Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Maghuhukom 13:1-25

13  Ug ang mga anak sa Israel nagbuhat pag-usab kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova,+ mao nga gitugyan sila ni Jehova ngadto sa kamot sa mga Filistehanon+ sulod sa kap-atan ka tuig.  Niadtong panahona dihay usa ka tawo nga taga-Zora+ sa banay sa mga Danhanon,+ ug ang iyang ngalan mao si Manoa.+ Ug ang iyang asawa apuli ug wala manganak.+  Unya ang manulonda ni Jehova nagpakita sa babaye+ ug miingon kaniya: “Tan-awa, karon, ikaw apuli ug wala manganak. Ug ikaw magmabdos gayod ug manganak ug usa ka anak nga lalaki.+  Ug karon magmatngon ka, palihog, ug ayaw pag-inom ug bino o makahubog nga ilimnon,+ ug ayaw pagkaon ug bisan unsa nga mahugaw.+  Kay, tan-awa! ikaw magmabdos, ug manganak ug usa ka anak nga lalaki, ug walay labaha nga modapat sa iyang ulo,+ tungod kay ang bata mahimong usa ka Nazareo+ sa Diyos iniggula sa tiyan;+ ug siya ang manguna sa pagluwas sa Israel gikan sa kamot sa mga Filistehanon.”+  Unya ang babaye milakaw ug miingon sa iyang bana: “Dihay usa ka tawo sa matuod nga Diyos nga mianhi kanako, ug ang iyang dagway sama sa dagway sa manulonda sa matuod nga Diyos,+ makalilisang kaayo.+ Ug wala ako mangutana kaniya kon diin siya gikan, ni magtug-an siya kanako sa iyang ngalan.+  Apan siya misulti kanako, ‘Tan-awa! Ikaw magmabdos, ug manganak ug usa ka anak nga lalaki.+ Ug karon ayaw pag-inom ug bino o makahubog nga ilimnon, ug ayaw pagkaon ug bisan unsa nga mahugaw, tungod kay ang bata mahimong usa ka Nazareo sa Diyos iniggula sa tiyan hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon.’”+  Ug si Manoa nangaliyupo kang Jehova ug miingon: “Tabi, Jehova.+ Ang tawo sa matuod nga Diyos nga bag-o lang nimong gipadala, palihog, paanhia pag-usab kanamo ug tudloan+ kami kon unsay angay namong buhaton sa bata nga ipanganak.”+  Busa ang matuod nga Diyos namati sa tingog ni Manoa,+ ug ang manulonda sa matuod nga Diyos mianha pag-usab sa babaye samtang naglingkod siya didto sa uma, ug si Manoa nga iyang bana wala mahiuban kaniya. 10  Dihadiha ang babaye nagdali ug midagan ug misulti sa iyang bana+ ug miingon kaniya: “Tan-awa! Ang tawo nga mianhi kanako niadtong usa ka adlaw mipakita kanako.”+ 11  Unya si Manoa mitindog ug mikuyog sa iyang asawa ug miadto sa tawo ug miingon kaniya: “Ikaw ba ang lalaki nga misulti sa babaye?”+ nga niana siya mitubag: “Ako.” 12  Unya si Manoa miingon: “Karon himoa nga matuman ang imong mga pulong. Unsa man unya ang pagkinabuhi sa bata ug ang iyang buluhaton?”+ 13  Busa ang manulonda ni Jehova miingon kang Manoa: “Kinahanglan nga bantayan sa babaye ang tanang butang nga akong giingon kaniya.+ 14  Walay bisan unsa nga gikan sa paras nga iyang pagakan-on, ug walay bino o makahubog nga ilimnon nga iyang pagaimnon,+ ug walay bisan unsa nga mahugaw nga iyang pagakan-on.+ Ang tanan nga akong gisugo kaniya ipatuman niya.”+ 15  Si Manoa karon miingon sa manulonda ni Jehova: “Palihog, tugoti kami sa paghawid kanimo ug maghikay kami ug usa ka nating kanding sa imong atubangan.”+ 16  Apan ang manulonda ni Jehova miingon kang Manoa: “Kon ako imong hawiran, dili ako mokaon sa imong tinapay; apan kon maghalad ka ug halad-nga-sinunog kang Jehova,+ makahalad ka niini.” Kay si Manoa wala masayod nga siya manulonda ni Jehova. 17  Unya si Manoa miingon sa manulonda ni Jehova: “Unsay imong ngalan,+ aron nga inigkatuman sa imong pulong kami magpasidungog gayod kanimo?” 18  Apan, ang manulonda ni Jehova miingon kaniya: “Nganong nangutana ka sa akong ngalan, nga kini kahibulongan man?” 19  Ug gikuha ni Manoa ang nating kanding ug ang halad-nga-lugas ug gitanyag kini sa ibabaw sa bato ngadto kang Jehova.+ Ug Siya may gibuhat nga katingalahan samtang nagtan-aw si Manoa ug ang iyang asawa. 20  Ug nahitabo nga, samtang ang siga mikayab gikan sa halaran paingon sa langit, ang manulonda ni Jehova mikayab diha sa siga sa halaran samtang nagtan-aw si Manoa ug ang iyang asawa.+ Dihadiha sila nanghapa sa yuta.+ 21  Ug ang manulonda ni Jehova wala na magpakita pag-usab kang Manoa ug sa iyang asawa. Unya nahibaloan ni Manoa nga kadto manulonda diay ni Jehova.+ 22  Busa si Manoa miingon sa iyang asawa: “Mamatay gayod kita,+ tungod kay ang Diyos ang atong nakita.”+ 23  Apan ang iyang asawa miingon kaniya: “Kon si Jehova nahimuot lamang sa pagpatay kanato, wala unta niya dawata ang halad-nga-sinunog ug ang halad-nga-lugas gikan sa atong kamot,+ ug wala unta niya ipakita kanato kining tanang butang, ug wala unta niya kita karon padungga ug butang nga sama niini.”+ 24  Sa ulahi ang babaye nanganak ug usa ka anak nga lalaki ug ginganlan siya ug Samson;+ ug ang bata nagkadako, ug si Jehova nagpadayon sa pagpanalangin kaniya.+ 25  Sa nahaigong panahon ang espiritu ni Jehova+ nagpalihok kaniya didto sa Mahane-dan+ taliwala sa Zora+ ug Estaol.+

Mga Footnote