Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Levitico 15:1-33

15  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises ug Aaron, nga nag-ingon:  “Sultihi ang mga anak sa Israel, ug ingna ninyo sila, ‘Kon si bisan kinsa nga lalaki ang may inagas+ sa iyang kinatawo, ang iyang inagas mahugaw.  Ug kini mahimo niyang kahugawan tungod sa iyang inagas: Kon ang iyang kinatawo giagasan o ang iyang kinatawo nasampongan sa iyang inagas, kini iyang kahugawan.  “‘Ang bisan unsang gihigdaan sa usa nga may inagas mahimong mahugaw, ug bisan unsang butang nga iyang malingkoran mahimong mahugaw.  Ug ang usa ka tawo nga makahikap sa iyang gihigdaan kinahanglang maglaba sa iyang mga besti, ug maligo siya sa tubig ug mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii.+  Ug bisan kinsang molingkod sa butang nga gilingkoran sa usa nga may inagas kinahanglang maglaba+ sa iyang mga besti, ug maligo siya sa tubig ug mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii.  Ug bisan kinsang mohikap sa unod sa usa nga may inagas+ kinahanglang maglaba sa iyang mga besti, ug maligo siya sa tubig ug mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii.+  Ug kon ang usa nga may inagas mangluwa sa usa nga hinlo, niana labhan niya ang iyang mga besti ug maligo sa tubig ug mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii.  Ug ang bisan unsang montura+ nga sakyan sa usa nga may inagas mahimong mahugaw. 10  Ug bisan kinsa nga makahikap sa bisan unsang butang nga anaa sa ilalom niya mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii; ug siya nga magadala kanila maglaba sa iyang mga besti, ug maligo siya sa tubig ug mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii. 11  Ug si bisan kinsang mahikapan sa usa nga may inagas+ kon wala siya makapanghunaw sa tubig maglaba sa iyang mga besti ug maligo sa tubig ug mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii. 12  Ug ang usa ka sudlanan nga kulonon nga mahikapan sa usa nga may inagas kinahanglang buk-on;+ ug ang bisan unsang kahoy+ nga sudlanan kinahanglan nga hugasan sa tubig. 13  “‘Karon kon ang usa nga may inagas mahinloan gikan sa iyang inagas, niana siya mag-ihap ug pito ka adlaw alang sa pagputli kaniya,+ ug iyang labhan ang iyang mga besti ug ligoan ang iyang unod sa nagaagay nga tubig;+ ug mamahinlo siya. 14  Ug sa ikawalong adlaw siya kinahanglang magkuha ug duha ka tukmo+ o duha ka piso sa salampati, ug moadto siya sa atubangan ni Jehova sa ganghaan sa tolda nga tagboanan ug ihatag kini sa saserdote. 15  Ug itanyag kini sa saserdote, ang usa ingong halad-sa-sala ug ang lain ingong halad-nga-sinunog;+ ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala alang kaniya sa atubangan ni Jehova maylabot sa iyang inagas. 16  “‘Karon kon ang usa ka tawo gawasan ug binhi,+ nan ligoan niya ang tanan niyang unod sa tubig ug mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii. 17  Ug ang bisan unsang besti ug bisan unsang panit nga maanaa ang migawas nga binhi pagalabhan sa tubig ug mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii.+ 18  “‘Kon bahin sa usa ka babaye nga kaniya ang usa ka lalaki modulog nga gawasan ug binhi, maligo gayod sila sa tubig ug mahimong mahugaw+ hangtod sa pagkagabii. 19  “‘Ug kon ang usa ka babaye may inagas, ug ang inagas sa iyang unod maoy dugo,+ magpadayon siya ug pito ka adlaw sa iyang kahugawan+ sa pagregla,+ ug si bisan kinsa nga maghikap kaniya mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii. 20  Ug ang bisan unsa nga iyang higdaan panahon sa iyang kahugawan sa pagregla mahimong mahugaw,+ ug ang tanan niyang malingkoran mahimong mahugaw. 21  Ug ang bisan kinsa nga maghikap sa higdaanan sa maong babaye kinahanglang maglaba sa iyang mga besti, ug maligo siya sa tubig ug mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii.+ 22  Ug ang bisan kinsa nga maghikap sa bisan unsang butang nga gilingkoran sa maong babaye kinahanglang maglaba sa iyang mga besti, ug maligo siya sa tubig ug mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii.+ 23  Ug kon sa higdaanan o sa laing butang milingkod ang babaye, pinaagi sa paghikap+ niini sa usa ka tawo siya mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii. 24  Ug kon ang usa ka lalaki modulog gayod kaniya ug ang iyang kahugawan sa pagregla mahianha sa lalaki,+ niana ang lalaki mahimong mahugaw sa pito ka adlaw, ug ang bisan unsa nga iyang higdaan mahimong mahugaw. 25  “‘Kon bahin sa usa ka babaye, kon ang pag-agas sa iyang dugo magpadayon sa daghang adlaw+ sa dihang kana dili naandang panahon sa iyang kahugawan sa pagregla,+ o kon siya may inagas nga mas dugay kay sa iyang kahugawan sa pagregla, ang tanang adlaw sa iyang mahugaw nga pag-agas mahimong ingon sa mga adlaw sa iyang kahugawan sa pagregla. Siya mahugaw. 26  Ang bisan unsa nga higdaanan nga iyang higdaan sa bisan unsang adlaw nga siya may inagas mahimong higdaanan niya sa iyang kahugawan sa pagregla,+ ug ang bisan unsang butang nga iyang malingkoran mahimong mahugaw sama sa kahugaw sa iyang kahugawan sa pagregla. 27  Ug si bisan kinsang maghikap+ niini nila mahimong mahugaw, ug maglaba siya sa iyang mga besti ug maligo sa tubig ug mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii. 28  “‘Apan, kon mahinlo na siya gikan sa iyang inagas, magaihap usab siya ug pito ka adlaw, ug pagkahuman niana siya mahimong hinlo.+ 29  Ug sa ikawalong adlaw siya kinahanglang magdala ug duha ka tukmo+ o duha ka piso sa salampati, ug dad-on niya kini sa saserdote sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.+ 30  Ug himoon sa saserdote ang usa nga halad-sa-sala ug ang lain nga halad-nga-sinunog;+ ug ang saserdote magahimog pagtabon-sa-sala+ alang kaniya sa atubangan ni Jehova maylabot sa iyang mahugaw nga pag-agas. 31  “‘Ug inyong ipabilin nga bulag ang mga anak sa Israel gikan sa ilang kahugawan, aron sila dili mamatay sa ilang kahugawan tungod sa ilang paghugaw sa akong tabernakulo, nga anaa sa ilang taliwala.+ 32  “‘Mao kini ang balaod bahin sa lalaki nga may inagas+ ug sa lalaki nga gigawasan sa binhi+ nga maghimo kaniyang mahugaw; 33  ug sa babayeng may regla+ panahon sa iyang kahugawan, ug kang bisan kinsa nga ginaagasan,+ usa man ka lalaki o babaye, ug kon usa ka lalaki modulog sa usa ka mahugaw nga babaye.’”

Mga Footnote