Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 13:1-33

13  Si Jehova karon misulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Magpadala ka ug mga lalaki aron mangespiya sa yuta sa Canaan, nga akong ihatag sa mga anak sa Israel.+ Magpadala ka ug usa ka lalaki alang sa matag tribo sa iyang mga amahan, ang matag usa maoy usa ka pangulo+ sa ilang taliwala.”  Busa si Moises nagpadala kanila gikan sa kamingawan sa Paran+ sumala sa sugo ni Jehova. Ang tanang lalaki maoy mga pangulo sa mga anak sa Israel.  Ug kini mao ang ilang mga ngalan: Sa tribo ni Ruben, si Samua nga anak nga lalaki ni Zacur;  sa tribo ni Simeon, si Sapat nga anak nga lalaki ni Hori;  sa tribo ni Juda, si Caleb+ nga anak nga lalaki ni Jepune;  sa tribo ni Isacar, si Igal nga anak nga lalaki ni Jose;  sa tribo ni Epraim, si Oseas+ nga anak nga lalaki ni Nun;  sa tribo ni Benjamin, si Palti nga anak nga lalaki ni Rapu; 10  sa tribo ni Zabulon, si Gadiel nga anak nga lalaki ni Sodi; 11  sa tribo ni Jose,+ alang sa tribo ni Manases,+ si Gaddi nga anak nga lalaki ni Susi; 12  sa tribo ni Dan, si Amiel nga anak nga lalaki ni Gemali; 13  sa tribo ni Aser, si Setur nga anak nga lalaki ni Miguel; 14  sa tribo ni Neptali, si Nabi nga anak nga lalaki ni Bapsi; 15  sa tribo ni Gad, si Geuel nga anak nga lalaki ni Maki. 16  Kini mao ang mga ngalan sa mga lalaki nga gipadala ni Moises aron sa pag-espiya sa yuta. Ug si Moises nagpadayon sa pagtawag nga Jehosue+ kang Oseas nga anak nga lalaki ni Nun. 17  Sa dihang gipadala sila ni Moises aron sa pag-espiya sa yuta sa Canaan, siya miingon kanila: “Panungas kamo gikan dinhi paingon sa Negeb,+ ug panungas kamo sa bukirong rehiyon.+ 18  Ug tan-awon ninyo kon unsa ang yuta+ ug ang katawhan nga nagpuyo niana, kon sila ba kusgan o huyang, kon sila ba diyutay o daghan; 19  ug kon unsa ang yuta nga ilang ginapuy-an, kon kini ba maayo o dili, ug kon unsa ang mga siyudad nga ilang ginapuy-an, kon kini ba mga kampo o mga kinutaan; 20  ug kon unsa ang yuta, kon kini ba tabunok o umaw,+ kon adunay mga kahoy o wala. Ug magmaisogon kamo+ ug magdala kamo sa pipila ka bunga sa yuta.” Karon, kadto maoy mga adlaw sa unang mga hinog nga bunga sa ubas.+ 21  Busa sila nanungas ug nangespiya sa yuta sukad sa kamingawan sa Zin+ ngadto sa Rehob+ hangtod sa pagsulod sa Hamat.+ 22  Sa pagtungas nila ngadto sa Negeb,+ sila nakaabot sa Hebron.+ Ug didto si Ahiman, si Sesai ug si Talmai,+ nga mga anak ni Anak.+ Nahitabo nga ang Hebron+ natukod pito ka tuig nga una pa kay sa Zoan+ sa Ehipto. 23  Sa pag-abot nila sa bul-oganang walog sa Escol,+ sila miputol didto ug sanga nga may usa ka bugway nga ubas.+ Ug gidala nila kini pinaagi sa yayongan nga giyayongan sa duha ka tawo, ug usab pipila ka granada+ ug pipila ka igos. 24  Ilang gitawag kadtong dapita nga bul-oganang walog sa Escol,+ tungod sa bugway nga giputol sa mga anak sa Israel gikan didto. 25  Sa ulahi pagkatapos sa kap-atan ka adlaw+ namauli sila gikan sa pagpangespiya sa yuta. 26  Busa sila nanglakaw ug nakaabot kang Moises ug kang Aaron ug sa tibuok katigoman sa mga anak sa Israel sa kamingawan sa Paran, didto sa Kades.+ Ug ilang gibalitaan sila ug ang tibuok katigoman ug gipakita kanila ang mga bunga sa yuta. 27  Ug sila mitaho kaniya ug miingon: “Misulod kami sa yuta nga imong gipadad-an kanamo, ug kadto sa pagkatinuod nagaagay sa gatas ug dugos,+ ug kini mao ang mga bunga niini.+ 28  Apan, ang tinuod mao nga ang katawhan nga nagpuyo sa yuta kusgan, ug ang kinutaang mga siyudad dagko kaayo;+ ug, usab, nakita namo didto ang mga anak ni Anak.+ 29  Ang mga Amalekanhon+ nagapuyo sa yuta sa Negeb,+ ug ang mga Hitihanon ug ang mga Jebusihanon+ ug ang mga Amorihanon+ nagapuyo sa bukirong rehiyon, ug ang mga Canaanhon+ nagapuyo sa daplin sa dagat ug sa daplin sa Jordan.” 30  Unya gipahilom ni Caleb+ ang katawhan sa atubangan ni Moises ug miingon: “Manungas kita gilayon, ug manag-iya gayod niini, kay tino nga kita makadaog niini.”+ 31  Apan ang mga lalaki nga mitungas uban kaniya miingon: “Dili kita makaarang pagtungas batok sa katawhan, tungod kay mas kusgan sila kay kanato.”+ 32  Ug nagpadayon sila sa pagdalag daotang taho+ ngadto sa mga anak sa Israel mahitungod sa yuta nga ilang giespiyahan, nga nag-ingon: “Ang yuta, nga among gilatas aron mangespiya niini, maoy usa ka yuta nga molamoy sa iyang mga molupyo; ug ang tibuok katawhan nga among nakita sa ilang taliwala maoy mga tawo nga talagsaon ka dagko.+ 33  Ug didto among nakita ang mga Nepilim, ang mga anak ni Anak,+ nga gikan sa mga Nepilim; mao nga kami nahimong sama sa mga apan-apan sa among panan-aw, ug sa ilang mga mata kami nahimo usab nga ingon.”+

Mga Footnote