Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 4:1-25

4  Unya si Jesus gidala sa espiritu ngadto sa kamingawan+ aron tentalon+ sa Yawa.  Unya human siya makapuasa ug kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii,+ siya mibatig kagutom.  Mao man usab, ang Maninental+ miabot ug miingon kaniya: “Kon ikaw anak sa Diyos,+ sugoa kining mga bato nga mahimong mga tinapay.”  Apan sa pagtubag siya miingon: “Kini nahisulat, ‘Ang tawo mabuhi, dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong nga magagula sa baba ni Jehova.’”+  Unya gidala siya sa Yawa ngadto sa balaang siyudad,+ ug iyang gipahimutang siya sa ibabawng bahin sa paril sa templo  ug giingnan siya: “Kon ikaw anak sa Diyos, ambak;+ kay kini nahisulat, ‘Sugoon niya ang iyang mga manulonda maylabot kanimo, ug ikaw ilang pagasapnayon sa ilang mga kamot, aron ang imong tiil dili gayod mapandol sa bato.’”+  Si Jesus miingon kaniya: “Kini nahisulat usab, ‘Dili mo ibutang si Jehova nga imong Diyos sa pagsulay.’”+  Unya gidala na usab siya sa Yawa ngadto sa bukid nga talagsaon kahabog, ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibotan+ ug ang ilang himaya,  ug iyang giingnan siya: “Kining tanan nga butang ihatag ko kanimo+ kon mohapa ka ug mohimog usa ka buhat sa pagsimba kanako.”+ 10  Unya si Jesus miingon kaniya: “Pahilayo, Satanas! Kay kini nahisulat, ‘Si Jehova nga imong Diyos ang imong pagasimbahon,+ ug siya lamang+ ang imong pagahatagan ug sagradong pag-alagad.’”+ 11  Unya ang Yawa mibiya kaniya,+ ug, tan-awa! ang mga manulonda miabot ug mialagad kaniya.+ 12  Karon sa pagkadungog niya nga si Juan gidakop,+ siya mipaingon sa Galilea.+ 13  Dugang pa, sa pagbiya sa Nasaret, siya miadto ug mipuyo sa Capernaum+ sa daplin sa dagat sa mga distrito sa Zabulon ug sa Neptali,+ 14  aron matuman ang gisulti pinaagi ni Isaias nga manalagna, nga nag-ingon: 15  “Oh yuta sa Zabulon ug yuta sa Neptali, ubay sa dalan sa dagat, sa tabok sa Jordan, Galilea+ sa mga nasod! 16  ang katawhan nga naglingkod sa kangitngit+ nakakita ug dakong kahayag,+ ug kadtong naglingkod diha sa dapit sa kangiob sa kamatayon, ang kahayag+ midan-ag+ kanila.” 17  Sukad nianang panahona si Jesus misugod sa pagwali ug nag-ingon: “Paghinulsol+ kamo, kay ang gingharian+ sa mga langit haduol na.” 18  Sa naglakaw ubay sa dagat sa Galilea nakita niya ang duha ka magsoong lalaki, si Simon+ nga ginganlag Pedro+ ug si Andres nga iyang igsoon, nga nagtaktak ug pukot sa dagat, kay sila mga mangingisda man. 19  Ug siya miingon kanila: “Sunod kamo kanako, ug himoon ko kamong mga mangingisda ug mga tawo.”+ 20  Dihadiha gibiyaan ang mga pukot,+ sila misunod kaniya. 21  Sa pagpadayon usab gikan didto, nakita niya ang lain pang duha+ ka magsoon, si Santiago nga anak ni Zebedeo+ ug si Juan nga iyang igsoon, diha sa sakayan kauban ni Zebedeo nga ilang amahan, nga nagpuna sa ilang mga pukot, ug iyang gitawag sila. 22  Dihadiha gibiyaan ang sakayan ug ang ilang amahan, sila misunod kaniya. 23  Unya milibot siya+ lukop sa tibuok Galilea,+ nga nagtudlo diha sa ilang mga sinagoga+ ug nagwali sa maayong balita sa gingharian ug nag-ayo sa tanang matang sa balatian+ ug sa tanang matang sa kaluyahon sa taliwala sa mga tawo. 24  Ug ang taho bahin kaniya nakaabot sa tibuok Sirya;+ ug ilang gidala kaniya ang tanang masakiton,+ ang mga nag-antos sa nagkadaiyang mga balatian ug mga pagsakit, ang gigamhan-sa-demonyo ug patolon+ ug mga tawong paralitiko, ug iyang giayo sila. 25  Mao nga misunod kaniya ang dakong mga panon sa katawhan gikan sa Galilea+ ug Decapolis ug Jerusalem+ ug Judea ug gikan sa tabok sa Jordan.

Mga Footnote