Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 18:1-32

18  Ug si Jehova miingon kang Aaron: “Ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang balay sa imong amahan uban kanimo manubag alang sa kasaypanan batok sa sangtuwaryo,+ ug ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki uban kanimo manubag alang sa kasaypanan batok sa inyong pagkasaserdote.+  Ug dad-a usab sa duol ang imong mga igsoong lalaki nga iya sa tribo ni Levi, ang banay sa imong amahan, uban nimo, aron sila makaduyog kanimo ug makaalagad kanimo,+ kanimo ug sa imong mga anak nga lalaki uban nimo, atubangan sa tolda sa Pagpamatuod.+  Ug pagatumanon nila ang ilang obligasyon kanimo ug ang ilang obligasyon sa tibuok nga tolda.+ Apan kinahanglang dili sila moduol sa mga galamiton sa balaang dapit ug sa halaran aron sila dili mamatay,+ sila man o kamo.  Ug sila moduyog kanimo ug pagatumanon nila ang ilang obligasyon alang sa tolda nga tagboanan labot sa tanang pag-alagad sa tolda, ug walay estranyo nga mahimong moduol kaninyo.+  Ug pagatumanon ninyo ang inyong obligasyon alang sa balaang dapit+ ug ang inyong obligasyon alang sa halaran,+ aron walay dugang kasuko+ ang modangat batok sa mga anak sa Israel.  Ug ako, tan-awa! ako nagkuha sa inyong mga igsoon, ang mga Levihanon, gikan sa taliwala sa mga anak sa Israel,+ ingon nga gasa alang kaninyo,+ ingon nga mga hinatag ngadto kang Jehova aron sa pag-alagad sa tolda nga tagboanan.+  Ug ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki uban nimo kinahanglang mag-amping sa inyong pagkasaserdote labot sa tanang alatimanon sa halaran ug labot sa anaa sa sulod sa kortina;+ ug mag-alagad kamo.+ Ingon nga usa ka pag-alagad nga gasa akong ihatag ang inyong pagkasaserdote, ug ang estranyo nga moduol pagapatyon.”+  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Aaron: “Kon bahin kanako, tan-awa! gipiyal ko kanimo ang mga amot alang kanako.+ Gikan sa tanang balaang butang sa mga anak sa Israel gihatag ko kini kanimo ug sa imong mga anak ingon nga kabahinan, ingon nga pahat hangtod sa panahong walay tino.+  Kini maimo gikan sa labing balaang mga butang, gikan sa halad nga gihimo pinaagi sa kalayo, sa tanan nilang mga halad uban sa tanan nilang halad-nga-lugas+ ug sa tanan nilang halad-sa-sala+ ug sa tanan nilang halad-sa-pagkasad-an,+ nga ilang ibalik kanako. Kini maoy butang nga labing balaan alang kanimo ug alang sa imong mga anak. 10  Sa usa ka labing balaan nga dapit kini inyong kan-on.+ Ang matag lalaki magakaon niini.+ Kini mahimong butang nga balaan alang kaninyo.+ 11  Ug kini maimo: ang amot+ sa ilang gasa uban sa tanang halad-nga-tinabyog+ sa mga anak sa Israel. Gihatag ko kini kanimo ug sa imong mga anak nga lalaki ug sa imong mga anak nga babaye uban kanimo,+ ingon nga pahat hangtod sa panahong walay tino. Ang matag usa nga mahinlo diha sa imong balay makakaon niini.+ 12  “Ang tanang labing maayo sa lana ug ang tanang labing maayo sa bag-ong bino ug sa lugas, ang ilang mga unang bunga,+ nga ilang ihatag kang Jehova, gihatag ko kini kanimo.+ 13  Ang unang hinog nga mga bunga sa tanan nga anaa sa ilang yuta, nga ilang dad-on kang Jehova, kini maimo gayod.+ Ang matag usa nga mahinlo diha sa imong balay makakaon niini. 14  “Ang tanang gipahinungod nga butang diha sa Israel maimo gayod.+ 15  “Ang tanan nga nagbukas sa tagoangkan,+ sa tanang matang sa unod, nga ilang igatanyag kang Jehova, sa tawo ug sa mananap, maimo gayod. Apan, sa walay pakyas imong pagatubson ang panganay sa tawo;+ ug ang panganay sa mahugaw nga mananap imong pagatubson.+ 16  Ug pinaagi sa bili sa pangtubos alang niini sukad sa usa ka bulan ang kagulangon pataas tubson gayod nimo kini, sumala sa gibanabana nga bili, lima ka siklong plata sumala sa siklo sa balaang dapit.+ Kini kawhaan ka gerah.+ 17  Ang panganay lamang sa torong baka o panganay sa laking nating karnero o panganay sa kanding ang dili mo tubson.+ Sila butang nga balaan. Ang ilang dugo+ imong iwisik diha sa halaran, ug ang ilang tambok imong paasohon ingon nga halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang sa makapahupay nga alimyon ngadto kang Jehova.+ 18  Ug ang ilang unod maimo gayod. Ingon sa dughan sa halad-nga-tinabyog ug ingon sa tuo nga paa, kini maimo gayod.+ 19  Ang tanang balaan nga mga amot,+ nga iamot sa mga anak sa Israel ngadto kang Jehova, akong gihatag kanimo ug sa imong mga anak nga lalaki ug sa imong mga anak nga babaye uban nimo, ingon nga pahat hangtod sa panahong walay tino.+ Kini maoy usa ka pakigsaad sa asin hangtod sa panahong walay tino atubangan ni Jehova alang kanimo ug sa imong kaliwat uban nimo.”+ 20  Ug si Jehova miingon kang Aaron: “Sa ilang yuta ikaw dili makabaton ug panulondon, ug ikaw walay maangkong bahin sa ilang taliwala.+ Ako mao ang imong bahin ug ang imong panulondon sa taliwala sa mga anak sa Israel.+ 21  “Ug ngadto sa mga anak nga lalaki ni Levi, tan-awa! akong gihatag ang matag ikapulong+ bahin sa Israel ingon nga panulondon nga baylo sa ilang pag-alagad nga ilang gibuhat, ang pag-alagad sa tolda nga tagboanan. 22  Ug ang mga anak sa Israel kinahanglang dili moduol sa tolda nga tagboanan nga niana makasala ug mamatay.+ 23  Ug ang mga Levihanon magabuhat sa pag-alagad sa tolda nga tagboanan, ug sila mao ang manubag sa ilang kasaypanan.+ Usa kini ka lagda hangtod sa panahong walay tino sulod sa inyong mga kaliwatan nga sila dili magbaton ug panulondon sa taliwala sa mga anak sa Israel.+ 24  Kay ang ikapulong bahin sa mga anak sa Israel, nga ilang ihatag kang Jehova ingon nga amot, akong gihatag sa mga Levihanon ingon nga panulondon. Tungod niana ako miingon kanila, ‘Taliwala sa mga anak sa Israel sila dili magbaton ug panulondon.’”+ 25  Unya si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 26  “Ug makigsulti ka sa mga Levihanon, ug ingna sila, ‘Inyong madawat gikan sa mga anak sa Israel ang ikapulong bahin nga akong gihatag kaninyo gikan kanila ingon nga inyong panulondon,+ ug ihatag ninyo gikan niana ingon nga amot ngadto kang Jehova ang ikapulong bahin sa ikapulong bahin.+ 27  Ug kini pagaisipon alang kaninyo ingon nga inyong amot, sama sa mga lugas sa giokanan+ ug sama sa tugob nga abot sa pug-anan sa bino o sa lana. 28  Niining paagiha kamo usab maghatag ug amot ngadto kang Jehova gikan sa tanan ninyong ikapulong mga bahin nga inyong madawat gikan sa mga anak sa Israel, ug gikan niana kamo maghatag ug amot ngadto kang Jehova ngadto kang Aaron nga saserdote. 29  Gikan sa tanang gasa kaninyo, mag-amot kamo sa tanang matang sa amot ngadto kang Jehova, sa kinamaayohan gayod niana,+ ingon nga balaan nga butang gikan niana.’ 30  “Ug ikaw magaingon kanila, ‘Sa dihang inyong iamot ang kinamaayohan niana,+ nan kini pagaisipon alang sa mga Levihanon ingon nga abot sa giokanan ug ingon nga abot sa pug-anan sa bino o sa lana. 31  Ug kamo magakaon niini sa bisan diin nga dapit, kamo ug ang inyong panimalay, tungod kay kini inyong suhol baylo sa inyong pag-alagad sa tolda nga tagboanan.+ 32  Ug ayaw kamo pagpakasala tungod niini sa dihang inyong iamot ang kinamaayohan kanila, ug kamo dili gayod magpasipala sa balaang mga butang sa mga anak sa Israel, aron kamo dili mamatay.’”+

Mga Footnote