Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Nehemias 6:1-19

6  Ug nahitabo nga, sa dihang gisugilon kang Sanbalat+ ug kang Tobias+ ug kang Gesem+ nga Arabiano+ ug sa uban namong mga kaaway nga akong natukod pag-usab ang paril+ ug wala nay kal-ang niana (bisan pag hangtod niadtong panahona ang mga pultahan+ wala pa nako mapatindog diha sa mga ganghaan),+  si Sanbalat ug si Gesem nagpasugo sa gilayon kanako, nga nag-ingon: “Umari ka, ug magsabot kita nga magtagbo+ didto sa mga balangay sa patag sa walog sa Ono.”+ Apan sila naglaraw sa pagbuhat kanako ug kadaotan.+  Busa ako nagpadala ug mga mensahero kanila,+ nga nag-ingon: “Dakong trabaho ang akong ginabuhat,+ ug ako dili makalugsong. Nganong hunongon ang trabaho samtang biyaan ko kini ug molugsong nganha kaninyo?”+  Apan, ilang gipasugoan ako sa mao gihapong pulong sa upat ka higayon, ug ako nagtubag kanila sa mao gihapong pulong.  Sa kataposan si Sanbalat+ nagpasugo sa iyang tig-alagad kanako sa mao gihapong pulong sa ikalimang higayon, uban ang usa ka bukas nga sulat sa iyang kamot.  Dihay nahisulat niini: “Nadungog taliwala sa kanasoran, ug si Gesem+ nagsulti niini, nga ikaw ug ang mga Hudiyo naglaraw sa pag-alsa.+ Mao kana nga ikaw nagtukod sa paril; ug ikaw mahimong hari kanila,+ sumala niining mga pulonga.  Ug gani adunay mga manalagna nga imong gitudlo aron sa pagsangyaw mahitungod kanimo sa tibuok Jerusalem, nga nag-ingon, ‘Adunay usa ka hari sa Juda!’ Ug karon ang mga butang nga ingon niini igasulti ngadto sa hari. Busa karon umari ka, ug magkonsultahanay kita.”+  Apan, ako nagpaadto kaniya, nga nag-ingon: “Ang mga butang sama nianang imong gipanulti wala mahitabo,+ apan ikaw nagamugna niana gikan sa imong kasingkasing.”+  Kay silang tanan nagsulay sa paghadlok kanamo, nga nag-ingon: “Ang ilang mga kamot+ manghuyhoy gumikan sa trabaho mao nga kana dili mahuman.” Apan karon lig-ona ang akong mga kamot.+ 10  Ug ako misulod sa balay ni Semaias nga anak nga lalaki ni Delaias nga anak nga lalaki ni Mehetabel samtang siya nagsira sa iyang kaugalingon.+ Ug siya nagkanayon: “Magsabot kita nga magtagbo+ didto sa balay sa matuod nga Diyos, sa sulod sa templo,+ ug atong sirhan ang mga pultahan sa templo; kay sila manganhi sa pagpatay kanimo, sa kagabhion+ mismo sila manganhi sa pagpatay kanimo.” 11  Apan ako miingon: “Ang tawo ba nga sama kanako mokalagiw?+ Ug kinsa bay sama kanako nga makasulod sa templo ug mabuhi?+ Ako dili mosulod!” 12  Busa ako nagsusi, ug ania, dili ang Diyos+ ang nagsugo kaniya, apan iyang gisulti+ kining maong panagna batok kanako sanglit si Tobias ug si Sanbalat+ nagsuhol man kaniya.+ 13  Tungod niini siya gisuholan+ aron ako mahadlok+ ug mobuhat sa ingon, ug ako makasala+ ug mahuptan nila kining daotang dungog,+ aron ila akong mapakaulawan.+ 14  Hinumdomi,+ Oh Diyos ko, si Tobias+ ug si Sanbalat, sumala sa ilang tagsatagsa ka buhat, ug usab si Noadias nga manalagna+ ug ang uban pa sa mga manalagna nga nagpadayon pagsulay sa paghadlok kanako. 15  Sa kataposan ang paril+ nahuman sa ikakawhaag-lima ka adlaw sa Elul, sulod sa kalim-ag-duha ka adlaw. 16  Ug nahitabo nga, sa pagkadungog gayod sa tanan namong kaaway+ bahin niini ug ang tanang kanasoran sa among palibot nakakita niini, dihadiha nahimong ubos kaayo ang ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon, ug ilang naila nga kining buhata nahimo gumikan sa among Diyos.+ 17  Niadtong mga adlawa usab ang mga hamili+ sa Juda naghimog daghang sulat ngadto kang Tobias+ ug niadtong gikan kang Tobias nga midangat kanila. 18  Kay daghan sa Juda ang gipapanumpa kaniya, kay siya umagad nga lalaki ni Secanias nga anak nga lalaki ni Arah;+ ug si Jehohanan nga iyang anak nga lalaki nangasawa sa anak nga babaye ni Mesulam+ nga anak nga lalaki ni Berekias. 19  Dugang pa, sila kanunayng nagsulti ug maayong mga butang bahin kaniya sa akong atubangan.+ Ug ang akong mga pulong kanunay nilang gidala ngadto kaniya. Dihay mga sulat nga gipadala si Tobias aron sa paghadlok kanako.+

Mga Footnote