Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Nehemias 5:1-19

5  Apan, dihay dakong pagtuaw+ sa katawhan ug sa ilang mga asawa batok sa ilang mga igsoong Hudiyo.+  Ug dihay mga nag-ingon: “Among gihatag ang among mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye ingong garantiya aron kami makabaton ug mga lugas ug makakaon ug magpadayong buhi.”+  Ug dihay mga nag-ingon: “Among gihatag ang among mga uma ug ang among mga parasan ug ang among mga balay ingong garantiya+ aron kami makabaton ug mga lugas panahon sa kanihit sa pagkaon.”  Ug dihay mga nag-ingon: “Kami nanghulam ug salapi aron bayran ang tributo sa hari+ alang sa among mga uma ug sa among mga parasan.+  Ug karon ang among unod sama sa unod sa among kaigsoonan;+ ang among mga anak sama sa ilang mga anak, apan ania, gipaulipon namo ang among mga anak nga lalaki ug ang among mga anak nga babaye,+ adunay pipila sa among mga anak nga babaye nga nahimo nang ingon; ug walay gahom ang among mga kamot samtang ang among mga uma ug ang among mga parasan gipanag-iya sa uban.”  Karon ako nasuko pag-ayo sa pagkadungog ko sa ilang pagtuaw ug niining mga pulonga.  Busa ang akong kasingkasing namalandong sulod nako, ug gibadlong+ ko ang mga hamili ug ang mga luyoluyong magmamando, ug nagkanayon kanila: “Kamo nagpatanto+ sa hilabihan, ang matag usa sa iyang igsoon.” Dugang pa, gihikay ko ang usa ka dakong katigoman tungod kanila.+  Ug ako miingon kanila: “Kami naglukat+ sa among mga igsoong Hudiyo nga gibaligya ngadto sa kanasoran, sumala sa gahom nga diha kanamo; ug sa samang higayon kamo ba mismo magbaligya sa inyong mga igsoon,+ ug sila ba igabaligya kanamo?” Niini sila wala makatingog, ug sila walay ikasulti.+  Ug ako nagkanayon: “Ang butang nga inyong ginabuhat dili maayo.+ Dili ba kinahanglan nga kamo magalakaw sa kahadlok+ sa atong Diyos+ tungod sa pagpakaulaw+ sa kanasoran, nga atong mga kaaway?+ 10  Ug usab ako, ang akong mga igsoon ug ang akong mga tig-alagad nagapahulam kanila ug salapi ug mga lugas. Palihog, atong undangon kining pagpahulam nga may tubo.+ 11  Palihog, iuli niining adlawa ang ilang mga uma,+ ang ilang mga parasan, ang ilang kaolibohan ug ang ilang mga balay, ug ang ikausa ka gatos nga bahin sa salapi ug sa mga lugas, sa bag-ong bino ug sa lana nga inyong ginapangayo ingong tubo gikan kanila.” 12  Niini sila miingon: “Iuli namo kini,+ ug kami walay paninglon gikan kanila.+ Among buhaton ang sumala gayod sa imong gisulti.”+ Busa akong gitawag ang mga saserdote ug gipapanumpa sila sa pagbuhat sumala niining pulonga.+ 13  Dugang pa, giyabyab ko ang sabakan sa akong besti ug dayon miingon: “Sa ingon niini nga paagi iyabyab unta sa matuod nga Diyos gikan sa iyang balay ug gikan sa iyang napanag-iyang katigayonan ang matag tawong wala magatuman niining pulonga; ug niining paagiha siya unta igayabyab ug mawad-an ug sulod.” Niini ang tibuok kongregasyon miingon: “Amen!”+ Ug sila midayeg kang Jehova.+ Ug ang katawhan mibuhat sumala niining pulonga.+ 14  Lain pa: Sukad sa adlaw nga iya akong gitudlo aron mahimong gobernador+ sa yuta sa Juda, sukad sa ikakawhaan+ ka tuig hangtod sa ikakatloag-duha+ ka tuig ni Artajerjes+ nga hari, napulog-duha ka tuig, ako ug ang akong mga igsoon wala mokaon sa kalan-on nga alang sa gobernador.+ 15  Kon bahin sa kanhing mga gobernador nga nauna kanako, ilang gipabug-atan ang katawhan, ug sila nagkuha gikan kanila ug kap-atan ka siklo nga plata alang sa kalan-on ug sa bino adlaw-adlaw. Dugang pa, ang ilang mga tig-alagad nagharihari sa katawhan.+ Kon bahin kanako, wala ako magbuhat sa ingon+ tungod sa kahadlok sa Diyos.+ 16  Ug, dugang pa, mitabang ako sa pagtrabaho niini nga paril,+ ug kami walay uma nga naangkon;+ ug ang tanan kong mga tig-alagad natigom didto alang sa trabaho. 17  Ug ang mga Hudiyo ug ang mga luyoluyong magmamando, usa ka gatos ug kalim-an ka tawo, ug kadtong mga nanganhi kanamo gikan sa kanasoran sa palibot namo diha sa akong lamesa.+ 18  Kon bahin niadtong giandam sa adlaw-adlaw, usa ka torong baka, unom ka piniling mga karnero ug mga langgam giandam alang kanako, ug kausa sa kada napulo ka adlaw dagaya ang tanang matang sa bino.+ Ug labot pa ako wala mangayo sa kalan-on nga alang sa gobernador, tungod kay ang pag-alagad nga gisangon niini nga katawhan mabug-at. 19  Hinumdomi alang kanako,+ Oh Diyos ko, alang sa kaayohan,+ ang tanan nga gibuhat ko alang niini nga katawhan.+

Mga Footnote