Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Miqueas 7:1-20

7  Pagkaalaot ko,+ kay ako nahisama sa pinupo nga mga bunga sa ting-init, sama sa hinagdaw sa pagpamupo sa ubas!+ Walay pungpong sa ubas nga makaon, walay sayong igos, nga tinguhaon sa akong kalag!+  Ang maunongon nahanaw gikan sa yuta, ug taliwala sa katawhan walay matul-id.+ Silang tanan nagbanhig aron sa pag-ula ug dugo.+ Sila nangita, ang tagsatagsa sa kaugalingon niyang igsoon, pinaagi sa baling.+  Ang ilang mga kamot anaa sa kadaotan, aron buhaton kini pag-ayo;+ ang prinsipe may ginapangayo, ug ang maghuhukom nagahimo niini alang sa ganti,+ ug ang tawong gamhanan nagpahayag sa gipangandoy sa iyang kalag, sa iyang kaugalingon mismo;+ ug ilang gisalapid kini.  Ang tawo nga labing maayo kanila sama sa sampinit, ang labing matul-id kanila daotan pa kay sa koral nga sampinit.+ Ang adlaw sa imong mga tigbantay, sa pagtagad kanimo, moabot gayod.+ Karon mangalibog sila.+  Ayaw ibutang ang inyong pagtuo sa inyong isigkatawo. Ayaw kamo pagsalig sa usa ka suod nga higala.+ Bantayi ang pultahan sa imong baba gikan kaniya nga nagpauraray sa imong sabakan.+  Kay ang anak nga lalaki magatamay sa amahan; ang anak nga babaye mosukol sa iyang inahan;+ ang umagad nga babaye batok sa iyang ugangang babaye;+ ang mga kaaway sa usa ka tawo mao ang mga tawo sa iyang panimalay.+  Apan bahin kanako, magalantaw ako kang Jehova.+ Magpakita ako ug mahulatong tinamdan sa Diyos sa akong kaluwasan.+ Ang akong Diyos mamati kanako.+  Ayaw pagmaya tungod kanako, Oh babaye nga kaaway ko.+ Bisan tuod ako napukan, ako mobangon gayod;+ bisan tuod ako nagpuyo sa kangitngit,+ si Jehova mao ang akong kahayag.+  Agwantahon ko ang kaaligutgot ni Jehova—kay ako nakasala batok kaniya+—hangtod nga iyang dumalahon ang akong legal nga kaso ug ipahamtang ang hustisya alang kanako.+ Iya akong dad-on ngadto sa kahayag; ako magatan-aw sa iyang pagkamatarong.+ 10  Ug ang akong kaaway makakita, ug ang kaulaw motabon kaniya,+ nga miingon kanako: “Hain na siya, si Jehova nga imong Diyos?”+ Ang akong mga mata motan-aw kaniya.+ Karon siya mahimong usa ka dapit nga pagayatakan, sama sa lapok sa kadalanan.+ 11  Ang adlaw sa pagtukod sa imong mga paril nga bato, nianang adlawa ang mando maanaa sa halayo.+ 12  Nianang adlawa sila moanha kanimo gikan mismo sa Asirya ug sa mga siyudad sa Ehipto, ug gikan sa Ehipto hangtod mismo sa Suba;+ ug gikan sa dagat ngadto sa usa ka dagat, ug gikan sa bukid ngadto sa usa ka bukid.+ 13  Ug ang yuta mahimong awaaw tungod sa mga molupyo niini, tungod sa bunga sa ilang mga pagpakiglabot.+ 14  Bantayi ang imong katawhan pinaagi sa imong sungkod,+ ang panon sa imong panulondon, ang usa nga nagpuyo nga nag-inusara sa usa ka lasang—sa taliwala sa usa ka prutasan.+ Pakan-a sila sa Basan ug sa Gilead+ ingon sa kanhing mga adlaw.+ 15  “Ingon sa mga adlaw sa imong paggula gikan sa yuta sa Ehipto ako magpakita kaniyag katingalahang mga butang.+ 16  Ang kanasoran makakita ug mangaulaw bahin sa tibuok nilang kusog.+ Sampongan nila sa ilang kamot ang ilang baba;+ ang ilang mga dalunggan mangabungol. 17  Sila magatilap sa abog sama sa mga halas;+ sama sa mga reptilya sa yuta sila manggula nga nangalisang gikan sa ilang mga kuta.+ Sila magakurog nga moadto kang Jehova nga among Diyos, ug sila mangahadlok kanimo.”+ 18  Kinsa ang usa ka Diyos nga sama kanimo,+ nga nagapasaylo sa kasaypanan ug nagapalabay lamang sa kalapasan+ sa nahibilin sa iyang panulondon?+ Siya dili magapabilin sa iyang kasuko hangtod sa kahangtoran, kay siya nahimuot sa mahigugmaong-kalulot.+ 19  Siya magpakita ug kaluoy kanato pag-usab;+ siya magbuntog sa atong mga kasaypanan.+ Ug itambog mo sa kahiladman sa dagat ang tanan nilang kasal-anan.+ 20  Ihatag mo ang kamatinud-anon nga gihatag kang Jacob, ang mahigugmaong-kalulot nga gihatag kang Abraham, nga imong gipanumpa sa among mga katigulangan sukad sa kanhing mga adlaw.+

Mga Footnote