Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Nahum 2:1-13

2  Ang usa nga nagpatibulaag miabot sa imong atubangan.+ Panalipdi ang kinutaang dapit. Bantayi ang dalan. Lig-ona ang mga balat-ang. Dugangi pag-ayo ang gahom.+  Kay tigomon gayod ni Jehova ang garbo ni Jacob,+ sama sa garbo sa Israel, tungod kay ang mga maghahabwa naghabwa man kanila;+ ug ang ilang mga sanga ilang gidaot.+  Ang taming sa iyang mga tawong gamhanan tinina ug pula; ang iyang mga tawong kusganon nagsininag panapton nga lutong pula.+ Nagkalayo ang mga puthawng kahimanan sa karo nga iggugubat sa adlaw sa iyang pag-andam, ug ang mga bangkaw nga kahoyng junipero+ gipakurog.  Diha sa kadalanan ang mga karo nga iggugubat nagapanagan nga hilabihan kakusog.+ Sila nagbahasbahas sa plasa. Ang ilang panagway sama sa mga sulo. Sila nagapanagan sama sa kilat.+  Siya mahinumdom sa iyang mga halangdon.+ Sila mangapandol sa ilang paglakaw.+ Magadali sila ngadto sa iyang paril, ug ang barikada lig-onon pagtukod.  Ang mga ganghaan sa mga suba mabuksan, ug ang palasyo matunaw gayod.  Ug kini gitino; siya gihukasan; siya pagadad-on sa halayo,+ ug ang iyang mga ulipong babaye magadanguyngoy, ingon sa tingog sa mga salampati,+ nga sublisubling magapukpok sa ilang mga kasingkasing.+  Ug ang Nineve, sukad sa adlaw nga siya naglungtad,+ maoy ingon sa usa ka linaw sa katubigan;+ apan sila nangalagiw. “Hunong kamo! Hunong!” Apan walay usa nga milingi.+  Agawa ninyo ang plata; agawa ang bulawan;+ kay walay kinutoban sa tinigom nga mga butang. Daghan kaayo ang tanang matang sa tilinguhaong butang.+ 10  Pagkawalay-sulod ug kahaw-ang, ug usa ka siyudad nga biniyaan!+ Ug ang kasingkasing natunaw,+ ug ang mga tuhod nangurog,+ ug ang grabeng kasakit anaa sa tanang balat-ang;+ ug kon bahin sa mga nawong nilang tanan, kini nabalaka.+ 11  Hain man ang puloy-anan sa mga leyon, ug ang langob sa may-lambungay nga mga nating leyon, diin didto ang leyon milakaw ug misulod,+ diin didto ang nati nga leyon, ug walay nagpakurog kanila?+ 12  Ang leyon nagkuniskunis ug igo alang sa iyang mga itoy, ug nangluok alang sa iyang baye nga mga leyon. Ug ang iyang mga langob iyang gipuno sa mga tinukob ug ang iyang mga tagoanan gipuno sa mga hayop nga gikuniskunis.+ 13  “Tan-awa! Ako batok kanimo,” mao ang giingon ni Jehova sa mga panon,+ “ug pagasunogon ko ang iyang karo nga iggugubat diha sa aso.+ Ug usa ka espada molamoy sa imong may-lambungay nga mga nating leyon.+ Ug pagaputlon ko gikan sa yuta ang imong tukbonon, ug dili na madungog ang tingog sa imong mga mensahero.”+

Mga Footnote