Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Numeros 12:1-16

12  Karon si Miriam ug si Aaron misulti batok kang Moises tungod sa Cusihanon nga iyang gipangasawa, kay Cusihanon man ang iyang gipangasawa.+  Ug sila nagsigeg ingon: “Pinaagi ba lamang kang Moises nga si Jehova nakigsulti? Dili ba usab pinaagi kanato nga siya nakigsulti?”+ Ug si Jehova namati.+  Ug ang tawo nga si Moises mao ang labing maaghop+ sa tanang tawo sa ibabaw sa nawong sa yuta.  Unya si Jehova dihadiha miingon kang Moises ug kang Aaron ug kang Miriam: “Panggula kamo, kamong tulo, ngadto sa tolda nga tagboanan.” Busa nanggula silang tulo.  Human niana si Jehova mikunsad diha sa usa ka haliging panganod+ ug mibarog sa ganghaan sa tolda ug mitawag kang Aaron ug kang Miriam. Ug nangadto silang duha.  Ug siya miingon: “Palihog, paminawa ang akong mga pulong. Kon adunay usa ka manalagna kaninyo alang kang Jehova, ipaila ko ang akong kaugalingon kaniya sa usa ka panan-awon.+ Ako makigsulti kaniya sa usa ka damgo.+  Dili ingon niana ang akong alagad nga si Moises!+ Siya gipiyalan sa tibuok nakong balay.+  Baba sa baba ako nakigsulti kaniya,+ sa ingon nagpakita kaniya, ug dili pinaagi sa mga tigmo;+ ug ang dagway ni Jehova mao ang iyang makita.+ Nan, nganong kamo wala mahadlok sa pagsulti batok sa akong alagad, batok kang Moises?”+  Ug ang kasuko ni Jehova misilaob batok kanila, ug mipahawa siya. 10  Ug ang panganod mipahilayo gikan sa ibabaw sa tolda, ug, tan-awa! si Miriam gihampak sa sanla nga ingon kaputi sa niyebe.+ Unya si Aaron mitan-aw kang Miriam, ug, tan-awa! siya gisanla.+ 11  Dihadiha si Aaron miingon kang Moises: “Tabi, akong ginoo! Palihog, ayaw ipahamtang kanamo ang sala nga niana kami milihok nga binuangbuang ug nga among nahimo!+ 12  Palihog, ayaw itugot nga magpabilin siya nga samag patay,+ kansang unod sa paggula sa tagoangkan sa iyang inahan katunga na nga naut-ot!” 13  Ug si Moises mituaw kang Jehova, nga nag-ingon: “Palihog, Oh Diyos! Palihog, ayoha intawon siya!”+ 14  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Kon lud-an+ sa iyang amahan ang iyang nawong, dili ba siya maulawan sa pito ka adlaw? Ipakuwarentinas+ siya ug pito ka adlaw sa gawas sa kampo,+ ug human niana pasudla siya.”+ 15  Busa si Miriam gikuwarentinas sa gawas sa kampo sulod sa pito ka adlaw,+ ug ang katawhan wala mobiya hangtod nga si Miriam gipasulod ug balik. 16  Ug human niana ang katawhan mibiya sa Hazerot+ ug nagkampo sila sa kamingawan sa Paran.+

Mga Footnote