Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Maghuhukom 15:1-20

15  Ug nahitabo sa wala madugay, sa mga adlaw sa pag-ani sa trigo, nga si Samson miduaw sa iyang asawa dala ang usa ka nating+ kanding. Busa siya miingon: “Mosulod ako ngadto sa akong asawa sa sulod nga lawak.”+ Ug ang iyang amahan wala motugot nga siya mosulod.  Hinunoa ang iyang amahan miingon: “Ako miingon gayod sa akong kaugalingon, ‘Sa walay duhaduha ikaw nagdumot gayod kaniya.’+ Busa gihatag ko siya ngadto sa imong abay.+ Dili ba ang iyang manghod nga babaye mas maayo pa man kay kaniya? Palihog, siya ang panag-iyaha inay kay kaniya.”  Apan, si Samson miingon kanila: “Niining higayona ako dili masad-an batok sa mga Filistehanon kon buhatan ko sila ug kadaot.”+  Ug si Samson milakaw ug nagdakop ug tulo ka gatos ka irong ihalas+ ug nagkuha ug mga sulo ug gisumpot ang duha ka ikog ug gibutang ang sulo sa taliwala sa duha ka ikog, diha gayod sa tunga.  Unya iyang giduslitan ang mga sulo ug gipadagan sila ngadto sa kaumahan sa nagbarog nga mga uhay sa mga Filistehanon. Sa ingon iyang gisunog ang tanan gikan sa binangan hangtod sa nagbarog nga uhay ug ang mga parasan ug kaolibohan.+  Ug ang mga Filistehanon miingon: “Kinsay nagbuhat niini?” Unya sila miingon: “Si Samson nga umagad nga lalaki sa Timnihanon, tungod kay gikuha niya ang iyang asawa ug gihatag sa iyang abay.”+ Niana ang mga Filistehanon mitungas ug gisunog sa kalayo ang babaye ug ang iyang amahan.+  Sa baylo si Samson miingon kanila: “Kon inyong gibuhat ang ingon niini, ako walay mahimo kondili manimalos kaninyo,+ ug unya mohunong na ako.”  Ug iyang gipamatay sila, gipundok ang mga bitiis ibabaw sa mga paa uban ang dakong pagpamatay, ug human niadto milugsong siya ug mipuyo sa giwang sa dakong bato sa Etam.+  Sa ulahi ang mga Filistehanon+ mitungas ug nagkampo sa Juda+ ug milibot sa Lehi.+ 10  Unya ang mga tawo sa Juda miingon: “Nganong mianhi kamo batok kanamo?” nga niini sila mitubag: “Mianhi kami aron gaposon si Samson, aron buhaton kaniya ang ingon sa iyang gibuhat kanamo.” 11  Busa tulo ka libo ka tawo sa Juda ang milugsong ngadto sa giwang sa dakong bato sa Etam+ ug miingon kang Samson: “Wala ka ba mahibalo nga ang mga Filistehanon nagamando kanato?+ Busa unsay kahulogan niining imong gibuhat kanamo?” Unya miingon siya kanila: “Ingon sa ilang gibuhat kanako mao usab ang akong gibuhat kanila.”+ 12  Apan sila miingon kaniya: “Mianhi kami aron sa paggapos kanimo, aron itugyan ka ngadto sa kamot sa mga Filistehanon.” Niana si Samson miingon kanila: “Panumpa kamo kanako nga dili ninyo ako unsaon.” 13  Ug sila miingon kaniya: “Dili, hinunoa gaposon ka lang namo, ug itugyan ka namo ngadto sa ilang kamot; apan dili ka namo patyon.” Busa siya ilang gigapos pinaagi sa duha ka bag-ong pisi+ ug gikuha siya gikan sa dakong bato. 14  Siya, sa iyang bahin, nakaabot sa Lehi, ug ang mga Filistehanon, sa ilang bahin, naninggit nga masadyaon sa pagsugat kaniya.+ Ug ang espiritu ni Jehova+ milihok diha kaniya, ug ang mga pisi sa iyang mga bukton nahimong sama sa mga hilo nga lino nga nasunog sa kalayo,+ mao nga ang iyang mga gapos nangalugtas gikan sa iyang mga kamot. 15  Karon siya nakakaplag ug basabasa pa nga bukog sa apapangig sa laking asno, ug gituy-od niya ang iyang kamot ug gikuha kini ug gipatay ang usa ka libo ka tawo pinaagi niini.+ 16  Unya si Samson miingon: “Pinaagi sa bukog sa apapangig sa laking asno—usa ka pundok, duha ka pundok! Pinaagi sa bukog sa apapangig sa laking asno nakapatay ako ug usa ka libo ka tawo.”+ 17  Ug nahitabo nga sa pagkahuman niyag sulti, dihadiha iyang gilabay ang bukog sa apapangig gikan sa iyang kamot ug gitawag kadtong dapita nga Ramat-lehi.+ 18  Karon siya giuhaw pag-ayo, ug misangpit siya kang Jehova ug miingon: “Ikaw mao ang naghatag niining dakong kaluwasan nganhi sa kamot sa imong alagad,+ ug karon mamatay ba ako sa kauhaw ug mahulog ba ako ngadto sa kamot sa mga dili-tinuli?”+ 19  Busa gipikas sa Diyos ang pormag-lusong nga lungag didto sa Lehi, ug ang tubig+ migula gikan niini, ug miinom siya, ug unya nahibalik ang iyang espiritu+ ug naulian siya.+ Mao nga gitawag niya ang ngalan niini nga En-hakore, nga anaa sa Lehi hangtod niining adlawa. 20  Ug siya nagpadayon sa paghukom sa Israel sa mga adlaw sa mga Filistehanon sulod sa kawhaan ka tuig.+

Mga Footnote