Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Maghuhukom 4:1-24

4  Unya ang mga anak sa Israel misugod na usab pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova karon nga patay na si Ehud.+  Busa gibaligya+ sila ni Jehova ngadto sa kamot ni Jabin nga hari sa Canaan, nga naghari sa Hazor;+ ug ang pangulo sa iyang kasundalohan mao si Sisera,+ ug siya nagpuyo sa Haroset+ sa kanasoran.  Ug ang mga anak sa Israel mituaw kang Jehova,+ tungod kay siya may siyam ka gatos ka karong iggugubat nga tinaoran ug puthawng mga sanggot,+ ug siya naglupig sa mga anak sa Israel+ sa hilabihan sulod sa kawhaan ka tuig.  Karon si Debora, usa ka manalagna,+ ang asawa ni Lapidot, naghukom sa Israel nianang panahona.  Ug siya nagpuyo sa ilalom sa kahoyng palma ni Debora taliwala sa Rama+ ug sa Bethel+ sa bukirong rehiyon sa Epraim; ug ang mga anak sa Israel motungas ngadto kaniya alang sa hukom.  Ug siya nagpasugo ug nagpatawag kang Barak+ nga anak nga lalaki ni Abinoam gikan sa Kedes-neptali+ ug nag-ingon kaniya: “Wala ba magsugo si Jehova nga Diyos sa Israel? ‘Lakaw ug lukpi ang ibabaw sa Bukid sa Tabor,+ ug pagdalag napulo ka libo ka tawo sa mga anak ni Neptali+ ug sa mga anak ni Zabulon.+  Ug paduolon ko kanimo+ sa bul-oganang walog sa Kison+ si Sisera+ nga pangulo sa kasundalohan ni Jabin+ ug ang iyang mga karong iggugubat ug ang iyang panon, ug itugyan ko gayod siya sa imong kamot.’”+  Niini si Barak miingon kaniya: “Kon ikaw mouban kanako, moadto usab gayod ako; apan kon ikaw dili mouban kanako, ako dili moadto.”  Niini siya miingon: “Ako sa pagkatinuod mouban kanimo. Mao sa gihapon, ang butang nga makapatahom dili maimo sa dalan nga imong pagaadtoan, tungod kay ibaligya ni Jehova si Sisera ngadto sa kamot sa usa ka babaye.”+ Niana si Debora mitindog ug miuban kang Barak ngadto sa Kedes.+ 10  Ug gipatigom ni Barak ang Zabulon+ ug ang Neptali ngadto sa Kedes, ug napulo ka libo ka tawo ang mitungas nga nagsunod kaniya;+ ug si Debora mitungas uban kaniya. 11  Niadtong higayona si Heber+ nga Kenihanon mibulag sa mga Kenihanon,+ ang mga anak ni Hobab, kansang umagad mao si Moises,+ ug nagpatindog siya sa iyang tolda duol sa dakong kahoy sa Zaananim, nga atua sa Kedes. 12  Unya ilang gitaho kang Sisera nga si Barak nga anak nga lalaki ni Abinoam+ mitungas sa Bukid sa Tabor.+ 13  Dihadiha si Sisera nagpatigom sa tanan niyang mga karong iggugubat, ang siyam ka gatos ka karong iggugubat nga tinaoran ug puthawng mga sanggot,+ ug ang tibuok katawhan nga uban kaniya, gikan sa Haroset sa kanasoran ngadto sa bul-oganang walog sa Kison.+ 14  Karon si Debora miingon kang Barak: “Tindog, kay mao kini ang adlaw nga si Jehova magtugyan kang Sisera sa imong kamot. Dili ba si Jehova mao ang nag-una kanimo?”+ Ug si Barak milugsong gikan sa Bukid sa Tabor uban ang napulo ka libo ka tawo nga nagsunod kaniya. 15  Ug gipahinabo ni Jehova nga magkaguliyang+ si Sisera ug ang tanan niyang mga karong iggugubat ug ang tibuok kampo pinaagi sa sulab sa espada sa atubangan ni Barak. Sa kataposan si Sisera mikawas sa iyang karo ug midagan sa pagkalagiw. 16  Ug si Barak migukod+ sa mga karong iggugubat+ ug sa mga panon hangtod sa Haroset sa kanasoran, mao nga ang tibuok panon ni Sisera napukan pinaagi sa sulab sa espada. Walay bisan usa nga nabilin.+ 17  Bahin kang Sisera,+ siya midagan sa pagkalagiw ngadto sa tolda ni Jael+ nga asawa ni Heber nga Kenihanon,+ kay dihay pakigdait tali ni Jabin nga hari sa Hazor+ ug sa panimalay ni Heber nga Kenihanon. 18  Unya si Jael migula sa pagtagbo kang Sisera ug miingon kaniya: “Ari diri, akong ginoo, ari diri kanako. Ayaw kahadlok.” Busa siya miadto kaniya sulod sa tolda. Unya iyang gihabolan siya. 19  Unya siya miingon kaniya: “Hatagi ako, palihog, ug diyutayng tubig nga mainom, kay ako giuhaw.” Busa gibuksan niya ang usa ka panit nga sudlanan+ sa gatas ug gipainom siya,+ ug unya gihabolan siya. 20  Ug siya miingon kaniya: “Barog sa ganghaan sa tolda, ug mahitabo nga kon may moabot ug mangutana kanimo ug moingon, ‘Aduna bay tawo dinhi?’ ikaw moingon gayod, ‘Wala!’” 21  Ug si Jael nga asawa ni Heber nagkuhag usa ka ugsok sa tolda ug nagbitbit ug martilyo. Unya siya mihinok sa pagduol kaniya ug nagbugsok sa ugsok sa iyang mga tampihak+ ug nagdukdok niini lahos sa yuta, samtang siya nahinanok ug gikapoy. Mao nga siya namatay.+ 22  Ug, tan-awa! diha si Barak nga migukod kang Sisera. Karon si Jael migula sa pagtagbo kaniya ug miingon kaniya: “Dali ngari ug akong ipakita kanimo ang tawo nga imong gipangita.” Busa midayon siya, ug, tan-awa! didto si Sisera nagbuy-od nga patay na, nga nagtarok ang ugsok sa iyang mga tampihak. 23  Sa ingon ang Diyos nagbuntog+ kang Jabin nga hari sa Canaan atubangan sa mga anak sa Israel niadtong adlawa. 24  Ug ang kamot sa mga anak sa Israel nagkabangis batok kang Jabin nga hari sa Canaan,+ hangtod nga sila nagpatay kang Jabin nga hari+ sa Canaan.

Mga Footnote