Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Levitico 5:1-19

5  “‘Karon kon ang usa ka kalag+ makasala sa pagkaagi nga nakadungog siya ug pagtunglo+ sa publiko ug siya maoy saksi o nakita niya kini o nahibaloan niya kini, kon dili niya kini itaho,+ nan manubag siya sa iyang sayop.  “‘O kon ang usa ka kalag makahikap ug mahugaw nga butang, patay man nga lawas sa usa ka mahugaw nga ihalas nga mananap o patayng lawas sa usa ka mahugaw nga anad nga hayop o patayng lawas sa usa ka mahugaw nga tigpanon nga linalang,+ bisan kon natago kini gikan kaniya,+ sa gihapon siya mahugaw ug nahimong sad-an.+  O kon iyang mahikapan ang kahugawan sa usa ka tawo maylabot sa bisan unsang kahugawan+ niya nga makapahimo kaniya nga mahugaw, bisan kon natago kini gikan kaniya, apan kini iyang nahibaloan, nan siya nahimong sad-an.  “‘O kon ang usa ka kalag manumpa ug sa walay paghunahuna+ makasulti pinaagi sa iyang mga ngabil sa pagbuhat ug daotan+ o sa pagbuhat ug maayo maylabot sa bisan unsa gayod nga butang nga sa walay paghunahuna ikasulti sa tawo diha sa gipanumpaang pahayag,+ bisan tuod kon kini natago gikan kaniya, apan unya iya kining nasayran, nan siya nahimong sad-an maylabot sa usa niining mga butanga.  “‘Ug mahitabo gayod nga kon mahimo siyang sad-an maylabot sa usa niining mga butanga, nan siya magsugid+ kon sa unsang paagi siya nakasala.  Ug pagadad-on niya ang iyang halad-sa-pagkasad-an+ ngadto kang Jehova alang sa iyang sala nga nahimo, nga mao, usa ka baye gikan sa panon sa kahayopan, usa ka bayeng nating karnero o usa ka bayeng+ nating kanding, ingong usa ka halad-sa-sala; ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala alang kaniya alang sa iyang sala.+  “‘Kon ugaling siya dili makaarang sa usa ka karnero,+ nan siya magdala ingong iyang halad-sa-pagkasad-an alang sa sala nga iyang nahimo ug duha ka tukmo+ o duha ka piso sa salampati ngadto kang Jehova, ang usa ingong halad-sa-sala+ ug ang usa ingong halad-nga-sinunog.  Ug siya magdala niini sa saserdote, nga magtanyag pag-una sa usa alang sa halad-sa-sala ug balion+ ang ulo sa atubangan sa liog niini, apan dili niya kini putlon.  Ug iyang iwisik ang bahin sa dugo sa halad-sa-sala nganha sa kilid sa halaran, apan ang mahibilin nga dugo iyang hutdon pagpatulo sa tiilan sa halaran.+ Usa kini ka halad-sa-sala. 10  Ug ang lain iyang itanyag ingong halad-nga-sinunog sumala sa naandang paagi;+ ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala+ alang kaniya alang sa iyang sala nga nahimo, ug busa kini ipasaylo kaniya.+ 11  “‘Karon kon wala siyay ikaarang+ alang sa duha ka tukmo o sa duha ka piso sa salampati, nan dad-on niya ingong iyang halad alang sa iyang sala nga nahimo ang ikanapulo sa usa ka ephah+ sa pinong harina ingong halad-sa-sala. Dili niya kini butangan ug lana+ ug dili niya kini butangan ug kamangyan, kay kini usa ka halad-sa-sala.+ 12  Ug dad-on niya kini sa saserdote, ug ang saserdote magkuha gikan niini ug usa ka hakop ingong tigpahinumdom+ niini ug paasohon kini sa ibabaw sa halaran sa ibabaw sa mga halad ni Jehova nga gihimo pinaagi sa kalayo.+ Usa kini ka halad-sa-sala.+ 13  Ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala+ alang kaniya alang sa iyang sala nga nahimo, ang bisan unsa niining mga salaa, ug busa kini ipasaylo kaniya; ug kini maiya sa saserdote+ nga sama sa halad-nga-lugas.’” 14  Ug si Jehova nagpadayon pagsulti kang Moises, nga nag-ingon: 15  “Kon ang usa ka kalag dili magmatinumanon sa pagkaagi nga siya nakasala nga dili tinuyo batok sa balaang mga butang ni Jehova,+ nan ingong iyang halad-sa-pagkasad-an+ magdala siya alang kang Jehova ug usa ka himsog nga laking karnero gikan sa panon sa kahayopan, sumala sa gibanabanang bili niini sa mga siklong plata,+ sumala sa siklo sa balaang dapit, ingong usa ka halad-sa-pagkasad-an. 16  Ug siya magabayad alang sa sala nga iyang nahimo batok sa balaang dapit ug dugangan niya kinig ikalimang+ bahin niini, ug ihatag niya kini sa saserdote, aron ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala+ alang kaniya pinaagi sa laking karnero sa halad-sa-pagkasad-an, ug busa kini ipasaylo+ kaniya. 17  “Ug kon ang usa ka kalag makasala sa pagkaagi nga nabuhat niya ang usa sa tanang butang nga gisugo ni Jehova nga dili angay buhaton, bisan kon siya wala mahibalo niini,+ apan siya nahimong sad-an ug kinahanglang manubag sa iyang sayop.+ 18  Ug siya magdala ug usa ka himsog nga laking karnero gikan sa panon sa kahayopan sumala sa gibanabanang bili niini, ingong halad-sa-pagkasad-an,+ ngadto sa saserdote; ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala+ alang kaniya alang sa iyang sayop nga nahimo nga dili tinuyo, bisan kon siya wala mahibalo niini, ug busa kini ipasaylo kaniya.+ 19  Usa kini ka halad-sa-pagkasad-an. Siya nahimo gayod nga sad-an+ batok kang Jehova.”

Mga Footnote