Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Levitico 20:1-27

20  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Ingnon mo ang mga anak sa Israel, ‘Si bisan kinsa sa mga anak sa Israel, ug si bisan kinsang langyaw nga pumoluyo nga nagapuyo ingong langyaw sa Israel, nga maghatag ni bisan kinsa sa iyang kaliwat ngadto kang Molek,+ pagapatyon sa walay pakyas. Ang katawhan sa yuta kinahanglang magbato kaniya hangtod sa kamatayon.  Ug kon bahin kanako, ako magtumong sa akong nawong batok nianang tawhana, ug pagaputlon ko siya gikan sa taliwala sa iyang katawhan,+ tungod kay iyang gihatag ang pipila sa iyang kaliwat ngadto kang Molek aron hugawan ang akong balaang dapit+ ug pasipalahan ang akong balaang ngalan.+  Ug kon ang katawhan sa yuta sa tinuyo magtago sa ilang mga mata gikan nianang tawhana sa dihang iyang ihatag si bisan kinsa sa iyang kaliwat ngadto kang Molek pinaagi sa dili pagpatay kaniya,+  nan ako, sa akong bahin, magpunting gayod sa akong nawong batok nianang tawhana ug sa iyang banay,+ ug sa pagkatinuod siya ug ang tanan niadtong nakighilawas uban kaniya sa pagpakighilawas+ kang Molek akong pagaputlon gikan sa taliwala sa ilang katawhan.  “‘Kon bahin sa kalag nga modangop sa mga espiritista+ ug sa mga tigpanag-an+ sa mga hitabo aron makighilawas kanila, ako tinong magtumong sa akong nawong batok nianang kalaga ug pagaputlon siya gikan sa taliwala sa iyang katawhan.+  “‘Ug balaanon ninyo ang inyong kaugalingon ug kamo magmabalaan,+ tungod kay ako si Jehova nga inyong Diyos.  Ug tumanon ninyo ang akong mga lagda ug buhaton kini.+ Ako si Jehova nga nagabalaan kaninyo.+  “‘Kon may si bisan kinsa nga manghimaraot sa iyang amahan ug sa iyang inahan,+ pagapatyon siya sa walay pakyas.+ Ang iyang amahan ug ang iyang inahan mao ang iyang gipanghimaraot. Ang iyang kaugalingong dugo anha kaniya.+ 10  “‘Karon ang usa ka lalaki nga manapaw sa asawa sa laing tawo maoy usa nga nakapanapaw sa asawa sa iyang isigkatawo.+ Pagapatyon siya sa walay pakyas, ang lalaki nga mananapaw ingon man ang babaye nga mananapaw.+ 11  Ug ang usa ka lalaki nga modulog sa asawa sa iyang amahan naghikyad sa kahubo sa iyang amahan.+ Silang duha pagapatyon sa walay pakyas. Ang ilang kaugalingong dugo anha kanila. 12  Ug kon ang usa ka lalaki modulog sa iyang umagad nga babaye, silang duha pagapatyon sa walay pakyas.+ Nakahimo sila ug paglapas sa kon unsay kinaiyanhon. Ang ilang kaugalingong dugo anha kanila.+ 13  “‘Ug kon ang usa ka lalaki modulog sa usa ka lalaki sama sa pagdulog sa usa ka babaye, silang duha nakahimog dulumtanang butang.+ Pagapatyon sila sa walay pakyas. Ang ilang kaugalingong dugo anha kanila. 14  “‘Ug kon pangasaw-on sa usa ka lalaki ang usa ka babaye ug ang iyang inahan, malaw-ay kini nga panggawi.+ Siya ug sila kinahanglang sunogon nila sa kalayo,+ aron dili magpadayon ang malaw-ay nga panggawi+ sa inyong taliwala. 15  “‘Ug kon ihatag sa usa ka lalaki ang mogawas niyang binhi ngadto sa usa ka mananap,+ pagapatyon siya sa walay pakyas, ug patyon ninyo ang mananap. 16  Ug kon ang usa ka babaye moduol sa bisan unsang mananap aron makighilawas+ niini, patyon mo ang babaye ug ang mananap. Pagapatyon sila sa walay pakyas. Ang ilang kaugalingong dugo anha kanila. 17  “‘Ug kon ang usa ka lalaki magkuha sa iyang igsoong babaye, nga anak sa iyang amahan o anak sa iyang inahan, ug siya makakita sa pagkahubo niini nga babaye, ug ang babaye makakita sa pagkahubo niini nga lalaki, kini maoy kaulawan.+ Busa sila pagaputlon atubangan sa mga mata sa mga anak sa ilang katawhan. Ang kahubo sa iyang igsoong babaye ang iyang gihikyad. Siya manubag sa iyang kasaypanan. 18  “‘Ug kon ang usa ka lalaki modulog sa usa ka babayeng may regla ug magahikyad sa pagkahubo sa babaye, iyang giladlad ang tinubdan sa babaye, ug gihikyad sa babaye ang tinubdan sa iyang dugo.+ Busa silang duha pagaputlon gikan sa taliwala sa ilang katawhan. 19  “‘Ug ang pagkahubo sa igsoong babaye sa imong inahan+ ug sa igsoong babaye sa imong amahan+ dili gayod nimo ihikyad, tungod kay kadugo niya ang iyang giladlad.+ Kinahanglan silang manubag sa ilang kasaypanan. 20  Ug ang usa ka lalaki nga modulog sa asawa sa iyang uyoan naghikyad sa kahubo sa iyang uyoan.+ Kinahanglan silang manubag sa ilang sala. Mamatay gayod sila nga walay anak.+ 21  Ug kon ang usa ka tawo magkuha sa asawa sa iyang igsoong lalaki, butang kini nga kasilagan.+ Ang pagkahubo sa iyang igsoong lalaki maoy iyang gihikyad. Dili gayod sila makabatog anak. 22  “‘Ug tumanon gayod ninyo ang tanan nakong lagda+ ug ang tanan nakong hudisyal nga mga hukom+ ug buhaton kini, aron dili kamo isuka sa yuta nga dad-an ko kaninyo aron pagapuy-an.+ 23  Ug dili gayod kamo magsubay sa mga lagda sa kanasoran nga akong papahawaon gikan sa inyong atubangan,+ tungod kay gihimo nila kining tanang butanga ug gikasilagan ko sila.+ 24  Busa ako miingon kaninyo:+ “Kamo, sa inyong bahin, manag-iya sa ilang yuta, ug ako, sa akong bahin, maghatag niini kaninyo aron sa pagpanag-iya niini, usa ka yuta nga nagaagay sa gatas ug dugos.+ Ako si Jehova nga inyong Diyos, nga nagbulag kaninyo gikan sa mga katawhan.”+ 25  Ug maghimo kamo ug kalainan tali sa mananap nga hinlo ug sa mahugaw ug tali sa mahugaw nga langgam ug sa hinlo;+ ug ayaw ninyo himoang makaluod+ ang inyong mga kalag pinaagi sa mananap ug sa langgam ug sa bisan unsang nagalihok ibabaw sa yuta nga akong gilain alang kaninyo sa pagpahayag kanila nga mahugaw. 26  Ug kamo magmabalaan alang kanako,+ tungod kay ako si Jehova maoy balaan;+ ug ginabulag ko kamo gikan sa mga katawhan aron mahimong akoa.+ 27  “‘Ug kon bahin sa usa ka lalaki o babaye nga adunay espiritu sa pagkaespiritista o espiritu sa pagpanagna,+ pagapatyon sila sa walay pakyas.+ Ilang pagabatoon sila hangtod sa kamatayon. Ang ilang kaugalingong dugo anha kanila.’”+

Mga Footnote