Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Levitico 4:1-35

4  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Sultihi ang mga anak sa Israel, nga mag-ingon, ‘Kon ang usa ka kalag+ makasala nga dili tinuyo+ sa bisan unsa sa mga butang nga gisugo ni Jehova nga dili angay buhaton, ug siya sa tinuod nakabuhat sa usa niini:  “‘Kon ang saserdote, ang dinihogan,+ makasala+ nga sa ingon maangin sa pagkasad-an ang katawhan, nan ingong halad-sa-sala siya magtanyag sa usa ka himsog nga toreyong baka ngadto kang Jehova alang sa iyang sala+ nga nahimo.  Ug siya magdala sa torong baka ngadto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan+ atubangan ni Jehova ug itapion ang iyang kamot sa ulo sa torong baka,+ ug iyang ihawon ang torong baka atubangan ni Jehova.  Ug ang saserdote, ang dinihogan,+ magkuhag bahin sa dugo sa torong baka ug dad-on kini sa sulod sa tolda nga tagboanan;  ug ang saserdote magtuslob sa iyang tudlo+ sa dugo ug magwisik ug bahin sa dugo sa makapito+ atubangan ni Jehova sa atubangan sa kortina sa balaang dapit.  Ug ang saserdote magbutang ug bahin sa dugo nganha sa mga sungay+ sa halaran sa pinahumotan nga insenso atubangan ni Jehova, nga anaa sa tolda nga tagboanan, ug ang tanang mahibilin sa dugo sa torong baka iyang iyabo sa tiilan+ sa halaran sa halad-nga-sinunog, nga anaa sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.  “‘Kon mahitungod sa tanang tambok sa torong baka sa halad-sa-sala, iyang kuhaon gikan niini ang tambok nga nagputos sa mga tinai, ang tanan gayod nga tambok sa ibabaw sa mga tinai,+  ug ang duha ka amimislon ug ang tambok sa ibabaw nila, sama nianang anaa sa dapidapi. Ug kon bahin sa nagatapot sa atay, kini iyang kuhaon uban ang mga amimislon.+ 10  Mahisama kini nianang gikuha gikan sa usa ka torong baka sa halad-sa-panag-ambit.+ Ug ang saserdote magapaaso niini diha sa halaran sa halad-nga-sinunog.+ 11  “‘Apan kon bahin sa panit sa torong baka ug sa tanang unod niini uban sa ulo niini ug sa mga tiil niini ug sa mga tinai niini ug sa kinalibang niini,+ 12  iyang pagadad-on ang tibuok torong baka ngadto sa gawas sa kampo+ sa usa ka hinlo nga dapit diin ang mantikaong mga abo+ ginabubo, ug kini iyang sunogon ibabaw sa mga sugnod diha sa kalayo.+ Kini pagasunogon sa dapit diin ginabubo ang mantikaong mga abo. 13  “‘Karon kon ang tibuok katigoman sa Israel makahimog usa ka sayop+ ug ang maong butang natago gikan sa mga mata sa kongregasyon nga sila nakahimo sa usa sa tanang butang nga gisugo ni Jehova nga dili angay buhaton ug busa nahimong sad-an,+ 14  ug ang sala nga ilang nahimo batok niini nahibaloan,+ nan ang kongregasyon magtanyag ug usa ka toreyong baka ingong halad-sa-sala ug dad-on kini atubangan sa tolda nga tagboanan. 15  Ug ang mga ansiyano sa katigoman magtapion sa ilang mga kamot diha sa ulo sa torong baka+ atubangan ni Jehova, ug ang torong baka pagaihawon atubangan ni Jehova. 16  “‘Unya ang saserdote, ang dinihogan,+ magdalag bahin sa dugo sa torong baka ngadto sa sulod sa tolda nga tagboanan.+ 17  Ug ituslob sa saserdote ang iyang tudlo sa dugo ug iwisik kini sa makapito atubangan ni Jehova sa atubangan sa kortina.+ 18  Ug siya magbutang ug bahin sa dugo nganha sa mga sungay sa halaran+ nga anaa sa atubangan ni Jehova, nga anaa sa tolda nga tagboanan; ug ang mahibilin nga dugo iyang iyabo sa tiilan sa halaran sa halad-nga-sinunog,+ nga anaa sa ganghaan sa tolda nga tagboanan. 19  Ug iyang kuhaon ang tanang tambok niini gikan niini, ug paasohon niya kini sa halaran.+ 20  Ug iyang buhaton sa torong baka ang ingon sa iyang gibuhat sa laing torong baka sa halad-sa-sala. Ingon niana ang buhaton niya niini; ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala+ alang kanila, ug busa kini ipasaylo kanila. 21  Ug iyang pagadad-on ang torong baka ngadto sa gawas sa kampo ug sunogon kini, ingon sa iyang pagsunog sa unang torong baka.+ Usa kini ka halad-sa-sala alang sa kongregasyon.+ 22  “‘Kon usa ka pangulo+ makasala ug siya sa dili tinuyo makahimo sa usa sa tanang butang nga gisugo ni Jehova nga iyang Diyos nga dili angay buhaton,+ ug busa nahimong sad-an, 23  o ang iyang sala nga nahimo batok sa sugo gipahibalo na kaniya,+ nan ingong iyang halad magdala siyag usa ka laking+ nating kanding, kanang himsog. 24  Ug siya magtapion sa iyang kamot sa ulo+ sa nating kanding ug ihawon kini sa dapit diin ang halad-nga-sinunog ginaihaw atubangan ni Jehova.+ Usa kini ka halad-sa-sala.+ 25  Ug ang saserdote magkuhag bahin sa dugo sa halad-sa-sala pinaagi sa iyang tudlo ug magbutang niini nganha sa mga sungay+ sa halaran sa halad-nga-sinunog, ug ang mahibilin nga dugo niini iyang iyabo sa tiilan sa halaran sa halad-nga-sinunog. 26  Ug ang tanang tambok niini iyang paasohon sa ibabaw sa halaran sama sa tambok sa halad-sa-panag-ambit;+ ug ang saserdote magahimog pagtabon-sa-sala alang kaniya alang sa iyang sala,+ ug busa kini ipasaylo kaniya. 27  “‘Ug kon si bisan kinsa nga kalag sa katawhan sa yuta makasala nga dili tinuyo pinaagi sa iyang pagbuhat sa usa sa mga butang nga gisugo ni Jehova nga dili angay buhaton ug siya nahimong sad-an,+ 28  o ang iyang sala nga nahimo gipahibalo na kaniya, nan ingong iyang halad magdala siyag usa ka bayeng+ nating kanding, kanang himsog, alang sa iyang sala nga nahimo. 29  Ug siya magtapion sa iyang kamot sa ulo+ sa halad-sa-sala ug ihawon ang halad-sa-sala sa samang dapit sa halad-nga-sinunog.+ 30  Ug ang saserdote magkuhag bahin sa dugo niini pinaagi sa iyang tudlo ug magbutang niini nganha sa mga sungay+ sa halaran sa halad-nga-sinunog, ug ang mahibilin nga dugo niini iyang iyabo sa tiilan sa halaran.+ 31  Ug iyang kuhaon ang tanang tambok+ niini, ingon nga ang tambok gikuha gikan sa halad-sa-panag-ambit;+ ug paasohon kini sa saserdote sa ibabaw sa halaran ingong makapahupay nga alimyon alang kang Jehova;+ ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala alang kaniya, ug busa kini ipasaylo kaniya.+ 32  “‘Apan kon siya magdalag nating karnero+ ingong iyang halad alang sa usa ka halad-sa-sala, usa ka himsog+ nga bayeng nating karnero ang iyang dad-on. 33  Ug siya magtapion sa iyang kamot sa ulo sa halad-sa-sala ug ihawon kini ingong halad-sa-sala sa dapit diin ang halad-nga-sinunog ginaihaw.+ 34  Ug ang saserdote magkuhag bahin sa dugo sa halad-sa-sala pinaagi sa iyang tudlo ug magbutang niini nganha sa mga sungay sa halaran sa halad-nga-sinunog,+ ug ang mahibilin nga dugo niini iyang iyabo sa tiilan sa halaran. 35  Ug iyang kuhaon ang tanang tambok niini ingon sa pagkuha sa tambok sa laking nating karnero sa halad-sa-panag-ambit, ug paasohon kini sa saserdote sa ibabaw sa halaran sa ibabaw sa mga halad ni Jehova nga gihimo pinaagi sa kalayo;+ ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala+ alang kaniya alang sa iyang sala nga nahimo, ug busa kini ipasaylo kaniya.+

Mga Footnote