Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Mateo 3:1-17

3  Niadtong mga adlawa si Juan nga Bawtista+ miabot nga nagwali sa kamingawan+ sa Judea,  nga nag-ingon: “Paghinulsol kamo,+ kay ang gingharian sa mga langit haduol na.”+  Kini, sa pagkatinuod, mao ang usa nga gihisgotan ni Isaias nga manalagna+ uban niining mga pulonga: “Pamati! Adunay nagasinggit sa kamingawan, ‘Andama+ ninyo ang dalan ni Jehova! Tul-ira ang iyang mga dalan.’”  Apan kining si Juan may besti nga balhibo+ sa kamelyo ug bakos nga panit+ sa iyang hawak; ang iyang pagkaon usab maoy mga dulon+ ug dugos nga ihalas.+  Unya ang Jerusalem ug ang tibuok Judea ug ang tanang kayutaan libot sa Jordan nangadto kaniya,  ug ang mga tawo iyang gibawtismohan sa Suba sa Jordan,+ nga sa dayag nagsugid sa ilang mga sala.  Sa nakita niya nga daghan sa mga Pariseo ug mga Saduseo+ ang nangadto sa bawtismo, siya miingon kanila: “Kamong kaliwat sa mga bitin,+ kinsay nagpahibalo kaninyo sa pagkalagiw gikan sa umaabot nga kapungot?+  Busa pagpatungha kamog mga bunga nga nahiangay sa paghinulsol;+  ug ayaw ninyo hunahunaa ang pag-ingon sa inyong kaugalingon, ‘Kami adunay amahan nga si Abraham.’+ Kay magaingon ako kaninyo nga ang Diyos makapatunghag mga anak alang kang Abraham+ gikan niini nga mga bato. 10  Ang atsa+ gikataon na diha sa gamot sa mga kahoy; busa, ang matag kahoy nga wala mamungag maayong bunga pagaputlon+ ug isalibay sa kalayo.+ 11  Ako, sa akong bahin, nagbawtismo kaninyo sa tubig+ tungod sa inyong paghinulsol;+ apan ang usa nga moanhi+ sunod kanako mas kusgan kay kanako, kansang mga sandalyas ako dili angayan sa paghubo.+ Kana siya magbawtismo kaninyo sa balaang espiritu+ ug sa kalayo.+ 12  Ang iyang igpapalid nga pala anaa sa iyang kamot, ug siya bug-os nga maghinlo sa iyang giokanan, ug magtigom sa iyang trigo ngadto sa balay-tipiganan,+ apan ang tahop iyang sunogon+ sa kalayo nga dili mapalong.” 13  Unya si Jesus miabot gikan sa Galilea+ aron moadto kang Juan sa Jordan, sa pagpabawtismo+ kaniya. 14  Apan ang ulahi misulay sa pagpugong kaniya, nga nag-ingon: “Ako ang kinahanglan nga imong bawtismohan, ug ikaw hinuon ang mianhi kanako?” 15  Sa pagtubag si Jesus miingon kaniya: “Pasagdi lamang kini karong panahona, kay sa ingon nga paagi angay nga atong pagatumanon ang tanan nga matarong.”+ Unya siya mihunong sa pagpugong kaniya. 16  Human mabawtismohi, si Jesus mihaw-as gilayon sa tubig; ug, tan-awa! ang mga langit nabuksan,+ ug iyang nakita nga mikunsad diha kaniya ang espiritu sa Diyos+ ingon sa usa ka salampati.+ 17  Tan-awa! Dihay tingog+ usab gikan sa mga langit nga nag-ingon: “Kini mao ang akong Anak,+ ang hinigugma,+ nga akong giuyonan.”+

Mga Footnote