Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Nehemias 4:1-23

4  Ug nahitabo nga, sa pagkadungog gayod ni Sanbalat+ nga among gitukod pag-usab ang paril, siya nasuko+ ug naglagot pag-ayo, ug iyang gisigehan pagyubit+ ang mga Hudiyo.  Ug siya miingon sa atubangan sa iyang mga igsoon+ ug sa kasundalohan sa Samaria, oo, siya miingon: “Unsay ginabuhat sa maluya nga mga Hudiyo? Magasalig ba sila sa ilang kaugalingon? Magahalad ba sila?+ Mahuman ba sila sa usa ka adlaw? Buhion ba nila ang mga bato gikan sa mga tapok sa basura nga abo+ nga kini nasunog na man?”  Karon si Tobias+ nga Ammonhanon+ didto tupad kaniya, ug siya nagkanayon: “Bisan ang ilang ginatukod, kon ang usa ka irong ihalas+ mosaka batok niana, iya gayong malumpag ang ilang paril nga bato.”  Paminaw,+ Oh among Diyos, kay kami nahimong tumong sa pagtamay;+ ug isumbalik sa ilang kaugalingong ulo ang ilang pakaulaw,+ ug itugyan sila aron mahimong inagaw didto sa yuta sa pagkabinihag.  Ug ayaw taboni ang ilang kasaypanan+ ug ang ilang sala gikan sa imong atubangan. Ayaw kini pagpalaa, kay nakapasuko sila sa mga magtutukod.  Busa kami nagpadayon pagtukod sa paril, ug ang tibuok nga paril nadugtong hangtod sa katunga sa gihabogon niini, ug ang katawhan nagpadayon sa pagbutang sa ilang kasingkasing sa pagtrabaho.+  Ug nahitabo nga, sa pagkadungog gayod ni Sanbalat+ ug ni Tobias+ ug sa mga Arabiano+ ug sa mga Ammonhanon+ ug sa mga Asdodnon+ nga nagpadayon ang pag-ayo sa mga paril sa Jerusalem, kay ang mga kal-ang gisugdan na sa pagsampong, sila nasuko pag-ayo.  Ug nagkunsabo+ silang tanan sa tingob aron sa pag-adto ug sa pagpakig-away batok sa Jerusalem ug aron sa pagsamok kanako.  Apan nag-ampo+ kami sa among Diyos ug nagbutang ug usa ka bantay batok kanila adlaw ug gabii tungod kanila. 10  Ug ang Juda miingon: “Ang kusog sa tigpas-an+ naluya na, ug adunay daghan kaayong basura;+ ug kami dili makaarang sa pagtukod sa paril.” 11  Dugang pa, ang among mga kaaway nagpadayon pag-ingon: “Sila dili mahibalo+ ug sila dili makakita hangtod nga kita makaabot mismo sa ilang taliwala, ug ato gayod silang patyon ug pahunongon ang trabaho.” 12  Ug nahitabo nga, sa dihang mangabot ang mga Hudiyo nga nagpuyo duol kanila, sila moingon kanamo sa napulo ka higayon: “[Sila motungas] gikan sa tanang dapit diin didto kamo mamalik kanamo.” 13  Busa ako nagbutang ug mga tawo sa kinaubsang mga bahin sa dapit luyo sa paril diha sa mga hawan, ug gibutang ko ang katawhan segun sa mga banay uban sa ilang mga espada,+ sa ilang mga bangkaw+ ug sa ilang mga busogan. 14  Sa dihang nakita ko ang ilang kahadlok ako gilayon mitindog ug miingon sa mga hamili+ ug sa mga luyoluyong magmamando+ ug sa uban pang katawhan: “Ayaw kahadlok+ tungod kanila. Ibutang sa inyong hunahuna si Jehova, ang Usa nga dako+ ug makalilisang;+ ug pakig-away alang sa inyong kaigsoonan,+ sa inyong mga anak nga lalaki ug sa inyong mga anak nga babaye, sa inyong mga asawa ug sa inyong mga panimalay.” 15  Karon nahitabo nga sa pagkadungog gayod sa among mga kaaway nga kini among nahibaloan, nga tungod niana ang matuod nga Diyos nagpakyas sa ilang laraw+ ug kaming tanan namalik na sa paril, ang matag usa ngadto sa iyang trabaho, 16  oo, nahitabo nga sukad niadtong adlawa katunga sa akong mga batan-ong lalaki+ nagbuhat sa buluhaton ug katunga kanila nagkupot sa mga bangkaw, sa mga taming ug sa mga busogan ug sa mga kotamaya;+ ug ang mga prinsipe+ didto sa luyo sa tibuok banay ni Juda. 17  Kon bahin sa mga magtutukod sa paril ug sa mga nagtrabaho ingong mga tigpas-an, matag usa nagbuhat sa buluhaton ginamit ang iyang usa ka kamot samtang ang pikas nga kamot+ nagkupot sa udyong.+ 18  Ug ang mga magtutukod nabaksan, ang matag usa nagtakin ug espada,+ samtang nagtukod;+ ug ang usa nga magahuyop sa budyong+ diha sa tupad kanako. 19  Ug ako miingon sa mga hamili ug sa mga luyoluyong magmamando+ ug sa ubang katawhan: “Ang trabaho dako ug halapad, ug kita nagkatag ibabaw sa paril nga halayo sa usag usa. 20  Sa dapit diin inyong madungog ang tingog sa budyong, adto kamo magtapok uban kanamo. Ang atong Diyos mao ang makig-away alang kanato.”+ 21  Samtang kami nagbuhat sa buluhaton, ang laing katunga kanila nagkupot usab sa mga bangkaw, sukad sa pagbanagbanag hangtod sa pagsubang sa mga bituon. 22  Gawas pa, niadtong panahona ako miingon sa katawhan: “Magpalabay sa kagabhion, ang matag usa uban sa iyang tig-alagad, sa taliwala sa Jerusalem,+ ug sila mahimong atong mga bantay sa pagkagabii ug mga trabahador sa pagkaadlaw.” 23  Kon bahin kanako+ ug sa akong mga igsoon+ ug sa akong mga tig-alagad+ ug sa mga bantay+ nga diha sa akong luyo, kami wala maghukas sa among mga besti, ang matag usa nagkupot sa iyang udyong+ sa iyang tuong kamot.

Mga Footnote