Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Nehemias 3:1-32

3  Ug si Eliasib+ nga hataas nga saserdote ug ang iyang mga igsoong lalaki, ang mga saserdote, mitindog ug gitukod ang Ganghaan sa Karnero.+ Ilang gibalaan kini+ ug gipatindog ang mga pultahan niini; ug hangtod sa Torre sa Mea+ ilang gibalaan kini, hangtod sa Torre ni Hananel.+  Ug sa kiliran nila ang mga tawo sa Jerico+ nagtukod. Ug sa kiliran nila si Zacur nga anak nga lalaki ni Imri nagtukod.  Ug ang Ganghaan sa Isda+ mao ang gitukod sa mga anak ni Hasenaa; ilang gitaod ang mga sagbayan niini+ ug dayon gipatindog ang mga pultahan niini,+ ang mga tarogo niini ug ang mga trangka niini.+  Ug sa kiliran nila si Meremot+ nga anak nga lalaki ni Uriyas+ nga anak nga lalaki ni Hakoz naghimog pagpang-ayo, ug sa kiliran nila si Mesulam+ nga anak nga lalaki ni Berekias nga anak nga lalaki ni Mesezabel naghimog pagpang-ayo; ug sa kiliran nila si Zadok nga anak nga lalaki ni Baana naghimog pagpang-ayo.  Ug sa kiliran nila ang mga Tekoahanon+ naghimog pagpang-ayo; apan ang ilang mga halangdon+ wala magpasangon sa ilang mga tangkugo sa pag-alagad sa ilang mga agalon.  Ug ang Ganghaan sa Karaang Siyudad+ mao ang giayo ni Joiada nga anak nga lalaki ni Pasea ug ni Mesulam nga anak nga lalaki ni Besodeias; ilang gitaod ang mga sagbayan niini ug unya gipatindog ang mga pultahan niini ug ang mga tarogo niini ug ang mga trangka niini.+  Ug sa kiliran nila si Melatias nga Gabaonhon+ ug si Jadon nga Meronotnon,+ naghimog pagpang-ayo, ang mga tawo sa Gabaon+ ug Mizpa,+ nga sakop sa trono sa gobernador+ sa unahan sa Suba.+  Sa kiliran niya si Uziel nga anak nga lalaki ni Harhaias, mga mananalsal ug bulawan,+ naghimog pagpang-ayo; ug sa kiliran niya si Hananias nga usa sa mga tigsagol ug pahumot+ naghimog pagpang-ayo; ug ilang gibaldosahan ang Jerusalem hangtod sa Lapad nga Paril.+  Ug sa kiliran nila si Repaias nga anak nga lalaki ni Hur, nga usa ka prinsipe sa katunga nga distrito sa Jerusalem, naghimog pagpang-ayo. 10  Ug sa kiliran nila si Jedaia nga anak nga lalaki ni Harumap naghimog pagpang-ayo atubangan sa iyang balay;+ ug sa kiliran niya si Hatus nga anak nga lalaki ni Hasabneias naghimog pagpang-ayo. 11  Ang laing sinukod nga bahin mao ang giayo ni Malkias nga anak nga lalaki ni Harim+ ug ni Hasub nga anak nga lalaki ni Pahat-moab,+ ug usab ang Torre sa mga Hudno.+ 12  Ug sa kiliran niya si Salum nga anak nga lalaki ni Halohes, nga usa ka prinsipe+ sa katunga nga distrito sa Jerusalem, naghimog pagpang-ayo, siya ug ang iyang mga anak nga babaye. 13  Ang Ganghaan sa Walog+ mao ang giayo ni Hanun ug sa mga molupyo sa Zanoa;+ ilang gitukod kini ug unya gipatindog ang mga pultahan niini,+ ang mga tarogo niini+ ug ang mga trangka niini,+ usab usa ka libo ka maniko sa paril hangtod sa Ganghaan sa mga Tapok sa Abo.+ 14  Ug ang Ganghaan sa mga Tapok sa Abo mao ang giayo ni Malkias nga anak nga lalaki ni Rekab, nga usa ka prinsipe sa distrito sa Bet-hakerem;+ iyang gitukod kini ug gipatindog ang mga pultahan niini, ang mga tarogo niini ug ang mga trangka niini. 15  Ug ang Ganghaan sa Tuboran+ mao ang giayo ni Salun nga anak nga lalaki ni Colhoze, nga usa ka prinsipe sa distrito sa Mizpa;+ iya kining gitukod ug giatopan ug gipatindog ang mga pultahan niini,+ ang mga tarogo niini ug ang mga trangka niini, ug usab ang paril sa Linaw+ sa Kanal ngadto sa Tanaman sa Hari+ ug hangtod sa Hagdanan+ nga nagakanaog gikan sa Siyudad ni David.+ 16  Sunod kaniya si Nehemias nga anak nga lalaki ni Azbuk, nga usa ka prinsipe sa katunga nga distrito sa Bet-zur,+ naghimog pagpang-ayo hangtod sa atubangan sa Mga Lubnganan+ ni David ug hangtod sa linaw+ nga nahimo ug hangtod sa Balay sa mga Gamhanan.+ 17  Sunod kaniya ang mga Levihanon+ naghimog pagpang-ayo, si Rehum nga anak nga lalaki ni Bani;+ sa kiliran niya si Hasabias, nga usa ka prinsipe sa katunga nga distrito sa Keila,+ naghimog pagpang-ayo alang sa iyang distrito. 18  Sunod kaniya ang ilang mga igsoon naghimog pagpang-ayo, si Bavai nga anak nga lalaki ni Henadad, nga usa ka prinsipe sa katunga nga distrito sa Keila. 19  Ug si Ezer nga anak nga lalaki ni Jesua,+ nga usa ka prinsipe sa Mizpa,+ sa kiliran niya nag-ayo sa laing sinukod nga bahin sa atubangan sa tungasan paingon sa Tipiganan sa mga Hinagiban didto sa Tukod.+ 20  Sunod kaniya si Baruk nga anak nga lalaki ni Zabai+ nagtrabaho nga madasigon+ ug nag-ayo sa laing sinukod nga bahin, gikan sa Tukod hangtod sa ganghaan sa balay ni Eliasib+ nga hataas nga saserdote. 21  Sunod kaniya si Meremot nga anak nga lalaki ni Uriyas+ nga anak nga lalaki ni Hakoz nag-ayo sa laing sinukod nga bahin, gikan sa ganghaan sa balay ni Eliasib hangtod sa tumoy sa balay ni Eliasib. 22  Ug sunod kaniya ang mga saserdote, mga tawo sa Distrito sa Jordan,+ naghimog pagpang-ayo. 23  Sunod kanila si Benjamin ug si Hasub naghimog pagpang-ayo sa atubangan sa ilang balay. Sunod kanila si Azarias nga anak nga lalaki ni Maaseias nga anak nga lalaki ni Ananias naghimog pagpang-ayo duol sa iyang balay. 24  Sunod kaniya si Binui nga anak nga lalaki ni Henadad nag-ayo sa laing sinukod nga bahin, gikan sa balay ni Azarias hangtod sa Tukod+ ug hangtod sa eskina sa paril. 25  [Sunod kaniya] si Palal nga anak nga lalaki ni Uzai [naghimog pagpang-ayo] sa atubangan sa Tukod ug sa torre nga nagtuybo sa Balay sa Hari,+ kadtong nahitaas nga didto sa Sawang sa Guwardiya.+ Sunod kaniya diha si Pedaia nga anak nga lalaki ni Paros.+ 26  Ug ang mga Netinim+ maoy mga pumopuyo sa Opel;+ sila naghimog pagpang-ayo hangtod sa atubangan sa Ganghaan sa Tubig+ dapit sa sidlakan ug sa nagtuybo nga torre. 27  Sunod kanila ang mga Tekoahanon+ nag-ayo sa laing sinukod nga bahin, gikan sa atubangan sa dakong nagtuybo nga torre hangtod sa paril sa Opel. 28  Sa ibabaw sa Ganghaan sa Kabayo+ ang mga saserdote naghimog pagpang-ayo, ang matag usa atubangan sa iyang balay. 29  Sunod kanila si Zadok+ nga anak nga lalaki ni Imer naghimog pagpang-ayo sa atubangan sa iyang balay. Ug sunod kaniya si Semaias nga anak nga lalaki ni Secanias, ang magbalantay sa Ganghaan sa Sidlakan,+ naghimog pagpang-ayo. 30  Sunod kaniya si Hananias nga anak nga lalaki ni Selemias ug si Hanun nga ikaunom nga anak nga lalaki ni Zalap nag-ayo sa laing sinukod nga bahin. Sunod kaniya si Mesulam+ nga anak nga lalaki ni Berekias naghimog pagpang-ayo atubangan sa iyang lawak.+ 31  Sunod kaniya si Malkias, usa ka membro sa kapunongan sa mga mananalsal ug bulawan,+ naghimog pagpang-ayo hangtod sa balay sa mga Netinim+ ug sa mga magpapatigayon,+ sa atubangan sa Ganghaan sa Pag-usisa ug hangtod sa lawak-sa-atop sa eskina sa paril. 32  Ug taliwala sa lawak-sa-atop sa eskina sa paril ug sa Ganghaan sa Karnero+ ang mga mananalsal ug bulawan ug ang mga magpapatigayon naghimog pagpang-ayo.

Mga Footnote