Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Levitico 6:1-30

6  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Kon ang usa ka kalag makasala sa pagkaagi nga siya wala magmatinumanon kang Jehova+ ug naglimbong+ sa iyang kauban labot sa usa ka butang nga gipiyal kaniya o gipatipigan+ o sa usa ka pagpangawat o siya nagtikas sa iyang kauban,+  o siya nakakaplag ug butang nga nawala+ ug naglimod bahin niana ug nanumpa nga binakak+ maylabot sa bisan unsa sa tanang butang nga mabuhat sa tawo nga pinaagi niana siya makasala;  nan mahitabo nga kon siya nakasala ug nahimo gayod nga sad-an,+ kinahanglan niyang iuli ang butang nga iyang gikawat o ang kinilkil nga butang nga iyang gitikas o ang butang nga gipiyal kaniya o ang butang nga nawala nga iyang nakaplagan,  o ang bisan unsa gayod nga mapanumpaan niya nga binakak, ug kinahanglan nga kini iyang bayran+ sa bug-os nga kantidad niini, ug dugangan niya kinig ikalimang bahin niini. Iya kining ihatag sa usa nga nanag-iya niini sa adlaw nga mapamatud-an ang iyang pagkasad-an.  Ug ingong iyang halad-sa-pagkasad-an magdala siya ngadto kang Jehova ug usa ka himsog nga laking karnero+ gikan sa panon sa kahayopan sumala sa gibanabanang bili, ingong halad-sa-pagkasad-an,+ ngadto sa saserdote.  Ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala+ alang kaniya atubangan ni Jehova, ug busa pasayloon siya maylabot sa bisan unsa sa tanang butang nga iyang mabuhat nga maghimo kaniyang sad-an.”  Ug si Jehova nagpadayon pagsulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Sugoa si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki, nga mag-ingon, ‘Mao kini ang balaod sa halad-nga-sinunog:+ Ang halad-nga-sinunog anha sa abohan sa halaran sa tibuok gabii hangtod sa buntag, ug ang kalayo sa halaran pasigahon diha niana. 10  Ug kinahanglang isul-ob sa saserdote ang iyang opisyal nga besti nga lino,+ ug iyang isul-ob ang mga purol nga lino+ ibabaw sa iyang unod. Unya kuhaon niya ang mantikaong mga abo+ sa halad-nga-sinunog nga kanunayng ginaut-ot sa kalayo ibabaw sa halaran, ug ibutang niya kini tupad sa halaran. 11  Ug hukason niya ang iyang mga besti+ ug magsul-ob ug laing mga besti, ug iyang dad-on ang mantikaong mga abo ngadto sa usa ka hinlo nga dapit sa gawas sa kampo.+ 12  Ug ang kalayo sa halaran pasigaon kanunay diha niana. Kinahanglan nga dili kini mapalong. Ug buntagbuntag ang saserdote magsugnod ug mga kahoy+ niana ug magpahimutang sa halad-nga-sinunog ibabaw niana, ug iyang paasohon ibabaw niana ang matambok nga mga bahin sa mga halad-sa-panag-ambit.+ 13  Ang kalayo+ pasigaon kanunay diha sa halaran. Kinahanglan nga dili kini mapalong. 14  “‘Karon mao kini ang balaod sa halad-nga-lugas:+ Kamong mga anak nga lalaki ni Aaron, itanyag kini sa atubangan ni Jehova atubangan sa halaran. 15  Ug ang usa kanila magkuhag usa ka hakop sa pinong harina sa halad-nga-lugas ug sa bahin sa lana niini ug sa tanang kamangyan nga anaa sa halad-nga-lugas, ug kini iyang paasohon sa halaran ingong makapahupay nga alimyon nga tigpahinumdom+ niini alang kang Jehova. 16  Ug ang mahibilin niini pagakan-on ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki.+ Pagakan-on kini ingong tinapay nga walay igpapatubo+ diha sa balaang dapit. Kini ilang kan-on sa sawang sa tolda nga tagboanan. 17  Kini dili lutoon uban sa bisan unsa nga may lebadura.+ Gihatag ko kini ingong ilang bahin gikan sa tanan nakong halad nga gihimo pinaagi sa kalayo.+ Usa kini ka butang nga labing balaan,+ sama sa halad-sa-sala ug sama sa halad-sa-pagkasad-an. 18  Ang matag lalaki+ taliwala sa mga anak ni Aaron magakaon niini. Usa kini ka pahat hangtod sa panahong walay tino+ sa tanan ninyong mga kaliwatan gikan sa mga halad ni Jehova nga gihimo pinaagi sa kalayo. Ang tanan nga mahidapat kanila mahimong balaan.’” 19  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon: 20  “Mao kini ang halad+ ni Aaron ug sa iyang mga anak lalaki nga ilang itanyag kang Jehova sa adlaw sa pagdihog kaniya:+ ang ikanapulo sa usa ka ephah+ sa pinong harina ingong halad-nga-lugas+ sa kanunay, katunga niini sa buntag ug katunga niini sa gabii. 21  Hikayon kini nga may lana diha sa usa ka kalaha.+ Dad-on mo kini nga maayong pagkasagol. Imong itanyag ang mga tinapay sa halad-nga-lugas nga pinikaspikas ingong makapahupay nga alimyon alang kang Jehova. 22  Ug ang saserdote, ang dinihogan puli kaniya gikan sa iyang mga anak nga lalaki,+ maoy maghimo niini. Usa kini ka regulasyon hangtod sa panahong walay tino: Ingong tibuok nga halad+ paasohon kini alang kang Jehova. 23  Ug ang matag halad-nga-lugas sa saserdote+ kinahanglan nga usa ka tibuok nga halad. Dili kini kan-on.” 24  Ug si Jehova misulti ug dugang kang Moises, nga nag-ingon: 25  “Sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki, nga mag-ingon, ‘Mao kini ang balaod sa halad-sa-sala:+ Sa dapit+ nga ang halad-nga-sinunog ginaihaw kanunay, ang halad-sa-sala pagaihawon atubangan ni Jehova. Usa kini ka labing balaan nga butang.+ 26  Ang saserdote nga magtanyag niini alang sa sala magkaon niini.+ Sa usa ka balaang dapit+ kan-on kini diha sa sawang+ sa tolda nga tagboanan. 27  “‘Ang tanan nga mahidapat sa unod niini mahimong balaan,+ ug kon mahawisik ni bisan kinsa ang bahin sa dugo niini nganha sa besti,+ ang nawisikan niya sa dugo imong labhan diha sa usa ka balaang dapit.+ 28  Ug ang sudlanan nga kulonon+ nga pagalat-an niini pagabuk-on. Apan kon gilat-an kini sa usa ka sudlanan nga tumbaga, nan kini hinisan ug hugasan sa tubig. 29  “‘Ang matag lalaki taliwala sa mga saserdote magkaon niini.+ Butang kini nga labing balaan.+ 30  Apan, walay halad-sa-sala nga ang bahin sa dugo+ niini dad-on ngadto sa tolda nga tagboanan aron sa paghimog pagtabon-sa-sala diha sa balaang dapit ang pagakan-on. Pagasunogon kini sa kalayo.

Mga Footnote