mao ang imong igasulti.” 17  Busa miadto siya kaniya, ug, tan-awa! siya nagtindog tupad sa iyang halad-nga-sinunog, ug ang mga prinsipe sa Moab didto uban kaniya. Unya si Balak miingon kaniya: “Unsay gisulti ni Jehova?” 18  Niini siya mipahayag sa iyang panultihon ug miingon:+ “Tindog, Balak, ug pamati. Paminawa ako, Oh anak nga lalaki ni Zipor.+ 19  Ang Diyos dili usa ka tawo nga siya mamakak,+ Ni anak sa tawo nga siya magbasol.+ Nagsulti ba siya ug dili niya buhaton, Ug namulong ba siya ug dili niya tumanon?+ 20  Tan-awa! Ako gikuha aron sa pagpanalangin, Ug Siya nagpanalangin,+ ug dili ko kini balit-aron.+ 21  Siya walay nakita nga bisan unsang mahikanhong gahom+ batok kang Jacob, Ug siya walay nakitang kasamok batok sa Israel. Si Jehova nga iyang Diyos nagauban kaniya,+ Ug ang malanog nga pag-abiba sa usa ka hari anaa sa iyang taliwala. 22  Ang Diyos nagpagawas kanila gikan sa Ehipto.+ Anaa kaniya ang katulin sa ihalas nga torong baka.+ 23  Kay walay kalaki nga makadaot batok kang Jacob,+ Ni bisan unsang pagpanag-an batok sa Israel.+ Niining panahona ikaingon mahitungod kang Jacob ug kang Israel, ‘Pagkadako sa nahimo sa Diyos!’+ 24  Tan-awa, ang usa ka katawhan motindog sama sa usa ka leyon, Ug sama sa leyon kini motuyhakaw.+ Dili kini molubog hangtod nga makakaon ug tukbonon, Ug ang dugo sa mga pinatay pagaimnon niini.”+ 25  Niini si Balak miingon kang Balaam: “Kon, sa usa ka bahin, ikaw dili makapanghimaraot kanila, nan, sa laing bahin, ayaw usab gayod sila panalangini.” 26  Sa baylo si Balaam mitubag ug miingon kang Balak: “Wala ko ba ikaw sultihi, nga miingon, ‘Ang tanan nga isulti ni Jehova mao ang akong pagabuhaton’?”+ 27  Unya si Balak miingon kang Balaam: “Umari ka, palihog. Tugoting dad-on ko ikaw sa lain pang dapit. Basin maayo sa panan-aw sa matuod nga Diyos nga panghimaraoton mo siya alang kanako gikan didto.”+ 28  Niana gidala ni Balak si Balaam ngadto sa kinatumyan sa Peor, nga nag-umbaw sa Jesimon.+ 29  Unya si Balaam+ miingon kang Balak: “Tukori ako dinhi ug pito ka halaran ug andami ako dinhi ug pito ka torong baka ug pito ka laking karnero.”+ 30  Busa gibuhat ni Balak ang sumala sa gisulti ni Balaam, ug siya naghalad ug usa ka torong baka ug usa ka laking karnero ibabaw sa matag halaran.+

Mga Footnote