Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 17:1-13

17  Si Jehova karon misulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Sultihi ang mga anak sa Israel ug pagkuha gikan kanila ug usa ka sungkod+ alang sa tagsatagsa ka balay sa amahan gikan sa tanan nilang mga pangulo,+ sumala sa balay sa ilang mga amahan, napulog-duha ka sungkod. Imong isulat ang ngalan sa matag usa diha sa iyang sungkod.  Ug ang ngalan ni Aaron imong isulat diha sa sungkod ni Levi, tungod kay adunay usa ka sungkod alang sa pangulo sa balay sa ilang mga amahan.  Ug ibutang mo kini sa sulod sa tolda nga tagboanan atubangan sa Pagpamatuod,+ diin ako sa kanunay magpakita sa akong kaugalingon kaninyo.+  Ug mahitabo gayod nga ang tawo nga akong pagapilion,+ ang iyang sungkod manalingsing, ug akong pahunongon ang mga pagbagulbol+ sa mga anak sa Israel batok kanako, nga ilang gibagulbol batok kaninyo.”+  Busa si Moises misulti ngadto sa mga anak sa Israel, ug ang tanan nilang pangulo naghatag kaniya ug usa ka sungkod alang sa tagsatagsa ka pangulo, usa ka sungkod alang sa tagsatagsa ka pangulo, sumala sa balay sa ilang mga amahan, napulog-duha ka sungkod;+ ug ang sungkod ni Aaron diha sa taliwala sa ilang mga sungkod.+  Unya gibutang ni Moises ang mga sungkod sa atubangan ni Jehova diha sa tolda sa Pagpamatuod.+  Ug nahitabo sa pagkaugma sa dihang misulod si Moises sa tolda sa Pagpamatuod, tan-awa! ang sungkod ni Aaron alang sa balay ni Levi nanalingsing, ug kini namutot ug namulak ug namungag hinog nga mga almendras.  Gidala dayon ni Moises sa gawas ang tanang sungkod gikan sa atubangan ni Jehova ngadto sa tanang anak sa Israel, ug ilang gitan-aw ug gikuha sa tagsatagsa ang iyang kaugalingong sungkod. 10  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Ibutang pagbalik ang sungkod ni Aaron+ sa atubangan sa Pagpamatuod aron pagatipigan ingong usa ka ilhanan+ alang sa mga anak sa pagkamasuklanon,+ aron mohunong ang ilang mga pagbagulbol batok kanako, aron sila dili mamatay.” 11  Dihadiha gibuhat ni Moises ang sumala sa gisugo ni Jehova kaniya. Gibuhat niya ang ingon gayod. 12  Ug ang mga anak sa Israel misulti niini kang Moises: “Karon mamatay gayod kami, mangalaglag gayod kami, kaming tanan mangalaglag gayod.+ 13  Ang tanan nga moduol,+ nga magpaduol sa tabernakulo ni Jehova, mamatay!+ Mamatay ba gayod kami nga ingon niana?”+

Mga Footnote