Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Malaquias 3:1-18

3  “Tan-awa! Ipadala ko ang akong mensahero,+ ug siya maghawan sa dalan sa akong atubangan.+ Ug sa hinanali moabot sa Iyang templo+ ang matuod nga Ginoo,+ nga inyong gipangita, ug ang mensahero+ sa pakigsaad+ nga inyong gikahimut-an.+ Tan-awa! Siya moabot gayod,” miingon si Jehova sa mga panon.+  “Apan kinsa ang makaantos sa adlaw sa iyang pag-abot,+ ug kinsa ang makabarog sa dihang siya mopakita na?+ Kay siya mahisama sa kalayo sa usa ka tigdalisay+ ug sama sa lihiya+ sa maglalaba.+  Ug siya molingkod ingong usa ka tigdalisay ug tighinlo sa plata+ ug hinloan ang mga anak ni Levi;+ ug iyang ulayon sila sama sa bulawan+ ug sama sa plata, ug ngadto kang Jehova sila gayod mahimong katawhan nga magahalad ug halad nga gasa+ diha sa pagkamatarong.  Ug ang halad nga gasa sa Juda ug sa Jerusalem makapalipay gayod kang Jehova,+ ingon sa kanhing mga adlaw ug ingon sa mga tuig sa kakaraanan.+  “Ug ako moanha kaninyo aron sa paghukom,+ ug ako mahimong matulin nga saksi+ batok sa mga barangan,+ ug batok sa mga mananapaw,+ ug batok sa mga nanumpa ug bakak,+ ug batok sa mga nanikas sa suhol sa sinuholang mamumuo,+ sa babayeng balo+ ug sa bata nga ilo-sa-amahan,+ ug sa mga nagsalikway sa langyaw nga pumoluyo,+ samtang sila wala mahadlok kanako,”+ miingon si Jehova sa mga panon.  “Kay ako si Jehova; ako dili mausab.+ Ug kamo nga mga anak ni Jacob; kamo wala modangat sa inyong kataposan.+  Sukad sa mga adlaw sa inyong mga katigulangan kamo mitipas gikan sa akong mga regulasyon ug wala magtuman kanila.+ Balik kanako, ug ako mobalik kaninyo,”+ miingon si Jehova sa mga panon. Ug kamo miingon: “Sa unsang paagi kami mobalik?”  “Makapangawat ba ang yutan-ong tawo sa Diyos? Apan kamo nagapangawat kanako.” Ug kamo miingon: “Giunsa namo pagpangawat kanimo?” “Sa mga ikapulo ug sa mga amot.  Pinaagi sa tunglo kamo nagtunglo+ kanako, ug ako inyong gikawatan—ang nasod sa kinatibuk-an. 10  Dad-a ang tanan nga ikapulo+ ngadto sa balay-tipiganan, aron adunay pagkaon sa akong balay;+ ug sulayi ako, palihog, niining bahina,”+ miingon si Jehova sa mga panon, “kon dili ko ba buksan nganha kaninyo ang mga ganghaan sa tubig sa kalangitan+ ug magbubo nganha kaninyo sa panalangin hangtod nga wala nay panginahanglan.”+ 11  “Ug ang usa nga nagalamoy+ akong badlongon alang kaninyo, ug kini dili magdaot sa bunga sa yuta alang kaninyo, ni ang paras sa kapatagan mahimong walay bunga alang kaninyo,”+ miingon si Jehova sa mga panon. 12  “Ug ang tanang kanasoran magpahayag gayod kaninyo nga malipayon,+ kay kamo mahimong yuta nga kahimut-anan,”+ miingon si Jehova sa mga panon. 13  “Kusganon ang inyong mga pulong batok kanako,”+ miingon si Jehova. Ug kamo miingon: “Unsay among gisulti sa usag usa batok kanimo?”+ 14  “Kamo miingon, ‘Walay kapuslanan ang pag-alagad sa Diyos.+ Ug unsay kaayohan sa atong pagtuman sa obligasyon ngadto kaniya, ug sa atong paglakaw nga masulub-on tungod kang Jehova sa mga panon?+ 15  Ug sa pagkakaron atong gipahayag nga malipayon ang mga tawong mapangahason.+ Labot pa, ang mga nagbuhat sa pagkadaotan nangatukod.+ Labot pa, ilang gisulayan ang Diyos ug kanunayng nakalingkawas.’”+ 16  Niadtong panahona kadtong mga nahadlok kang Jehova+ nagsultihanay sa usag usa, ang matag usa sa iyang isigkaingon, ug si Jehova nagpadayon sa pagtagad ug sa pagpamati.+ Ug usa ka basahon sa handomanan gisulat sa iyang atubangan+ alang kanila nga nahadlok kang Jehova ug kanila nga nagapalandong sa iyang ngalan.+ 17  “Ug sila mahimong akoa gayod,”+ miingon si Jehova sa mga panon, “sa adlaw nga ako magpatunghag usa ka linaing katigayonan.+ Ug ako maluoy kanila, ingon sa usa ka tawo nga naluoy sa iyang anak nga nagaalagad kaniya.+ 18  Ug kamo makakita gayod pag-usab sa kalainan tali sa usa nga matarong ug sa usa nga daotan,+ tali sa usa nga nagaalagad sa Diyos ug sa usa nga wala mag-alagad kaniya.”+

Mga Footnote