Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Levitico 7:1-38

7  “‘Ug mao kini ang balaod sa halad-sa-pagkasad-an:+ Butang kini nga labing balaan.+  Sa dapit+ nga ginaihaw ang halad-nga-sinunog ilang ihawon ang halad-sa-pagkasad-an, ug ang dugo+ niini igawisik+ sa usa libot sa ibabaw sa halaran.  Kon bahin sa tanang tambok+ niini, iyang itanyag gikan niini ang matambok nga ikog ug ang tambok nga nagputos sa mga tinai,  ug ang duha ka amimislon ug ang tambok nga anaa ibabaw kanila sama nianang anaa sa dapidapi. Ug kon mahitungod nianang bahin nga nagatapot sa atay, iya kanang kuhaon uban sa mga amimislon.+  Ug paasohon sila sa saserdote sa ibabaw sa halaran ingong halad nga gihimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova.+ Usa kini ka halad-sa-pagkasad-an.  Ang matag lalaki taliwala sa mga saserdote magkaon niini.+ Sa usa ka balaang dapit pagakan-on kini. Butang kini nga labing balaan.+  Sama sa halad-sa-sala, mao man usab ang halad-sa-pagkasad-an. Usa ra ang balaod alang niini.+ Ang saserdote nga maghimog pagtabon-sa-sala pinaagi niana, siya ang makabaton niana.  “‘Kon bahin sa saserdote nga magtanyag sa halad-nga-sinunog ni bisan kinsang tawo, maiya ang panit+ sa halad-nga-sinunog nga iyang gihatag ngadto sa saserdote.  “‘Ug ang matag halad-nga-lugas nga linuto sa hudno+ ug ang matag linuto sa kawa+ ug sa kalaha+ iya sa saserdote nga magtanyag niini. Maiya kini.+ 10  Apan ang matag halad-nga-lugas nga gibasa sa lana+ o uga+ maoy alang sa tanang anak nga lalaki ni Aaron, alang sa usa ug ingon man sa usa. 11  “‘Karon mao kini ang balaod sa halad-sa-panag-ambit+ nga itanyag ni bisan kinsa ngadto kang Jehova: 12  Kon kini iyang itanyag ingong pagpahayag sa pagpasalamat,+ nan uban sa halad-sa-pagpasalamat magtanyag siya ug siningsing nga mga tinapay nga walay igpapatubo nga gibasa sa lana ug sa nigpis nga mga tinapay nga walay igpapatubo nga hinidhiran sa lana+ ug sa maayong-pagkasagol nga pinong harina ingong siningsing nga mga tinapay nga gibasa sa lana. 13  Uban sa siningsing nga mga tinapay nga may lebadura+ iyang itanyag ang iyang halad uban sa halad-sa-pagpasalamat sa iyang mga halad-sa-panag-ambit. 14  Ug gikan niini magtanyag siya ug usa sa matag halad ingong sagradong bahin alang kang Jehova;+ kon bahin sa saserdote nga magwisik ug dugo sa mga halad-sa-panag-ambit, maiya kini.+ 15  Ug ang unod sa halad-sa-pagpasalamat sa iyang mga halad-sa-panag-ambit pagakan-on sa adlaw sa iyang paghalad. Dili siya magsalin sa bisan unsa niana hangtod sa buntag.+ 16  “‘Ug kon ang halad sa iyang halad maoy usa ka panaad+ o usa ka kinabubut-on nga halad,+ kini pagakan-on sa adlaw sa iyang pagtanyag sa iyang halad, ug sa pagkaugma ang mahibilin niini mahimo usab nga kan-on. 17  Apan sa ikatulo nga adlaw ang mahibilin sa unod sa halad pagasunogon sa kalayo.+ 18  Apan, kon may unod sa iyang halad-sa-panag-ambit nga pagakan-on sa ikatulo nga adlaw, ang usa nga nagtanyag niini dili dawaton nga may pag-uyon.+ Dili kini pagaisipon nga alang kaniya.+ Mahimo kining mahugaw nga butang, ug ang kalag nga mokaon sa pipila niini manubag sa iyang kasaypanan.+ 19  Ug ang unod nga mahidapat sa bisan unsa nga mahugaw+ dili pagakan-on. Pagasunogon kini sa kalayo. Kon bahin sa unod, ang tanang tawo nga mahinlo makakaon sa unod. 20  “‘Ug ang kalag nga mokaon sa unod sa halad-sa-panag-ambit, nga alang kang Jehova, samtang ang iyang kahugawan anaa pa kaniya, kanang kalaga pagaputlon gikan sa iyang katawhan.+ 21  Ug kon ang usa ka kalag makahikap ug bisan unsang mahugaw, ang kahugawan sa usa ka tawo+ o usa ka mananap nga mahugaw+ o bisan unsang makaluod nga butang nga mahugaw,+ ug magkaon ug bahin sa unod sa halad-sa-panag-ambit, nga alang kang Jehova, kanang kalaga pagaputlon gikan sa iyang katawhan.’” 22  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon: 23  “Sultihi ang mga anak sa Israel, nga mag-ingon, ‘Dili gayod kamo magkaon ug bisan unsang tambok+ sa torong baka o sa laking nating karnero o sa kanding. 24  Karon ang tambok sa usa ka lawas nga daan nang patay ug ang tambok sa usa ka hayop nga gikuniskunis+ mahimong gamiton alang sa bisan unsang uban pang mahunahunaan, apan dili gayod ninyo kini kan-on. 25  Kay ang bisan kinsa nga magkaon ug tambok gikan sa mananap nga iyang ginatanyag ingong halad nga gihimo pinaagi sa kalayo ngadto kang Jehova, ang kalag nga mokaon pagaputlon+ gikan sa iyang katawhan. 26  “‘Ug dili kamo magkaon sa bisan unsang dugo+ sa bisan diing dapit nga kamo magpuyo, sa langgam man o sa mananap. 27  Ang bisan kinsa nga kalag nga mokaon ug bisan unsa nga dugo, kanang kalaga pagaputlon+ gikan sa iyang katawhan.’” 28  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon: 29  “Sultihi ang mga anak sa Israel, nga mag-ingon, ‘Siya nga magtanyag sa iyang halad-sa-panag-ambit alang kang Jehova magdala sa iyang halad ngadto kang Jehova gikan sa iyang halad-sa-panag-ambit.+ 30  Dad-on sa iyang mga kamot ang tambok+ sa dughan ingong mga halad kang Jehova nga gihimo pinaagi sa kalayo. Kini iyang dad-on uban ang dughan aron itabyog kini ingong usa ka halad-nga-tinabyog+ atubangan ni Jehova. 31  Ug paasohon+ sa saserdote ang tambok diha sa halaran, apan ang dughan maiya ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki.+ 32  “‘Ug inyong ihatag ang tuo nga paa ingong usa ka sagradong bahin+ ngadto sa saserdote gikan sa inyong mga halad-sa-panag-ambit. 33  Kanang usa sa mga anak nga lalaki ni Aaron nga magtanyag sa dugo sa mga halad-sa-panag-ambit ug sa tambok, ang tuo nga paa maiya ingong bahin.+ 34  Kay ang dughan sa halad-nga-tinabyog+ ug ang paa sa sagradong bahin akong kuhaon gikan sa mga anak sa Israel gikan sa ilang mga halad-sa-panag-ambit, ug ihatag ko kini kang Aaron nga saserdote ug sa iyang mga anak nga lalaki, ingong usa ka regulasyon hangtod sa panahong walay tino, gikan sa mga anak sa Israel. 35  “‘Mao kini ang saserdotehanong bahin ni Aaron ug ang saserdotehanong bahin sa iyang mga anak nga lalaki gikan sa mga halad ni Jehova nga gihimo pinaagi sa kalayo, sa adlaw nga iyang gipresentar+ sila aron magaalagad ingong mga saserdote alang kang Jehova, 36  ingon sa gisugo ni Jehova nga ihatag kini kanila sa adlaw sa pagdihog+ niya kanila gikan sa taliwala sa mga anak sa Israel. Usa kini ka lagda hangtod sa panahong walay tino alang sa ilang mga kaliwatan.’”+ 37  Mao kini ang balaod mahitungod sa halad-nga-sinunog,+ sa halad-nga-lugas+ ug sa halad-sa-sala+ ug sa halad-sa-pagkasad-an+ ug sa halad sa pagpahiluna-sa-katungdanan+ ug sa halad-sa-panag-ambit,+ 38  ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises sa Bukid sa Sinai+ sa adlaw sa iyang pagsugo sa mga anak sa Israel sa pagtanyag sa ilang mga halad alang kang Jehova sa kamingawan sa Sinai.+

Mga Footnote