Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Maghuhukom 16:1-31

16  Usa ka higayon si Samson miadto sa Gaza+ ug nakakita ug usa ka babayeng pampam ug miadto kaniya.+  Ug gitaho ngadto sa mga Gazahanon, nga nag-ingon: “Si Samson mianhi.” Busa ilang gilibotan siya+ ug giatangan sa tibuok gabii sa ganghaan sa siyudad.+ Ug sila walay timik sa tibuok gabii, nga nag-ingon: “Inighayag sa kabuntagon, ato usab gayod siyang patyon.”+  Apan, si Samson nagpadayon sa paghigda hangtod sa tungang gabii ug dayon mibangon sa tungang gabii ug gikuptan ang mga pultahan sa ganghaan+ sa siyudad ug ang duha ka poste sa kilid ug gipang-ibot kini apil ang trangka ug iyang gipas-an kini ug gidala+ ngadto sa tumoy sa bukid nga anaa sa atubangan sa Hebron.+  Ug nahitabo human niadto nga nahigugma siya sa usa ka babaye sa bul-oganang walog sa Sorek, ug Delila+ ang iyang ngalan.  Ug ang magkaabin nga mga ginoo+ sa mga Filistehanon miadto kaniya ug miingon kaniya: “Linglaha+ siya ug sayra kon diin gikan ang iyang dakong kusog ug pinaagi sa unsa nga madaog nato siya ug pinaagi sa unsa nga magapos nato siya aron mabuntog siya; ug kami, sa among bahin, maghatag kanimo ang tagsatagsa ug usa ka libo usa ka gatos ka pirasong plata.”+  Unya si Delila miingon kang Samson: “Palihog sultihi ako, Diin gikan ang imong dakong kusog ug pinaagi sa unsa nga ikaw magapos aron mabuntog?”+  Unya si Samson miingon kaniya: “Kon gaposon nila ako ginamit ang pito ka basabasa pa nga ugat+ nga wala pa mabulad, ako maluya gayod usab ug mahimong sama sa kasagarang tawo.”  Busa gidad-an siya sa magkaabin nga mga ginoo+ sa mga Filistehanon ug pito ka basabasa pa nga ugat nga wala pa mabulad. Unya iyang gigapos siya niini.  Karon ang mga magbabanhig didto sa iyang sulod nga lawak,+ ug siya miingon kaniya: “Ang mga Filistehanon+ anaa batok kanimo, Samson!” Ug iyang gipamugto ang mga ugat, ingon sa linubid nga hilo nga mabugto sa dihang makasimhot kinig kalayo.+ Ug ang iyang kusog wala mahibaloi.+ 10  Human niadto si Delila+ miingon kang Samson: “Tan-awa! Ako imong gitiawtiawan sa pagsulti kanakog mga bakak.+ Karon palihog sultihi ako kon pinaagi sa unsa nga magapos ka.” 11  Busa siya miingon kaniya: “Kon ako ilang gaposon sa bag-ong mga pisi nga wala pa magamit, ako maluya gayod usab ug mahimong sama sa kasagarang tawo.” 12  Busa si Delila nagkuhag bag-ong mga pisi ug naggapos kaniya niini ug miingon kaniya: “Ang mga Filistehanon anaa batok kanimo, Samson!” Niadtong tungora ang mga magbabanhig didto sa sulod nga lawak.+ Ug gipamugto niya kini gikan sa iyang mga bukton ingon sa hilo.+ 13  Human niadto si Delila miingon kang Samson: “Hangtod karon ako imong gitiawtiawan sa pagsulti kanakog mga bakak.+ Sultihi ako kon pinaagi sa unsa nga magapos ka.”+ Unya siya miingon kaniya: “Kon salapiron mo ang pito ka sinalapid nga buhok sa akong ulo nga gamiton ang lindog+ sa hablon.” 14  Busa gipanghugtan niya kini pinaagi sa lagdok, ug unya iyang giingnan siya: “Ang mga Filistehanon anaa batok kanimo, Samson!”+ Busa nahigmata siya gikan sa pagkatulog ug gibunlot ang lagdok sa hablon ug ang lindog sa hablon. 15  Karon siya miingon kaniya: “Nganong miingon ka, ‘Ako nahigugma kanimo,’+ sa dihang ang imong kasingkasing wala kanako? Niining tulo ka higayon ako imong gitiawtiawan ug wala mo ako sultihi kon diin gikan ang imong dakong kusog.”+ 16  Ug nahitabo nga tungod kay iyang gipugos+ siya pinaagi sa iyang mga pulong sa tanang panahon ug nagsigeg aghat kaniya, ang iyang kalag nawad-ag pailob nga halos mamatay na.+ 17  Sa kataposan iyang gibutyag kaniya ang kinatibuk-an sa iyang kasingkasing+ ug miingon kaniya: “Wala pay labaha+ nga midapat sa akong ulo, tungod kay ako usa ka Nazareo sa Diyos gikan sa tiyan sa akong inahan.+ Kon ako maputlan ug buhok, ang akong kusog tino nga mobiya kanako, ug ako maluya gayod ug mahimong sama sa tanang ubang tawo.”+ 18  Sa dihang nakita ni Delila nga iyang gibutyag kaniya ang kinatibuk-an sa iyang kasingkasing, dihadiha siya nagsugo ug nagpatawag sa magkaabin+ nga mga ginoo sa mga Filistehanon, nga nag-ingon: “Tungas kamo ngari niining higayona, kay iyang gibutyag kanako ang kinatibuk-an sa iyang kasingkasing.”+ Ug ang magkaabin nga mga ginoo sa mga Filistehanon miadto kaniya aron sa pagdala sa salapi sa ilang kamot.+ 19  Ug iyang gipatulog siya diha sa iyang mga tuhod. Unya iyang gitawag ang tawo ug gipaputlan ang pito ka sinalapid nga buhok sa iyang ulo, ug human niadto iyang gipadayag ang pagbuntog kaniya, ug ang iyang kusog mibiya gikan kaniya. 20  Karon siya miingon: “Ang mga Filistehanon anaa batok kanimo, Samson!” Niana siya nahigmata gikan sa iyang pagkatulog ug miingon: “Mogula ako ingon sa ubang mga higayon+ ug molugnot aron makalingkawas.” Ug siya wala masayod nga si Jehova mibiya na kaniya.+ 21  Busa gigunitan siya sa mga Filistehanon ug gilusok ang iyang mga mata+ ug gidala siya sa Gaza+ ug gigapos siya ginamit ang duha ka talikala nga tumbaga;+ ug siya nahimong usa ka tiggaling+ didto sa bilanggoan.+ 22  Sa kasamtangan misugod pagtubo nga labong ang buhok sa iyang ulo human siya maputli.+ 23  Kon bahin sa magkaabin nga mga ginoo sa mga Filistehanon, sila nagtigom aron maghalad ug usa ka dakong halad ngadto kang Dagon+ nga ilang diyos ug aron magmaya, ug sila nag-ingon: “Ang atong diyos nagtugyan kang Samson nga atong kaaway sa atong kamot!”+ 24  Sa pagkakita sa mga tawo kaniya, sila dihadiha nagdayeg sa ilang diyos,+ “tungod kay,” matod nila, “ang atong diyos nagtugyan sa atong kaaway+ sa atong kamot ug sa maglalaglag sa atong yuta+ ug sa nakapatay sa daghan kanato.”+ 25  Ug nahitabo nga tungod kay malipayon ang ilang kasingkasing,+ sila miingon: “Tawga si Samson aron siya makahatag kanatog kalingawan.”+ Busa ilang gipatawag si Samson gikan sa bilanggoan aron himoon siyang kataw-anan sa ilang atubangan;+ ug ilang gipatindog siya taliwala sa mga haligi. 26  Unya si Samson miingon sa batang lalaki nga nagkupot kaniya sa kamot: “Pahikapa ako sa mga haligi nga lig-ong nagtukod sa balay ug pasandiga ako niana.” 27  (Niadtong tungora, ang balay napuno sa mga lalaki ug babaye ug didto ang tanang magkaabin nga mga ginoo sa mga Filistehanon;+ ug sa ibabaw sa atop didto ang mga tulo ka libo ka lalaki ug babaye nga nagtan-aw samtang si Samson naghatag kanilag kalingawan.)+ 28  Karon si Samson+ misangpit kang Jehova+ ug miingon: “Soberanong Ginoong Jehova, palihog hinumdomi ako,+ ug himoa akong kusgan,+ palihog, niining higayona lamang, Oh ikaw nga matuod nga Diyos, ug tugoti ako nga makapanimalos sa mga Filistehanon sa panimalos alang sa usa sa akong duha ka mata.”+ 29  Ug nanukod si Samson sa duha ka kinataliwad-ang haligi nga lig-ong nagtukod sa balay, ug nakagunit niini, ang usa sa iyang tuo ug ang lain sa iyang wala nga kamot. 30  Ug si Samson miingon: “Tugoting mamatay ang akong kalag+ uban sa mga Filistehanon.” Unya miduko siya uban ang kusog, ug ang balay nahugno ibabaw sa magkaabin nga mga ginoo ug sa mga tawo nga atua didto,+ mao nga ang iyang mga napatay sa pagkamatay niya mas daghan pa kay sa iyang napatay sa dihang siya buhi pa.+ 31  Unya ang iyang mga igsoon ug ang tibuok panimalay sa iyang amahan nanglugsong ug nag-alsa kaniya ug nagdala kaniya ug naglubong kaniya sa taliwala sa Zora+ ug sa Estaol+ sa lubnganan ni Manoa+ nga iyang amahan. Bahin kaniya, siya naghukom sa Israel sa kawhaan ka tuig.+

Mga Footnote