Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Maghuhukom 21:1-25

21  Karon ang mga tawo sa Israel nanumpa sa Mizpa,+ nga nag-ingon: “Walay usa kanato nga maghatag sa iyang anak nga babaye ngadto sa Benjamin ingon nga asawa.”+  Unya ang katawhan miadto sa Bethel+ ug nanglingkod didto atubangan sa matuod nga Diyos+ hangtod sa pagkagabii ug nagpatugbaw sa ilang tingog ug nanghilak sa hilabihan.+  Ug sila miingon: “Ngano man, Oh Jehova nga Diyos sa Israel, nga nahitabo man kini sa Israel, nga nawala ang usa ka tribo karong adlawa gikan sa Israel?”+  Ug nahitabo pagkasunod adlaw nga ang katawhan namangon pagsayo ug nagtukod ug halaran didto ug nagtanyag ug mga halad-nga-sinunog+ ug mga halad-sa-panag-ambit.+  Unya ang mga anak sa Israel miingon: “Kinsa sa tanang tribo sa Israel ang wala moadto uban sa kongregasyon sa atubangan ni Jehova, kay may gihimong dakong panumpa+ labot kaniya nga wala moadto kang Jehova sa Mizpa, nga nag-ingon, ‘Siya pagapatyon sa walay pakyas.’”+  Ug ang mga anak sa Israel nagbasol mahitungod kang Benjamin nga ilang igsoon. Busa sila miingon: “Karong adlawa usa ka tribo ang naputol gikan sa Israel.  Unsa may atong buhaton sa mga nahibilin kon mahitungod sa mga asawa, karon nga nakapanumpa+ na kita kang Jehova nga dili maghatag kanila sa atong mga anak nga babaye ingon nga asawa?”+  Ug sila miingon: “Kinsa sa mga tribo sa Israel ang wala moadto sa atubangan ni Jehova sa Mizpa?”+ Ug, tan-awa! walay misulod sa kampo nga gikan sa Jabes-gilead+ ngadto sa kongregasyon.  Sa dihang giihap ang katawhan, karon, tan-awa! walay tawo didto nga gikan sa mga molupyo sa Jabes-gilead. 10  Busa ang katigoman nagpadalag napulog-duha ka libo sa labing maisog nga mga tawo ug nagsugo kanila, nga nag-ingon: “Lakaw, ug panigbasa ninyo ang mga molupyo sa Jabes-gilead pinaagi sa sulab sa espada, bisan ang mga babaye ug mga bata.+ 11  Ug kini ang angay ninyong buhaton: Ang tagsatagsa ka lalaki ug babaye nga nakadulog na sa usa ka lalaki inyong laglagon.”+ 12  Apan, ilang nakaplagan sa mga molupyo sa Jabes-gilead+ ang upat ka gatos ka batan-ong babaye, mga ulay,+ nga wala pa madulogi ug tawo pinaagi sa pakigdulog sa usa ka lalaki. Busa ilang gidala sila ngadto sa kampo sa Shilo,+ nga anaa sa yuta sa Canaan. 13  Ug ang tibuok katigoman nagpadala karon ug nagsulti sa mga anak ni Benjamin nga didto sa dakong bato sa Rimon+ ug nagtanyag ug pakigdait kanila. 14  Busa ang Benjamin mipauli niadtong panahona. Unya ilang gihatag kanila ang mga babaye nga ilang giluwas gikan sa mga babaye sa Jabes-gilead,+ apan wala sila makakaplag ug igo alang kanila.+ 15  Ug ang katawhan nagbasol tungod sa Benjamin+ tungod kay si Jehova nagpahinabog pagkabahin tali sa mga tribo sa Israel. 16  Unya ang mga ansiyano sa katigoman miingon: “Unsa may atong buhaton sa kalalakin-an nga nahibilin kon mahitungod sa mga asawa, kay ang kababayen-an gipuo man gikan sa Benjamin?” 17  Unya sila miingon: “Kinahanglan nga adunay mapanag-iya ang mga nakalingkawas sa Benjamin,+ aron ang usa ka tribo dili mapanas gikan sa Israel. 18  Kon bahin kanato, wala kita tugoti nga maghatag kanila ug mga asawa gikan sa atong mga anak nga babaye, tungod kay ang mga anak sa Israel nakapanumpa, nga nag-ingon, ‘Tinunglo ang usa nga maghatag ug asawa ngadto sa Benjamin.’”+ 19  Sa kataposan sila miingon: “Tan-awa! May pista alang kang Jehova matag tuig sa Shilo,+ nga atua sa amihanan sa Bethel, dapit sa sidlakan sa dakong dalan nga patungas gikan sa Bethel paingon sa Sekem+ ug dapit sa habagatan sa Lebona.” 20  Busa ilang gisugo ang mga anak ni Benjamin, nga nag-ingon: “Lakaw, ug mag-atang kamo sa mga parasan. 21  Ug motan-aw kamo, ug, ania, sa dihang mogula na ang mga anak nga babaye sa Shilo aron sa pagsayaw+ sa mga sayaw nga magliyoliyo, manggula usab kamo sa mga parasan ug ang tagsatagsa kaninyo magpugos pagdala ug maasawa gikan sa mga anak nga babaye sa Shilo, ug pangadto kamo sa yuta sa Benjamin. 22  Ug mahitabo nga kon ang ilang mga amahan o ang ilang mga igsoong lalaki moabot sa pagpakigburoka kanamo, kami moingon usab kanila, ‘Hatagi kamig pabor alang kanila, kay wala kami makakuha alang sa tagsatagsa kanila ug mapangasawa pinaagi sa gubat,+ kay dili kamo ang naghatag ngadto kanila sa panahon nga kamo nahimong sad-an.’”+ 23  Tuod man ang mga anak ni Benjamin nagbuhat sa ingon, ug nanguha silag maasawa sumala sa ilang gidaghanon+ gikan sa mga babaye nga nanayaw,+ nga ilang gidagit; human niadto sila mibiya ug namauli sa ilang panulondon ug nagtukod sa mga siyudad+ ug namuyo didto. 24  Ug ang mga anak sa Israel nagbulagbulag niadtong panahona, ang matag usa ngadto sa kaugalingon niyang tribo ug sa kaugalingon niyang banay; ug sila mibiya gikan didto, ang matag usa ngadto sa kaugalingon niyang panulondon.+ 25  Niadtong mga adlawa walay hari sa Israel.+ Kon unsay matarong sa iyang mga mata mao ang naandang buhaton sa matag usa.+

Mga Footnote