Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Maghuhukom 18:1-31

18  Niadtong mga adlawa walay hari sa Israel.+ Ug niadtong mga adlawa ang tribo sa mga Danhanon+ nangita ug panulondon nga kapuy-an; tungod kay hangtod niadtong adlawa sila walay panulondon nga napanag-iya sa taliwala sa mga tribo sa Israel.+  Sa kataposan ang mga anak sa Dan nagpadalag lima ka tawo sa ilang banay, mga tawo gikan sa ilang taliwala, mga tawong maisog, gikan sa Zora+ ug sa Estaol,+ aron espiyahan+ ang yuta ug susihon kini. Busa sila miingon kanila: “Lakaw, susiha ninyo ang yuta.” Unya nahiabot sila sa bukirong rehiyon sa Epraim+ hangtod sa balay ni Miqueas+ ug nagpalabay sa kagabhion didto.  Samtang duol na sila sa balay ni Miqueas, ilang nailhan ang tingog sa batan-ong lalaki, ang Levihanon, mao nga mihapit sila didto. Ug sila miingon kaniya: “Kinsay nagdala kanimo dinhi, ug unsay imong ginabuhat niining dapita, ug unsay imong tuyo dinhi?”  Sa baylo siya miingon kanila: “Ingon niini ug niana ang gibuhat ni Miqueas alang kanako aron ako iyang suholan,+ ug aron ako mag-alagad ingong saserdote+ alang kaniya.”  Unya sila miingon kaniya: “Palihog pagpakisayod+ sa Diyos+ aron among mahibaloan kon magmalamposon ba ang dalan nga among ginalaktan.”  Busa ang saserdote miingon kanila: “Lakaw sa kalinaw. Anaa sa atubangan ni Jehova ang dalan nga inyong ginalaktan.”  Busa ang lima ka tawo nagpadayon sa paglakaw ug nahiabot sa Lais+ ug nakita kon sa unsang paagi ang katawhan sa sulod niini namuyo nga masaligon-sa-kaugalingon sumala sa kostumbre sa mga taga-Sidon, malinawon ug dili matahapon,+ ug walay malupigong tigpamukan nga nanghasi sa yuta, sanglit sila halayo sa mga taga-Sidon+ ug sila wala makiglabot sa katawhan.  Sa kadugayan nahiabot sila sa ilang mga igsoon sa Zora+ ug sa Estaol,+ ug ang ilang mga igsoon miingon kanila: “Komosta ang lakaw ninyo?”  Niini sila miingon: “Tindog kamo, ug manungas kita batok kanila; kay among nakita ang yuta, ug, tan-awa! kini maayo kaayo.+ Ug nagpanuko kamo. Ayaw kamo pagpaluyaluya sa paglakaw aron mosulod sa pagpanag-iya sa yuta.+ 10  Inigsulod ninyo, mahiabot kamo sa usa ka katawhan nga dili matahapon,+ ug halapad uyamot ang yuta; kay ang Diyos naghatag niini sa inyong kamot,+ usa ka dapit diin walay bisan unsang butang nga anaa sa yuta nga nakulang.”+ 11  Unya unom ka gatos ka tawo nga sinangkapan sa mga hinagiban sa gubat, gikan sa banay sa mga Danhanon,+ migikan didto, nga mao, gikan sa Zora ug Estaol.+ 12  Ug sila nanungas ug nagkampo sa Kiriat-jearim+ sa Juda. Mao nga ilang gitawag kadtong dapita nga Mahane-dan+ hangtod niining adlawa. Tan-awa! Sa kasadpan kini sa Kiriat-jearim. 13  Human niana sila nangagi gikan didto paingon sa bukirong rehiyon sa Epraim ug nahiabot hangtod sa balay ni Miqueas.+ 14  Unya ang lima ka tawo nga miadto sa pagpangespiya+ sa yuta sa Lais+ mitubag ug miingon sa ilang mga igsoon: “Nasayod ba kamo nga niining mga balaya adunay epod ug terapim+ ug linilok nga larawan+ ug inumol nga estatwa?+ Ug karon hunahunaa kon unsay angay ninyong buhaton.”+ 15  Busa sila mihapit didto ug nahiabot sa balay sa batan-ong lalaki, ang Levihanon,+ sa balay ni Miqueas, ug nangomosta+ kaniya. 16  Niadtong tungora ang unom ka gatos ka tawo nga sinangkapan sa ilang mga hinagiban sa gubat,+ nga mga anak ni Dan,+ nagbarog sa agianan pasulod sa ganghaan. 17  Ang lima ka tawo nga nakapangespiya na sa yuta+ miadto, aron sila mosulod didto sa pagkuha sa linilok nga larawan+ ug sa epod+ ug sa terapim+ ug sa inumol nga larawan.+ (Ug ang saserdote+ nagbarog sa agianan pasulod sa ganghaan uban sa unom ka gatos ka tawo nga sinangkapan sa mga hinagiban sa gubat.) 18  Ug sila misulod sa balay ni Miqueas ug nagkuha sa linilok nga larawan, sa epod ug sa terapim ug sa inumol nga larawan.+ Niana ang saserdote+ miingon kanila: “Unsay inyong gibuhat?” 19  Apan sila miingon kaniya: “Hilom. Sampongi sa imong kamot ang imong baba, ug uban kanamo ug mahimo kang amahan+ ug saserdote+ alang kanamo. Asa ang mas maayo, nga magpadayon ka nga saserdote sa balay sa usa+ ka tawo o mahimo kang saserdote sa usa ka tribo ug banay sa Israel?”+ 20  Niini ang kasingkasing sa saserdote nahimuot,+ ug karon gikuha niya ang epod ug ang terapim ug ang linilok nga larawan+ ug miadto sa taliwala sa katawhan. 21  Unya sila mitalikod ug milakaw ug nagbutang sa mga bata ug sa kahayopan ug sa bililhong mga butang sa ilang unahan.+ 22  Layolayo na sila sa balay ni Miqueas sa dihang ang mga lalaki nga didto sa mga balay duol sa balay ni Miqueas+ nagtigom ug miapas sa mga anak ni Dan. 23  Sa dihang sila nagpadayon sa pagsinggit sa mga anak ni Dan, sila milingi ug giingnan si Miqueas: “Unsay nahitabo kanimo+ nga ikaw nakigtigom man?” 24  Busa siya miingon: “Ang akong mga diyos+ nga akong gibuhat+ inyong gikuha, ang saserdote+ usab, ug namiya kamo, ug unsa pa may ako?+ Nan, nganong miingon kamo kanako, ‘Unsay nahitabo kanimo?’” 25  Niini ang mga anak ni Dan miingon kaniya: “Ayaw kami padungga sa imong tingog, kay basin hasmagan kamo sa mga tawong mapait ug kalag,+ ug mawad-an ka sa imong kalag ug sa kalag sa imong panimalay.” 26  Ug ang mga anak ni Dan nagpadayon sa paglakaw; ug nakita ni Miqueas nga sila mas kusgan kay kaniya,+ busa siya mitalikod ug mipauli sa iyang balay. 27  Bahin kanila, gikuha nila ang gibuhat ni Miqueas ug ang saserdote+ niya, ug sila mipaingon sa Lais,+ batok sa katawhan nga malinawon ug dili matahapon.+ Ug ilang gihampak sila pinaagi sa sulab sa espada,+ ug ang siyudad ilang gisunog.+ 28  Ug walay manluluwas, kay layo kadto sa Sidon,+ ug sila wala gayod makiglabot sa mga tawo; ug didto kini sa ubos nga patag nga sakop sa Bet-rehob.+ Unya ilang gitukod ang siyudad ug gipuy-an kini.+ 29  Dugang pa, ilang ginganlan ang maong siyudad nga Dan sumala sa ngalan sa ilang amahan, si Dan,+ nga gipanganak kang Israel.+ Apan, Lais ang ngalan sa maong siyudad sa sinugdan.+ 30  Human niadto gipabarog sa mga anak ni Dan ang linilok nga larawan+ alang sa ilang kaugalingon; ug si Jonatan+ nga anak nga lalaki ni Gersom,+ nga anak nga lalaki ni Moises, siya ug ang iyang mga anak nga lalaki nahimong mga saserdote alang sa tribo sa mga Danhanon hangtod sa adlaw nga nadestiyero ang yuta.+ 31  Ug ang linilok nga larawan ni Miqueas, nga iyang gibuhat, ilang gipatindog alang sa ilang kaugalingon sa tanang adlaw nga ang balay+ sa matuod nga Diyos didto sa Shilo.+

Mga Footnote