Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Nehemias 13:1-31

13  Ug nianang adlawa gihimo ang pagbasa+ gikan sa basahon+ ni Moises sa mga igdulungog sa katawhan; ug may nakaplagan nga nahisulat niana nga ang Ammonhanon+ ug Moabihanon+ dili pasudlon sa kongregasyon sa matuod nga Diyos hangtod sa panahong walay tino,+  kay wala nila sugata ang mga anak sa Israel uban sa tinapay+ ug tubig,+ apan nagsuhol kang Balaam+ batok kanila aron sa pagpanghimaraot kanila.+ Apan, gihimo sa among Diyos ang maldisyon nga usa ka bendisyon.+  Busa nahitabo nga, sa pagkadungog gayod nila sa balaod,+ ilang gibulag+ gikan sa Israel ang tibuok nagkasagol nga panon sa katawhan.  Karon una pa niini, si Eliasib+ nga saserdoteng tinugyanan sa usa ka lawak-kan-anan+ sa balay sa among Diyos maoy paryente ni Tobias;+  ug siya naghimo alang kaniya ug usa ka dakong lawak-kan-anan,+ diin kaniadto kanunay nilang gibutang ang halad-nga-lugas,+ ang kamangyan ug ang mga galamiton ug ang ikapulo sa mga lugas, ang bag-ong bino+ ug ang lana,+ nga niini may katungod ang mga Levihanon+ ug ang mga mag-aawit ug ang mga magbalantay-sa-ganghaan, ug ang amot alang sa mga saserdote.  Ug niadtong panahona ako wala didto sa Jerusalem, kay sa ikakatloag-duha+ ka tuig ni Artajerjes+ nga hari sa Babilonya ako miadto sa hari, ug sa ulahi ako nananghid nga mobiya una gikan sa hari.+  Unya ako miabot sa Jerusalem ug nakamatikod sa pagkadaotan nga gihimo ni Eliasib+ alang kang Tobias+ pinaagi sa paghimo alang kaniya ug usa ka lawak didto sa sawang sa balay+ sa matuod nga Diyos.  Ug alang kanako kadto daotan kaayo.+ Busa ang tanang muwebles sa balay ni Tobias akong gisalibay+ sa gawas sa lawak-kan-anan.  Human niana ako nagsugo ug ilang gihinloan+ ang mga lawak-kan-anan;+ ug gibalik ko didto ang mga galamiton+ sa balay sa matuod nga Diyos, lakip ang halad-nga-lugas ug ang kamangyan.+ 10  Ug akong nahibaloan nga ang mga bahin+ sa mga Levihanon wala ihatag kanila, mao nga ang mga Levihanon ug ang mga mag-aawit nga nagabuhat sa buluhaton namiya, ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong uma.+ 11  Ug gibadlong+ ko ang mga luyoluyong magmamando+ ug miingon: “Nganong gipasagdan man ang balay sa matuod nga Diyos?”+ Busa akong gitigom sila ug gibutang sila sa ilang puwesto. 12  Ug ang tibuok Juda, sa ilang bahin, nagdala sa ikapulo+ sa mga lugas+ ug sa bag-ong bino+ ug sa lana+ ngadto sa mga tipiganan.+ 13  Unya akong gibutang si Selemias nga saserdote ug si Zadok nga magkokopya ug si Pedaia sa mga Levihanon ingong tinugyanan sa mga tipiganan; ug ilalom sa ilang pagbuot diha si Hanan nga anak nga lalaki ni Zacur nga anak nga lalaki ni Matanias,+ kay sila giisip nga matinumanon;+ ug kanila gitugyan ang pagpang-apod-apod+ ngadto sa ilang kaigsoonan. 14  Hinumdomi ako,+ Oh Diyos ko, mahitungod niini, ug ayaw palaa+ ang akong mga buhat sa mahigugmaong-kalulot nga akong gihimo maylabot sa balay+ sa akong Diyos ug ang pagkamagbalantay niini. 15  Niadtong mga adlawa akong nakita sa Juda ang katawhan nga nagtamaktamak sa mga pug-anan sa bino panahon sa igpapahulay+ ug nagdala sa sulod ug mga tinapok nga mga lugas ug nagluwan+ niini sa mga asno,+ ug usab bino, mga ubas ug mga igos+ ug tanang matang sa palas-anon, ug gidala kini ngadto sa Jerusalem sa adlawng igpapahulay;+ ug ako nagpamatuod batok kanila sa adlaw nga sila nagbaligyag mga pagkaon. 16  Ug ang mga taga-Tiro+ namuyo sa siyudad, nga nagdalag isda ug tanang matang sa mga tinda+ ug namaligya panahon sa igpapahulay ngadto sa mga anak sa Juda, ug sa Jerusalem. 17  Busa gibadlong ko ang mga hamili+ sa Juda ug giingnan sila: “Unsa kining daotang butang nga inyong gibuhat, nga kamo nagpasipala man sa adlawng igpapahulay? 18  Dili ba ingon man niini ang gibuhat sa inyong mga katigulangan,+ mao nga gipadangat sa atong Diyos kining tanan nga kadaot nganhi kanato,+ ug usab niining siyudara? Bisan pa niana kamo nagdugang sa nagsilaob nga kasuko batok sa Israel pinaagi sa pagpasipala sa igpapahulay.”+ 19  Ug nahitabo nga, sa dihang milandong na ang mga ganghaan sa Jerusalem sa wala pa ang igpapahulay, ako misugo gilayon ug ang mga pultahan gipanirhan.+ Sa dugang ako miingon nga dili nila kini pagabuksan hangtod nga matapos na ang igpapahulay; ug ang pipila sa akong mga tig-alagad akong gibutang sa mga ganghaan aron walay palas-anon nga makasulod sa adlaw nga igpapahulay.+ 20  Busa ang magpapatigayon ug ang mga tigbaligya sa tanang matang sa mga tinda nagpalabay sa kagabhion sa gawas sa Jerusalem sa makausa ug sa ikaduhang higayon. 21  Unya nagpamatuod+ ako batok kanila ug miingon kanila: “Nganong nagpalabay man kamo sa kagabhion atubangan sa paril? Kon inyo kining buhaton pag-usab, bakyawon ko ang akong kamot batok kaninyo.”+ Sukad niadto sila wala na moadto sa panahon sa igpapahulay. 22  Ug ako nagkanayon sa mga Levihanon+ nga sila kinahanglang kanunay nga magputli+ sa ilang kaugalingon ug mosulod, nga magbantay sa mga ganghaan+ aron sa pagbalaan+ sa adlawng igpapahulay. Kini, usab, hinumdomi+ alang kanako, Oh Diyos ko, ug kaluy-i ako sumala sa kadagaya sa imong mahigugmaong-kalulot.+ 23  Dugang pa, niadtong mga adlawa akong nakita ang mga Hudiyo nga nakigpuyo+ sa mga Asdodnon,+ Ammonhanon ug Moabihanon+ nga mga asawa. 24  Ug kon bahin sa ilang mga anak, ang katunga nagsulti ug Asdodnon, ug wala kanilay makamaong mosulti ug Hudiyohanon,+ kondili sa pinulongan sa ubang mga katawhan. 25  Ug gibadlong ko sila ug gipanghimaraot sila+ ug gihampak ang pipila kanila+ ug gipanglarot ang ilang buhok ug gipapanumpa sila sa ngalan sa Diyos:+ “Dili ninyo ihatag ang inyong mga anak nga babaye ngadto sa ilang mga anak nga lalaki, ug dili ninyo dawaton ang bisan kinsa sa ilang mga anak nga babaye alang sa inyong mga anak nga lalaki o alang kaninyo.+ 26  Dili ba tungod niini nga nakasala si Solomon nga hari sa Israel?+ Ug taliwala sa daghang kanasoran walay hari nga sama kaniya;+ ug gihigugma siya sa iyang Diyos,+ mao nga ang Diyos naghimo kaniyang hari sa tibuok Israel. Bisan pa niana ang langyawng mga asawa nagpahinabo kaniya nga makasala.+ 27  Ug dili ba kini butang nga wala pa madunggi aron inyong himoon kining dakong pagkadaotan sa paglihok nga dili-matinumanon batok sa atong Diyos pinaagi sa pagpakigpuyo sa langyawng mga asawa?”+ 28  Ug usa sa mga anak nga lalaki ni Joiada+ nga anak nga lalaki ni Eliasib+ nga hataas nga saserdote maoy umagad nga lalaki ni Sanbalat+ nga Horonhon.+ Busa giabog ko siya gikan kanako.+ 29  Hinumdomi sila, Oh Diyos ko, tungod sa paghugaw+ nila sa pagkasaserdote ug sa pakigsaad+ sa pagkasaserdote ug sa mga Levihanon.+ 30  Ug giputli+ ko sila gikan sa tanang butang nga langyaw ug nagtudlo ug mga buluhaton alang sa mga saserdote ug alang sa mga Levihanon, ang tagsatagsa sa iyang buhat,+ 31  bisan alang sa abiyo nga kahoy+ sa tinudlong mga panahon ug alang sa unang hinog nga mga bunga. Hinumdomi ako,+ Oh Diyos ko, alang sa kaayohan.+

Mga Footnote