Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Nahum 1:1-15

1  Ang pahayag batok sa Nineve:+ Ang basahon sa panan-awon ni Nahum nga taga-Elkos:  Si Jehova usa ka Diyos nga nagapangayog bug-os nga pagkamahinalaron+ ug nagapanimalos; si Jehova nagapanimalos+ ug maaligutgoton.+ Si Jehova nagapanimalos batok sa iyang mga kaaway,+ ug siya mayugtanon sa iyang mga kaaway.+  Si Jehova mahinay sa kasuko+ ug dako sa gahom,+ ug si Jehova dili gayod magpugong sa pagsilot.+ Ang iyang dalan anaa sa malaglagong hangin ug sa bagyo, ug ang mabagang panganod mao ang abog sa iyang mga tiil.+  Iyang ginabadlong ang dagat,+ ug iyang ginapamala kana; ug iyang ginapamala ang tanang suba.+ Ang Basan ug ang Carmelo nalaya,+ ug ang bulak sa Lebanon nalaya.  Ang kabukiran nangauyog tungod kaniya, ug ang kabungtoran nangatunaw.+ Ug ang yuta maalsa tungod sa iyang nawong; ang mabungahong yuta usab, ug ang tanang nagapuyo niini.+  Kinsa ang makabarog atubangan sa iyang mahukmanong pagsaway?+ Ug kinsa ang makabarog batok sa kainit sa iyang kasuko?+ Ang iyang kaaligutgot igabubo sama sa kalayo,+ ug ang mga bato mangatumpag tungod kaniya.  Si Jehova maayo,+ usa ka salipdanan+ sa adlaw sa kasakit.+ Ug siya makaila kanila nga modangop kaniya.+  Ug pinaagi sa baha nga moagi iyang puohon gayod ang iyang dapit,+ ug ang kangitngit magagukod sa iyang mga kaaway.+  Unsay inyong laraw batok kang Jehova?+ Siya magapuo gayod. Ang kasakit dili motungha sa ikaduhang higayon.+ 10  Bisan tuod sila nangalambid ingon sa mga sampinit+ ug sama sa nangahubog sa ilang serbesa sa trigo,+ sila pagaut-oton gayod sama sa dagami nga bug-os nauga.+ 11  Gikan kanimo adunay mogula nga naglalang ug daotan batok kang Jehova,+ nga naglaraw ug walay hinungdan.+ 12  Mao kini ang giingon ni Jehova: “Bisan tuod sila sinangkapan ug daghan ang diha sa maong kahimtang, bisan pa niana sila pagaputlon;+ ug siya mahanaw. Ug ikaw pagasakiton ko, aron dili ko na ikaw sakiton pag-usab.+ 13  Ug karon balion ko ang iyang yugo gikan kanimo,+ ug bugtoon ko ang imong mga gapos.+ 14  Ug kon mahitungod kanimo si Jehova nagsugo, ‘Walay bisan unsa sa imong ngalan nga igapugas pa.+ Gikan sa balay sa imong mga diyos laglagon ko ang linilok nga larawan ug inumol nga estatwa.+ Maghimo akog lubnganan alang kanimo,+ tungod kay ikaw walay hinungdan.’ 15  “Tan-awa! Ibabaw sa kabukiran ang mga tiil sa usa nga nagdalag maayong balita, nga nagmantalag pakigdait.+ Oh Juda, sauloga ang imong mga pista.+ Tumana ang imong mga panaad;+ tungod kay wala nay tawong walay-silbi nga molatas kanimo pag-usab.+ Siya pagalaglagon gayod sa bug-os.”+

Mga Footnote