Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Levitico 17:1-16

17  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang tanang mga anak sa Israel, ug ikaw magaingon kanila, ‘Mao kini ang butang nga gisugo ni Jehova, nga nag-ingon:  “‘“Kon bahin ni bisan kinsa sa balay sa Israel nga mag-ihaw ug usa ka torong baka o usa ka laking nating karnero o usa ka kanding diha sa kampo o nga mag-ihaw niini sa gawas sa kampo  ug dili gayod kini dad-on sa ganghaan sa tolda nga tagboanan+ aron itanyag ingong halad kang Jehova atubangan sa tabernakulo ni Jehova, ang pagkasad-an sa dugo maanaa nianang tawhana. Siya nakaula ug dugo, ug kanang tawhana pagaputlon gikan sa taliwala sa iyang katawhan,+  aron dad-on sa mga anak sa Israel ang ilang mga halad, nga ilang ginahalad diha sa kapatagan,+ ug dad-on nila kini kang Jehova ngadto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan ngadto sa saserdote,+ ug ila kining ihalad ingong mga halad-sa-panag-ambit ngadto kang Jehova.+  Ug iwisik sa saserdote ang dugo nganha sa halaran+ ni Jehova diha sa ganghaan sa tolda nga tagboanan, ug iyang paasohon ang tambok+ ingong makapahupay nga alimyon alang kang Jehova.+  Busa dili na sila maghalad sa ilang mga halad ngadto sa pormag-kanding nga mga demonyo+ nga sila nakighilawas.+ Magsilbi kining usa ka lagda hangtod sa panahong walay tino alang kaninyo, sa tanan ninyong mga kaliwatan.”’  “Ug magaingon ka kanila, ‘Kon bahin ni bisan kinsa sa balay sa Israel o sa usa ka langyaw nga pumoluyo nga nagapuyo ingong langyaw diha sa inyong taliwala nga maghalad ug usa ka halad-nga-sinunog+ o usa ka halad  ug dili kini dad-on sa ganghaan sa tolda nga tagboanan aron ihalad kang Jehova,+ kanang tawhana pagaputlon gikan sa iyang katawhan.+ 10  “‘Kon bahin ni bisan kinsa sa balay sa Israel o sa usa ka langyaw nga pumoluyo nga nagapuyo ingong langyaw diha sa inyong taliwala nga mokaon sa bisan unsang matang sa dugo,+ ako tinong magtumong sa akong nawong batok sa kalag+ nga mokaon sa dugo, ug putlon ko gayod siya gikan sa taliwala sa iyang katawhan. 11  Kay ang kalag sa unod anaa sa dugo,+ ug ako nagbutang niini diha sa halaran alang kaninyo aron sa paghimog pagtabon-sa-sala+ alang sa inyong mga kalag, tungod kay ang dugo+ ang nagahimog pagtabon-sa-sala+ pinaagi sa kalag nga anaa niana. 12  Mao kana nga ako miingon sa mga anak sa Israel: “Walay kalag diha kaninyo ang magakaon ug dugo ug walay langyaw nga pumoluyo nga nagapuyo ingong langyaw sa inyong taliwala+ ang magakaon ug dugo.”+ 13  “‘Kon bahin ni bisan kinsa sa mga anak sa Israel o sa usa ka langyaw nga pumoluyo nga nagapuyo ingong langyaw sa inyong taliwala nga sa pagpangayam makadakop ug ihalas nga mananap o langgam nga makaon, niana iya gayod nga iyabo ang dugo+ niini ug tabonan kini sa yuta.+ 14  Kay ang kalag sa matag matang sa unod mao ang dugo niini pinaagi sa kalag nga anaa niana. Busa ako miingon sa mga anak sa Israel: “Dili gayod kamo magkaon sa dugo sa bisan unsang matang sa unod, tungod kay ang kalag sa matag matang sa unod mao ang dugo niini.+ Ang bisan kinsang mokaon niini pagalaglagon.”+ 15  Kon bahin ni bisan kinsang kalag nga magkaon sa lawas nga daan nang patay o gikuniskunis sa mapintas nga mananap,+ usa man ka lumad o usa ka langyaw nga pumoluyo, niana siya magalaba sa iyang mga besti ug maligo sa tubig ug mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii;+ ug mamahinlo siya. 16  Apan kon dili niya kini labhan ug dili ligoan ang iyang unod, nan manubag siya sa iyang kasaypanan.’”+

Mga Footnote