Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Miqueas 4:1-13

4  Ug mahitabo sa kaulahiang bahin sa mga adlaw+ nga ang bukid+ sa balay+ ni Jehova lig-ong matukod ibabaw sa tumoy sa kabukiran, ug kini igatuboy gayod ibabaw sa kabungtoran;+ ug nganha niini ang mga katawhan magaganayan.+  Ug daghang kanasoran ang moadto gayod ug moingon: “Umari kamo,+ ug manungas kita ngadto sa bukid ni Jehova ug ngadto sa balay sa Diyos ni Jacob;+ ug siya magatudlo kanato bahin sa iyang mga dalan,+ ug kita magalakaw sa iyang mga alagianan.”+ Kay gikan sa Zion ang balaod mogula, ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem.+  Ug siya magahukom gayod taliwala sa daghang mga katawhan,+ ug magatul-id sa mga butang+ labot sa gamhanang mga nasod sa halayo.+ Ug ilang pagasalsalon ang ilang mga espada nga mga punta sa daro ug ang ilang mga bangkaw nga mga galab.+ Dili sila mobakyaw sa espada, nasod batok sa nasod, ni makakat-on pa sila sa gubat.+  Ug sila manglingkod, ang tagsatagsa ilalom sa iyang paras ug ilalom sa iyang kahoyng igos,+ ug walay usa nga magpakurog kanila;+ kay ang baba ni Jehova sa mga panon nagsulti niini.+  Kay ang tanang mga katawhan, sa ilang bahin, magalakaw ang tagsatagsa sa ngalan sa iyang diyos;+ apan kita, sa atong bahin, magalakaw sa ngalan ni Jehova nga atong Diyos+ hangtod sa panahong walay tino, bisan hangtod sa kahangtoran.+  “Nianang adlawa,” mao ang giingon ni Jehova, “akong tigomon ang nagtakiang;+ ug akong tapokon ang natibuagsa,+ siya mismo nga akong gibuhatag daotan.  Ug ang nagtakiang akong himoon nga nahibilin,+ ug siya nga gidala sa halayo akong himoon nga usa ka gamhanang nasod;+ ug si Jehova magmando ingong hari kanila sa Bukid sa Zion, sukad karon hangtod sa panahong walay tino.+  “Ug bahin kanimo, Oh torre sa panon, ang bungdo sa anak nga babaye sa Zion,+ kini moabot nganha kanimo, oo, ang unang dominyo moabot gayod,+ ang gingharian sa anak nga babaye sa Jerusalem.+  “Karon nganong ikaw nagpadayon sa pagsinggit sa makusog?+ Wala bay hari diha kanimo, o nalaglag ba ang imong magtatambag, mao nga ang kaul-ol nga sama nianang sa usa ka babayeng manganak mihawid kanimo?+ 10  Batia ang grabeng kasakit ug pakigbisog sa pagpagula, Oh anak nga babaye sa Zion, sama sa usa ka babayeng nanganak,+ kay karon ikaw mogula gikan sa usa ka lungsod, ug ikaw mopuyo sa kaumahan.+ Ug ikaw mahiadto gayod sa Babilonya.+ Didto pagaluwason ka.+ Didto si Jehova magalukat kanimo gikan sa kamot sa imong mga kaaway.+ 11  “Ug karon may magatigom batok kanimo nga daghang kanasoran, kadtong nag-ingon, ‘Mahugawan unta siya, ug hinaot makakita ang atong mga mata sa Zion.’+ 12  Apan bahin kanila, wala nila mahibaloi ang mga hunahuna ni Jehova, ug wala nila masabti ang iyang katuyoan;+ tungod kay iyang pagatapokon sila sama sa usa ka lumbay sa bag-ong pinutol nga mga uhay ngadto sa giokanan.+ 13  “Bangon ug maggiok ka, Oh anak nga babaye sa Zion;+ kay ang imong sungay himoon ko nga puthaw, ug ang imong mga kuko himoon ko nga tumbaga, ug ikaw magpulpog sa daghang mga katawhan;+ ug pinaagig pagdili ikaw maghalad ngadto kang Jehova sa ilang dili-minatarong nga ganansiya,+ ug sa ilang mga kahinguhaan ngadto sa matuod nga Ginoo sa tibuok yuta.”+

Mga Footnote