Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Malaquias 2:1-17

2  “Ug karon kining sugoa maoy alang kaninyo, Oh mga saserdote.+  Kon kamo dili mamati,+ ug kon kamo dili magbutang niini sa kasingkasing+ aron sa paghimaya sa akong ngalan,”+ miingon si Jehova sa mga panon, “ipadala ko usab nganha kaninyo ang tunglo,+ ug tunglohon ko ang inyong mga panalangin.+ Oo, gitunglo ko na ang panalangin, tungod kay kamo wala magbutang niini sa kasingkasing.”  “Tan-awa! Badlongon ko ang binhi nga gipugas+ tungod kaninyo, ug dapuwasan ko sa kinalibang ang inyong mga nawong, sa kinalibang sa inyong mga pista; ug adunay magdala kaninyo ngadto niini.  Ug kamo mahibalo gayod nga ako nagpadala niining sugoa kaninyo,+ aron ang akong pakigsaad+ uban kang Levi magpadayon,”+ miingon si Jehova sa mga panon.  “Kon bahin sa akong pakigsaad, kini nag-uban kaniya, sa kinabuhi ug sa pakigdait,+ ug ako naghatag niini kaniya, uban ang kahadlok. Ug siya nagpadayon sa pagkahadlok kanako;+ oo, tungod sa akong ngalan siya nalisang.+  Ang balaod sa kamatuoran anaa sa iyang baba,+ ug walay pagkadili-matarong nga makaplagan sa iyang ngabil. Sa pakigdait ug sa katul-id siya naglakaw uban kanako,+ ug daghan ang iyang gipatalikod gikan sa kasaypanan.+  Kay ang mga ngabil sa usa ka saserdote mao ang magatipig sa kahibalo, ug ang balaod mao ang pangitaon sa mga tawo gikan sa iyang baba;+ kay siya ang mensahero ni Jehova sa mga panon.+  “Apan kamo—kamo mitipas sa dalan.+ Daghan ang inyong gipapandol sa balaod.+ Inyong gidaot ang pakigsaad ni Levi,”+ miingon si Jehova sa mga panon.  “Ug ako usab, sa akong bahin, maghimo gayod kaninyo nga tinamay ug ubos sa tanang katawhan,+ tungod kay wala ninyo tumana ang akong mga dalan, apan nagpakitag pagpihigpihig sa balaod.”+ 10  “Dili ba usa ra ang amahan natong tanan?+ Dili ba usa ra ka Diyos ang naglalang kanato?+ Ngano man nga kita nagmaluibon sa usag usa,+ sa pagpasipala sa pakigsaad sa atong mga katigulangan?+ 11  Ang Juda nagmaluibon, ug usa ka dulumtanang butang ang gihimo diha sa Israel ug sa Jerusalem;+ kay ang Juda nagpasipala sa pagkabalaan ni Jehova,+ nga Iyang gihigugma, ug iyang gipanag-iya ang anak nga babaye sa usa ka langyawng diyos ingong pangasaw-onon.+ 12  Si Jehova magalaglag sa matag usa nga magabuhat niini,+ siya nga nagamata ug siya nga nagatubag, gikan sa mga tolda ni Jacob, ug siya nga nagahalad ug halad nga gasa+ kang Jehova sa mga panon.” 13  “Ug mao kini ang ikaduhang butang nga inyong gibuhat, nga tungod niini natabonan sa mga luha ang halaran ni Jehova, uban ang paghilak ug pagpanghupaw, mao nga wala na tagda ang halad nga gasa ni kahimut-i ang bisan unsa gikan sa inyong kamot.+ 14  Ug kamo miingon, ‘Tungod sa unsa?’+ Tungod niini, nga si Jehova nagpamatuod tali kanimo ug sa asawa sa imong pagkabatan-on,+ nga imong giluiban, bisan tuod siya imong kapikas ug ang asawa sa imong pakigsaad.+ 15  Ug dihay usa nga wala mobuhat niini, sanglit siya nagbaton sa nahibilin sa espiritu. Ug unsay iyang gitinguha? Ang binhi sa Diyos.+ Ug bantayi ninyo ang inyong espiritu,+ ug hinaot walay usa nga magluib sa asawa sa iyang pagkabatan-on.+ 16  Kay iyang gidumtan ang pagdiborsiyo,”+ miingon si Jehova nga Diyos sa Israel; “ug siya nga pinaagi sa kapintasan nagtabon sa iyang besti,”+ miingon si Jehova sa mga panon. “Ug magbantay kamo labot sa inyong espiritu, ug dili kamo magmaluibon.+ 17  “Inyong gipaluya si Jehova pinaagi sa inyong mga pulong,+ ug kamo miingon, ‘Giunsa man namo pagpaluya kaniya?’ Pinaagi sa inyong pag-ingon, ‘Ang tanan nga nagabuhat ug daotan maoy maayo sa mga mata ni Jehova, ug siya may kahimuot kanila’;+ o, ‘Hain man ang Diyos sa hustisya?’”+

Mga Footnote