Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Nehemias 2:1-20

2  Ug nahitabo sa bulan sa Nisan,+ sa ikakawhaan+ ka tuig ni Artajerjes+ nga hari, nga ang bino diha sa iyang atubangan, ug ingon sa naandan gikuha ko ang bino ug gihatag kini sa hari.+ Apan wala gayod sukad mahitabo nga ako nagmasulub-on sa iyang atubangan.+  Busa ang hari miingon kanako: “Nganong ang imong nawong nagmasulub-on+ sa dihang dili ka man unta masakiton? Kini walay lain kondili usa ka kasubo sa kasingkasing.”+ Niini ako nahadlok pag-ayo.  Unya ako miingon sa hari: “Mabuhi ang hari hangtod sa panahong walay tino!+ Nganong dili magmasulub-on ang akong nawong sa dihang ang siyudad,+ ang balay sa mga lubnganan sa akong mga katigulangan,+ nagun-ob, ug ang mga ganghaan niini naut-ot sa kalayo?”+  Sa baylo ang hari miingon kanako: “Unsay buot mong mahitabo?”+ Dihadiha ako miampo+ sa Diyos sa mga langit.+  Human niana ako miingon sa hari: “Kon daw maayo alang sa hari,+ ug kon ang imong alagad daw maayo sa imong atubangan,+ nga imo akong paadtoon sa Juda, ngadto sa siyudad sa mga lubnganan sa akong mga katigulangan, aron matukod ko kini pag-usab.”+  Niini ang hari miingon kanako, samtang ang iyang rayna naglingkod tupad kaniya: “Unsa ba ka dugay ang imong panaw ug kanus-a ka mobalik?” Busa daw maayo+ sa panan-aw sa hari nga iya akong paadtoon, sa dihang akong gihatag kaniya ang tinudlong panahon.+  Ug ako nagkanayon sa hari: “Kon daw maayo alang sa hari, pahatagi ako ug mga sulat+ ngadto sa mga gobernador+ sa unahan sa Suba,+ aron ila akong paagion hangtod nga ako makaabot sa Juda;  usab usa ka sulat ngadto kang Asap nga magbalantay sa parke nga iya sa hari, aron iya akong hatagan ug mga kahoy nga himoong mga sagbayan aron itukod sa mga ganghaan sa Kastilyo+ nga bahin sa balay,+ ug alang sa paril+ sa siyudad ug alang sa balay nga akong pagaabotan.” Busa gihatag kini kanako sa hari, sumala sa maayong kamot sa akong Diyos ibabaw nako.+  Unya miabot ako sa mga gobernador+ sa unahan sa Suba ug gihatag kanila ang mga sulat sa hari. Dugang pa, ang hari nagpauban kanako ug mga pangulo sa kasundalohan ug mga mangangabayo. 10  Sa dihang si Sanbalat+ nga Horonhon+ ug si Tobias+ nga alagad, ang Ammonhanon,+ nakadungog bahin niini, daw daotan kini kaayo alang kanila+ nga ang usa ka tawo miabot aron mangitag kaayohan sa mga anak sa Israel. 11  Sa ulahi miabot ako sa Jerusalem, ug ako nagpabilin didto sulod sa tulo ka adlaw. 12  Unya ako mibangon sa pagkagabii, ako ug ang pipila ka tawo uban kanako, ug walay tawo nga akong gisultihan+ kon unsay gibutang sa akong Diyos sa akong kasingkasing nga buhaton alang sa Jerusalem,+ ug walay binuhing hayop nga uban kanako gawas sa binuhing hayop nga akong gisakyan. 13  Ug sa pagkagabii ako migula agi sa Ganghaan sa Walog+ ug sa atubangan sa Tuboran sa Dakong Bitin ug ngadto sa Ganghaan sa mga Tapok sa Abo,+ ug nagpadayon ako pag-usisa sa mga paril+ sa Jerusalem, kon naunsa sila pagkalumpag ug naunsa pagkaut-ot sa kalayo ang mga ganghaan+ niini. 14  Ug ako miagi paingon sa Ganghaan sa Tuboran+ ug ngadto sa Linaw sa Hari, ug walay dapit nga kaagian sa binuhing hayop nga akong gisakyan. 15  Apan sa pagkagabii ako nagpadayon pagtungas sa bul-oganang+ walog, ug ako nagpadayon pag-usisa sa paril; human niana ako mibalik ug misulod agi sa Ganghaan sa Walog,+ ug sa ingon nahibalik. 16  Ug ang mga luyoluyong magmamando+ wala mahibalo kon diin ako miadto ug kon unsay akong gibuhat; ug ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga saserdote ug sa mga hamili ug sa mga luyoluyong magmamando ug sa uban pang mga nagabuhat sa buluhaton wala pa akoy gisulti nga bisan unsa. 17  Sa kataposan ako miingon kanila: “Inyong nakita ang atong daotang kahimtang, kon naunsa pagkagun-ob ang Jerusalem ug ang mga ganghaan niini nasunog sa kalayo. Umari kamo ug atong tukoron pag-usab ang paril sa Jerusalem, aron kita dili na magpadayon nga usa ka kaulawan.”+ 18  Ug gisuginlan ko sila bahin sa kamot+ sa akong Diyos, nga kini maayo kanako,+ ug usab bahin sa pulong sa hari+ nga iyang giingon kanako. Niini sila miingon: “Manindog kita ug magtukod.” Busa ilang gipalig-on ang ilang mga kamot alang sa maayong buhat.+ 19  Karon sa dihang si Sanbalat+ nga Horonhon ug si Tobias+ nga alagad,+ ang Ammonhanon,+ ug si Gesem+ nga Arabiano+ nakadungog bahin niini, sila nagyubit kanamo+ ug nagtamay ug nag-ingon: “Unsa kining butanga nga inyong ginabuhat? Batok ba sa hari nga kamo misukol?”+ 20  Apan, ako mitubag kanila ug miingon kanila: “Ang Diyos sa mga langit+ mao ang Usa nga magahatag kanamo ug kalamposan,+ ug kami nga iyang mga alagad manindog, ug kami magtukod; apan kamo walay bahin,+ ni katungod, ni handomanan+ sa Jerusalem.”

Mga Footnote