Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Maghuhukom 14:1-20

14  Unya si Samson milugsong ngadto sa Timnah+ ug nakakitag usa ka babaye sa Timnah sa mga anak nga babaye sa mga Filistehanon.  Busa siya mitungas ug gisultihan ang iyang amahan ug inahan ug miingon: “May usa ka babaye nga akong nakita sa Timnah sa mga anak nga babaye sa mga Filistehanon, ug karon kuhaa siya alang kanako ingong asawa.”+  Apan ang iyang amahan ug ang iyang inahan miingon kaniya: “Wala bay usa ka babaye taliwala sa mga anak nga babaye sa imong mga igsoon ug taliwala sa tibuok kong katawhan,+ mao nga mangasawa ka gikan sa dili-tinuli nga mga Filistehanon?”+ Sa gihapon si Samson miingon sa iyang amahan: “Kuhaa siya alang kanako, tungod kay siya lamang ang angay sa akong panan-aw.”  Kon bahin sa iyang amahan ug inahan, sila wala mahibalo nga kadto gikan kang Jehova,+ nga siya nangita ug higayon batok sa mga Filistehanon, sanglit niadtong panahona ang Israel gimandoan sa mga Filistehanon.+  Busa si Samson milugsong uban sa iyang amahan ug inahan ngadto sa Timnah.+ Sa dihang nakaabot siya sa mga parasan sa Timnah, tan-awa! usa ka may-lambungay nga nating leyon nagngulob sa pagsugat kaniya.  Unya ang espiritu ni Jehova milihok diha kaniya,+ mao nga kini iyang gipikas sa duha ka bahin, ingon sa pagpikas sa usa ka tawo sa usa ka laking nating kanding sa duha ka bahin, ug walay bisan unsa gayod nga diha sa iyang kamot. Ug wala niya suginli ang iyang amahan o inahan sa iyang gibuhat.  Ug siya nagpadayon sa paglugsong ug nakigsulti sa babaye; ug siya gihapon ang angay sa panan-aw ni Samson.+  Sa wala madugay siya mibalik aron sa pagdala kaniya sa balay.+ Sa kasamtangan siya mitipas aron tan-awon ang patay nga lawas sa leyon, ug ania, may panon sa mga putyokan diha sa patayng lawas sa leyon, ug may dugos.+  Busa kini iyang gikahig nganha sa iyang mga palad ug mipadayon sa paglakaw, nga nagkaon samtang naglakaw.+ Sa paghibalik niya sa iyang amahan ug inahan, siya naghatag dayon niini kanila, ug mikaon sila. Ug siya wala magsulti kanila nga ang dugos gikahig niya gikan sa patayng lawas sa leyon. 10  Ug ang iyang amahan nagpadayon sa paglugsong ngadto sa babaye, ug si Samson naghimo ug usa ka bangkete didto;+ kay kadto mao ang naandang buhaton sa mga batan-ong lalaki. 11  Ug nahitabo nga, sa pagkakita nila kaniya, sila dihadiha nagkuhag katloan ka abay nga lalaki, aron sila kanunay nga magauban kaniya. 12  Unya si Samson miingon kanila: “Palihog tugoting tigmoan ko kamo.+ Kon kamo makatag-an niana kanako sulod sa pito ka adlaw+ sa bangkete ug makahubad niana, nan ako magahatag kaninyo ug katloan ka pang-ilalom nga besti ug katloan ka ilisan nga besti.+ 13  Apan kon dili kamo makatag-an niini kanako, kamo magahatag usab kanako ug katloan ka pang-ilalom nga besti ug katloan ka ilisan nga besti.” Niini sila miingon kaniya: “Isulti kanamo ang imong tigmo, ug paminawon namo kini.” 14  Busa siya miingon kanila:“Gikan sa magkakaon+ may migula nga makaon,Ug gikan sa kusgan may migula nga matam-is.”+ Ug wala sila makatag-an sa tigmo sulod sa tulo ka adlaw. 15  Ug nahitabo sa ikaupat ka adlaw nga sila miingon sa asawa ni Samson: “Linglaha ang imong bana aron kami iyang tug-anan sa tigmo.+ Kay kon dili ikaw ug ang balay sa imong amahan among sunogon sa kalayo.+ Aron ba agawon ang among mga kabtangan+ nga kami inyong gidapit dinhi?” 16  Busa ang asawa ni Samson mihilak kaniya+ ug miingon: “Ikaw nagdumot gayod kanako, ug wala ka mahigugma kanako.+ Gitigmoan mo ang mga anak sa akong katawhan,+ apan wala mo ako tug-ani niini.” Ug niini siya miingon kaniya: “Tan-awa, sa akong kaugalingong amahan ug inahan wala nako kini itug-an,+ ug angay ba nakong itug-an kini kanimo?” 17  Apan nagsige siyag hilak kaniya sa pito ka adlaw nga nagpadayon ang bangkete alang kanila, ug nahitabo sa ikapito ka adlaw nga sa kataposan iyang gitug-anan siya, tungod kay gipugos niya siya.+ Unya iyang gitug-an ang tigmo ngadto sa mga anak sa iyang katawhan.+ 18  Busa ang mga tawo sa siyudad miingon kaniya sa ikapito ka adlaw sa wala pa siya makasulod sa sulod nga lawak:+“Unsay mas matam-is pa kay sa dugos,Ug unsay mas kusgan pa kay sa leyon?”+Sa baylo siya miingon kanila:“Kon wala pa kamo magdaro ginamit ang akong dumalagang baka,+Wala unta ninyo mahubad ang akong tigmo.”+ 19  Ug ang espiritu ni Jehova milihok diha kaniya,+ mao nga siya milugsong sa Askelon+ ug gipatay niya ang katloan ka lalaki kanila ug gidala ang iyang nahukas gikan kanila ug gihatag ang mga besti sa mga nakatag-an sa tigmo.+ Ug ang iyang kasuko mipadayon pag-init, ug siya mitungas ngadto sa balay sa iyang amahan. 20  Ug ang asawa ni Samson+ naiya sa usa niya ka abay+ nga nakig-uban kaniya.

Mga Footnote