Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Miqueas 6:1-16

6  Patalinghog kamo, palihog, sa ginaingon ni Jehova.+ Tindog, ipahayag ang imong legal nga kaso atubangan sa kabukiran, ug hinaot ang kabungtoran mopatalinghog sa imong tingog.+  Patalinghog, Oh kamong kabukiran, sa legal nga kaso ni Jehova, kamo usab malungtarong mga butang, kamong mga patukoranan sa yuta;+ kay si Jehova adunay legal nga kaso sa iyang katawhan, ug siya makiglantugi sa Israel:+  “Oh akong katawhan,+ unsay akong nahimo kanimo? Ug sa unsang paagi ako nagpakapoy kanimo?+ Magpamatuod ka batok kanako.+  Kay gipagawas ko ikaw gikan sa yuta sa Ehipto,+ ug gikan sa balay sa mga ulipon gitubos ko ikaw;+ ug gipadala ko kanimo si Moises, si Aaron ug si Miriam.+  Oh akong katawhan, hinumdomi,+ palihog, ang gitambag ni Balak nga hari sa Moab,+ ug ang gitubag kaniya ni Balaam nga anak nga lalaki ni Beor.+ Gikan kadto sa Sitim,+ hangtod sa Gilgal,+ aron ang matarong nga mga buhat ni Jehova mahibaloan.”+  Uban sa unsa nga ako moatubang+ kang Jehova? Uban sa unsa nga ako moyukbo sa Diyos sa kahitas-an?+ Moatubang ba ako kaniya uban sa tibuok nga mga halad-nga-sinunog,+ uban sa mga nating baka nga usa ka tuig ang kagulangon?  Mahimuot ba si Jehova sa linibo ka laking karnero, sa tinagpulo ka libo nga suba sa lana?+ Ihatag ko ba ang akong panganay nga anak nga lalaki alang sa akong pagsukol, ang bunga sa akong tiyan alang sa sala sa akong kalag?+  Iyang gisulti kanimo, Oh yutan-ong tawo, ang maayo.+ Ug unsa ba ang gipangayo ni Jehova kanimo kondili ang pagbuhat sa hustisya+ ug ang paghigugma sa kalulot+ ug ang paglakaw nga makasaranganon+ uban sa imong Diyos?+  Ang tingog ni Jehova nagtawag sa siyudad,+ ug ang tawo nga may praktikal nga kaalam mahadlok sa imong ngalan.+ Patalinghogi ninyo ang olisi ug kadtong nagtudlo niini.+ 10  Anaa pa bay mga bahandi sa pagkadaotan sa balay sa daotan,+ ug gidaginot nga takos sa ephah nga sinalikway? 11  Magmaputli ba ako pinaagi sa daotang timbangan ug pinaagi sa usa ka puntil sa malimbongong igtitimbang nga mga bato?+ 12  Kay ang iyang dato nga mga tawo napuno sa kapintasan, ug ang iyang mga molupyo nagsulti sa kabakakan,+ ug ang ilang dila malinglahon diha sa ilang baba.+ 13  “Ug ako usab, sa akong bahin, maghimo kanimo nga masakiton pinaagi sa paghampak kanimo;+ ikaw mahimong biniyaan, tungod sa imong mga sala.+ 14  Ikaw, sa imong bahin, magakaon ug dili mabusog, ug ang kahaw-ang maanaa sulod nimo.+ Ug ikaw magakuha ug mga butang, apan dili ka makadala niini nga luwas; ug bisan unsang madala nimo nga luwas, akong itugyan sa espada.+ 15  Ikaw, sa imong bahin, magapugas ug binhi, apan dili ka makapangani. Ikaw, sa imong bahin, magagiok sa mga olibo, apan dili ka makapanghaplas sa lana; sa tam-is nga bino usab, apan dili ka makainom sa bino.+ 16  Ug ang mga lagda ni Omri+ ug ang tanang buhat sa balay ni Ahab ginatuman,+ ug kamo nagalakaw sa ilang mga tambag;+ aron ako maghimo kanimo nga usa ka butang nga makapahingangha ug sa iyang mga molupyo nga pagataghoyan;+ ug ang pakaulaw sa mga katawhan inyong pagaantoson.”+

Mga Footnote