Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Numeros 15:1-41

15  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises, nga nag-ingon:  “Sultihi ang mga anak sa Israel, ug ingna sila, ‘Sa dihang kamo makaabot na sa yuta sa inyong puloy-anang mga dapit, nga akong ihatag kaninyo,+  ug kamo kinahanglang maghalad ug usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova,+ usa ka halad-nga-sinunog+ o usa ka halad sa pagtuman sa usa ka linain nga panaad o kinabubut-on+ o sa panahon sa inyong tinudlong mga pista,+ aron sa paghimog makapahupay nga alimyon alang kang Jehova,+ gikan sa mga baka o gikan sa mga karnero;  ang usa nga magtanyag sa iyang halad magtanyag usab kang Jehova ug halad-nga-lugas sa pino nga harina,+ ikanapulo sa usa ka ephah, nga gibasa sa ikaupat ka bahin sa usa ka hin nga lana.  Ug ikaw maghalad ug bino ingon nga halad-nga-ilimnon,+ ikaupat ka bahin sa usa ka hin, uban sa halad-nga-sinunog o alang sa halad sa matag laking nating karnero.  O alang sa laking karnero ikaw maghalad ug usa ka halad-nga-lugas nga duha sa ikanapulo ka bahin sa pino nga harina, nga gibasa sa ikatulo ka bahin sa usa ka hin nga lana.  Ug magtanyag ka ug bino ingon nga halad-nga-ilimnon, usa ka ikatulo ka bahin sa usa ka hin, ingon nga makapahupay nga alimyon alang kang Jehova.  “‘Apan kon ikaw magtanyag ug usa ka laking baka gikan sa panon sa mga baka ingon nga halad-nga-sinunog+ o halad aron sa pagtuman sa usa ka linain nga panaad+ o mga halad-sa-panag-ambit alang kang Jehova,+  ang usa magtanyag usab uban sa laking baka gikan sa panon sa mga baka ug usa ka halad-nga-lugas+ nga tulo ka ikanapulong bahin sa pino nga harina, nga gibasa sa tunga sa usa ka hin nga lana. 10  Ug magtanyag ka ug bino ingon nga halad-nga-ilimnon,+ katunga sa hin, ingon nga usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo, nga usa ka makapahupay nga alimyon alang kang Jehova. 11  Ingon niini ang buhaton alang sa matag baka o alang sa matag laking karnero o alang sa usa ka hayop taliwala sa mga laking nating karnero o taliwala sa mga kanding. 12  Kon unsa ang gidaghanon sa imong ihalad, mao kana ang inyong pagabuhaton alang sa matag usa sumala sa ilang gidaghanon. 13  Ang tagsatagsa ka lumad maghalad niini nila niining paagiha sa dihang magtanyag ug halad nga gihimo pinaagi sa kalayo, nga usa ka makapahupay nga alimyon alang kang Jehova.+ 14  “‘Ug kon may nagpuyo ingon nga langyaw uban kaninyo nga usa ka langyaw nga pumoluyo o usa nga anaa sa inyong taliwala sulod sa mga kaliwatan ninyo, ug siya maghalad ug usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo, nga usa ka makapahupay nga alimyon alang kang Jehova, ingon sa inyong pagabuhaton, mao usab ang iyang pagabuhaton.+ 15  Kamo nga bahin sa kongregasyon ug ang langyaw nga pumoluyo nga nagpuyo ingon nga langyaw adunay usa lamang ka lagda.+ Usa kini ka lagda hangtod sa panahong walay tino sulod sa inyong mga kaliwatan. Ang langyaw nga pumoluyo kinahanglan nga sama ra kaninyo atubangan ni Jehova.+ 16  Adunay usa lamang ka balaod ug usa ka hudisyal nga hukom alang kaninyo ug alang sa langyaw nga pumoluyo nga nagpuyo ingon nga langyaw uban kaninyo.’”+ 17  Ug si Jehova misulti kang Moises, nga nag-ingon: 18  “Sultihi ang mga anak sa Israel, ug ingna sila, ‘Sa pag-abot ninyo sa yuta nga pagadad-an ko kaninyo,+ 19  mahitabo usab gayod nga inigkaon ninyo sa tinapay sa yuta,+ kinahanglang mag-amot kamo alang kang Jehova. 20  Mag-amot kamo sa mga unang bunga+ sa inyong dili-pino nga harina ingon nga siningsing nga mga tinapay. Ingon sa amot sa giokanan mao ang paagi sa inyong pag-amot niini. 21  Ang pipila sa mga unang bunga sa inyong dili-pino nga harina ihatag ninyo ingon nga amot alang kang Jehova sa tanan ninyong mga kaliwatan. 22  “‘Karon kon kamo makahimog sayop ug dili magabuhat niining tanang sugo,+ nga gisulti ni Jehova kang Moises, 23  ang tanan nga gisugo ni Jehova kaninyo pinaagi kang Moises sukad sa adlaw nga si Jehova nagsugo ug nagpadayon pa alang sa inyong mga kaliwatan, 24  nan mahitabo gayod nga kon kini gibuhat nga wala-tuyoa nga halayo sa panan-aw sa katigoman, ihalad sa tibuok katigoman ang usa ka toreyong baka ingon nga halad-nga-sinunog alang sa makapahupay nga alimyon ngadto kang Jehova, ug ang halad-nga-lugas niini ug ang halad-nga-ilimnon niini sumala sa naandang paagi,+ ug usa ka nating kanding ingon nga halad-sa-sala.+ 25  Ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala+ alang sa tibuok katigoman sa mga anak sa Israel, ug kini ipasaylo kanila; tungod kay usa kadto ka sayop,+ ug sila, sa ilang bahin, ingon nga ilang halad nagdala sa usa ka halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova ug sa ilang halad-sa-sala atubangan ni Jehova alang sa ilang sayop. 26  Ug pasayloon+ ang tibuok katigoman sa mga anak sa Israel ug ang langyawng pumoluyo nga nagpuyo ingon nga langyaw diha sa ilang taliwala, tungod kay kini gihimo nga dili tinuyo sa tibuok katawhan. 27  “‘Ug kon may kalag nga makasala nga dili tinuyo,+ nan magtanyag siya ug usa ka bayeng kanding sa unang tuig niini alang sa halad-sa-sala.+ 28  Ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala alang sa kalag nga nakahimog sayop pinaagi sa sala nga dili tinuyo atubangan ni Jehova, aron sa paghimog pagtabon-sa-sala alang niini, ug kini ipasaylo kaniya.+ 29  Kon bahin sa lumad taliwala sa mga anak sa Israel ug sa langyaw nga pumoluyo nga nagpuyo ingon nga langyaw diha sa ilang taliwala, adunay usa lamang ka balaod alang kaninyo labot sa pagbuhat ug butang nga dili tinuyo.+ 30  “‘Apan ang kalag nga magabuhat ug butang nga tinuyo,+ lumad man siya o langyaw nga pumoluyo, siya nga nagsulti nga mapasipalahon kang Jehova,+ kanang kalaga kinahanglang pagaputlon gikan sa taliwala sa iyang katawhan.+ 31  Tungod kay pulong ni Jehova ang iyang gitamay+ ug sugo niya ang iyang gilapas,+ kanang kalaga pagapatyon sa walay pakyas.+ Ang iyang kasaypanan mahianha kaniya.’”+ 32  Samtang ang mga anak sa Israel didto pa sa kamingawan, sila kausa nakakaplag ug usa ka tawo nga nangahoy sa adlaw nga igpapahulay.+ 33  Unya kadtong nakakaplag kaniya nga nangahoy nagdala kaniya ngadto kang Moises ug kang Aaron ug sa tibuok katigoman. 34  Busa siya ilang gitener,+ tungod kay wala pa ikapahayag sa tino kon unsay pagabuhaton kaniya. 35  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Sa walay pakyas ang maong tawo pagapatyon,+ ang tibuok katigoman magbato kaniya sa gawas sa kampo.”+ 36  Busa ang tibuok katigoman nagdala kaniya sa gawas sa kampo ug nagbato kaniya mao nga siya namatay, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. 37  Ug gisulti kini ni Jehova kang Moises: 38  “Sultihi ang mga anak sa Israel, ug ingna sila nga maghimo sila ug borlas sa sidsid sa ilang mga besti sa tanan nilang kaliwatan, ug magbutang sila ug asul nga kordon sa ibabaw sa borlas sa sidsid,+ 39  ‘Ug kini magsilbing binorlasang sidsid alang kaninyo, ug inyong makita kini ug mahinumdom sa tanang sugo+ ni Jehova ug magtuman niini, ug dili kamo magsunod sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga mata,+ nga pagasundon ninyo sa pagpakighilawas.+ 40  Ang tuyo mao nga kamo mahinumdom ug magtuman gayod sa tanan nakong mga sugo ug magmabalaan gayod alang sa inyong Diyos.+ 41  Ako mao si Jehova nga inyong Diyos, nga nagpagawas kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto aron mahimong inyong Diyos.+ Ako mao si Jehova nga inyong Diyos.’”+

Mga Footnote