Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Levitico 13:1-59

13  Ug si Jehova misulti kang Moises ug kang Aaron, nga nag-ingon:  “Kon ang usa ka tawo adunay lap-ak o kagid+ o pat-ak diha sa panit sa iyang unod ug kini mahimong hampak nga sanla+ diha sa panit sa iyang unod, nan siya dad-on kang Aaron nga saserdote o ngadto sa usa sa iyang mga anak nga lalaki nga mga saserdote.+  Ug tan-awon sa saserdote ang hampak diha sa panit sa unod.+ Kon ang balhibo diha sa hampak miputi ug ang dagway sa hampak lawom kay sa panit sa iyang unod, kini maoy hampak nga sanla. Ug tan-awon kini sa saserdote, ug iyang ipahayag siya nga mahugaw.  Apan kon ang pat-ak maoy puti diha sa panit sa iyang unod ug ang dagway niini dili lawom kay sa panit ug ang balhibo niini wala moputi, nan ikuwarentinas+ sa saserdote ang hampak sa pito ka adlaw.  Ug tan-awon siya sa saserdote sa ikapitong adlaw, ug kon sa hitsura niini ang hampak mihunong na, ang hampak wala mokanap sa panit, ang saserdote magkuwarentinas+ usab kaniya ug laing pito ka adlaw.  “Ug tan-awon siya sa saserdote sa ikapitong adlaw sa ikaduhang higayon, ug kon ang hampak milagom ug ang hampak wala mokanap sa panit, ang saserdote magpahayag usab kaniya nga hinlo. Kagid kadto. Ug siya maglaba sa iyang mga besti ug mamahinlo.  Apan kon ang kagid mikanap na gayod sa panit human siya magpakita atubangan sa saserdote aron pamatud-an ang pagputli kaniya, nan siya magpakita sa ikaduhang higayon atubangan sa saserdote,+  ug tan-awon kini sa saserdote; ug kon ang kagid mikanap sa panit, nan ang saserdote magpahayag kaniya nga mahugaw. Kini sanla.+  “Kon mataptan sa hampak nga sanla ang usa ka tawo, nan dad-on siya ngadto sa saserdote. 10  Ug tan-awon kini sa saserdote;+ ug kon adunay usa ka maputi nga lap-ak diha sa panit ug gipaputi niini ang balhibo ug ang buhing unod+ anaa sa lap-ak, 11  kini dugay na nga sanla+ sa panit sa iyang unod; ug ang saserdote magpahayag kaniya nga mahugaw. Dili niya siya ikuwarentinas,+ kay siya mahugaw. 12  Karon kon sa walay duhaduha miturok ang sanla sa panit, ug ang sanla milukop sa tibuok panit niya nga adunay hampak gikan sa iyang ulo hangtod sa iyang mga tiil sumala sa bug-os nga pagtan-aw sa saserdote; 13  ug ang saserdote nakatan-aw na ug ania, ang sanla milukop sa tibuok niyang panit, nan iyang ipahayag ang hampak nga hinlo. Ang tanan niini miputi. Siya hinlo. 14  Apan sa adlaw nga ang buhing unod mopatim-aw niana, siya mahimong mahugaw. 15  Ug tan-awon sa saserdote+ ang buhing unod, ug siya magpahayag kaniya nga mahugaw. Ang buhing unod mahugaw. Kini sanla.+ 16  O kon ang buhing unod mobalik ug kini moputi, nan siya moadto sa saserdote. 17  Ug tan-awon siya sa saserdote,+ ug kon miputi ang hampak, nan ipahayag sa saserdote ang hampak nga hinlo. Siya hinlo. 18  “Kon bahin sa unod, kon adunay hubag+ sa panit niini ug mamaayo kini, 19  ug diha sa hubag adunay moturok nga maputi nga lap-ak o kaha usa ka pulahong puti nga pat-ak, nan magpakita siya sa saserdote. 20  Ug tan-awon kini sa saserdote,+ ug kon ang dagway niini lawom kay sa panit ug miputi ang balhibo niini, nan ang saserdote magpahayag kaniya nga mahugaw. Kini hampak nga sanla. Miturok kini diha sa hubag. 21  Apan kon tan-awon kini sa saserdote, ug, ania, walay puti nga balhibo diha niana ug kini dili lawom kay sa panit ug kini lagom, nan ang saserdote magkuwarentinas+ kaniya ug pito ka adlaw. 22  Ug kon kini mikanap gayod sa panit, nan ang saserdote magpahayag kaniya nga mahugaw. Usa kini ka hampak. 23  Apan kon sa dapit niini ang pat-ak nagpabilin, wala kini mokanap, kini maoy paghuboy+ sa hubag; ug ang saserdote magpahayag kaniya nga hinlo.+ 24  “O kon adunay ulat sa panit sa unod nga napaso sa kalayo, ug ang buhing unod sa ulat mahimong pat-ak nga pulahong puti o kaha puti, 25  nan tan-awon kini sa saserdote; ug kon ang balhibo miputi diha sa pat-ak ug ang dagway niini lawom kay sa panit, sanla kini. Kini miturok diha sa ulat, ug ang saserdote magpahayag kaniya nga mahugaw. Kini hampak nga sanla. 26  Apan kon tan-awon kini sa saserdote, ug, ania, walay puti nga balhibo diha sa pat-ak ug kini dili lawom kay sa panit ug kini lagom, nan ang saserdote magkuwarentinas kaniya sa pito ka adlaw. 27  Ug tan-awon siya sa saserdote sa ikapitong adlaw. Kon kini mikanap gayod sa panit, nan ang saserdote magpahayag kaniya nga mahugaw. Kini hampak nga sanla. 28  Apan kon ang pat-ak nagapabilin sa dapit niini, wala kini mokanap sa panit ug lagom kini, usa kini ka paghuboy sa ulat; ug ang saserdote magpahayag kaniya nga hinlo, tungod kay kini maoy paghubag sa ulat. 29  “Kon bahin sa usa ka lalaki o usa ka babaye, kon adunay usa ka hampak nga moturok diha kaniya sa ulo o sa suwang, 30  nan tan-awon sa saserdote+ ang hampak; ug kon ang dagway niini lawom kay sa panit, ug ang buhok niana bulagaw ug manipis na, nan ipahayag siya sa saserdote nga mahugaw. Kini maoy dili-normal nga pagkalarot sa buhok.+ Kini sanla sa ulo o sa suwang. 31  Apan kon makita sa saserdote ang hampak sa dili-normal nga pagkalarot sa buhok, ug, tan-awa! ang dagway niini dili lawom kay sa panit ug walay itom nga buhok niana, nan ikuwarentinas+ sa saserdote ang hampak sa dili-normal nga pagkalarot sa buhok ug pito ka adlaw.+ 32  Ug tan-awon sa saserdote ang hampak sa ikapitong adlaw; ug kon ang dili-normal nga pagkalarot sa buhok wala mokanap, ug walay mibulagaw nga buhok niana ug ang dagway sa dili-normal nga pagkalarot sa buhok+ dili lawom kay sa panit, 33  nan siya magpakiskis sa iyang buhok, apan dili niya pakiskisan ang dili-normal nga pagkalarot sa buhok;+ ug ikuwarentinas sa saserdote ang dili-normal nga pagkalarot sa buhok ug pito na usab ka adlaw. 34  “Ug tan-awon sa saserdote ang dili-normal nga pagkalarot sa buhok sa ikapitong adlaw; ug kon ang dili-normal nga pagkalarot sa buhok wala mokanap sa panit, ug ang dagway niini dili lawom kay sa panit, nan ang saserdote magpahayag kaniya nga hinlo,+ ug siya maglaba sa iyang mga besti ug mamahinlo. 35  Apan kon ang dili-normal nga pagkalarot sa buhok mikanap gayod sa panit human pamatud-i ang pagputli kaniya, 36  nan siya tan-awon sa saserdote;+ ug kon ang dili-normal nga pagkalarot sa buhok mikanap sa panit, ang saserdote dili na kinahanglan magsusi sa balhibo nga bulagaw; siya mahugaw. 37  Apan kon sa hitsura niini ang dili-normal nga pagkalarot sa buhok nagpabilin ug ang itom nga buhok nanubo niana, ang dili-normal nga pagkalarot sa buhok naayo na. Siya hinlo, ug ang saserdote magpahayag kaniya nga hinlo.+ 38  “Kon bahin sa usa ka lalaki o usa ka babaye, kon adunay mga pat-ak+ nga moturok sa panit sa ilang unod, puti nga mga pat-ak, 39  nan tan-awon kini sa saserdote;+ ug kon ang mga pat-ak sa panit sa ilang unod lagomon nga puti, kini dili makadaot nga lap-ak. Kini miturok sa panit. Siya hinlo. 40  “Kon bahin sa usa ka lalaki, kon maupaw+ ang iyang ulo, nan pagkaupaw kini. Siya hinlo. 41  Ug kon ang iyang ulo maupaw sa atubangan, pagkadangas kini. Siya hinlo. 42  Apan kon ang usa ka pulahong-puti nga hampak moturok sa upaw nga alimpulo o sa agtang, sanla kini nga miturok sa upaw niyang alimpulo o sa iyang agtang. 43  Ug tan-awon siya sa saserdote;+ ug kon adunay lap-ak sa pulahong-puti nga hampak sa upaw niyang alimpulo o sa iyang agtang sama sa dagway sa sanla diha sa panit sa unod, 44  siya usa ka sanlahon. Siya mahugaw. Ipahayag siya nga mahugaw sa saserdote. Ang iyang hampak anaa sa iyang ulo. 45  Kon bahin sa sanlahon diin anaa kaniya ang hampak, ang iyang mga besti kinahanglang gision,+ ug kalkagon gayod ang mga buhok sa iyang ulo,+ ug kinahanglan niyang tabonan ang bigote+ ug mosinggit, ‘Mahugaw, mahugaw!’+ 46  Sa tanang adlaw nga ang hampak anaa kaniya siya mahimong mahugaw. Siya mahugaw. Siya kinahanglang maglain pagpuyo. Sa gawas sa kampo+ ang iyang puloy-anang dapit. 47  “Kon bahin sa usa ka besti, kon ang hampak nga sanla motungha niana, sa usa man ka besti nga balhibo sa karnero o sa besti nga lino, 48  o sa lindog+ o sa hulog sa hinablong lino ug sa hinablong balhibo sa karnero, o sa panit o sa bisan unsa nga hinimo sa panit,+ 49  ug ang dalagong-berde o pulahon nga hampak motungha sa besti o sa panit o sa lindog o sa hulog o sa bisan unsang butang nga panit, kini hampak nga sanla, ug kinahanglan kining ipakita sa saserdote. 50  Ug tan-awon sa saserdote+ ang hampak, ug ang hampak iyang ikuwarentinas+ sa pito ka adlaw. 51  Sa dihang makita niya ang hampak sa ikapitong adlaw, nga ang hampak mikanap sa besti o sa lindog o sa hulog+ o sa panit nga gigama alang sa bisan unsang gamit, ang hampak maoy grabe nga sanla.+ Kini mahugaw. 52  Ug iya gayod nga sunogon ang besti o ang lindog o ang hulog sa hinablong balhibo sa karnero o sa hinablong lino,+ o ang bisan unsang butang nga panit nga niana ang hampak motungha, tungod kay kini grabe+ nga sanla. Kinahanglan kining sunogon sa kalayo. 53  “Apan kon ang saserdote motan-aw, ug, ania, ang hampak wala mokanap sa besti o sa lindog o sa hulog o sa bisan unsang butang nga panit,+ 54  ang saserdote magsugo usab nga ilang labhan ang butang diin anaa ang hampak, ug iyang ikuwarentinas kini ug ikaduhang pito ka adlaw. 55  Ug tan-awon sa saserdote ang hampak human kini malabhi, ug kon wala mausab ang hitsura sa hampak ug ang hampak wala mokanap, kini mahugaw. Sunogon mo kini sa kalayo. Kini maoy nalawom nga bahin sa napawot nga pat-ak sa sulod man niini o sa gawas. 56  “Apan kon ang saserdote nakatan-aw na, ug, ania, ang hampak lagom human kini malabhi, nan iya kining gision gikan sa besti o sa panit o sa lindog o sa hulog. 57  Apan, kon sa gihapon kini mopatim-aw diha sa besti o sa lindog o sa hulog+ o sa bisan unsang butang nga panit, kini nanurok pa. Sunogon+ mo gayod sa kalayo ang bisan unsa nga anaa ang hampak. 58  Kon bahin sa besti o sa lindog o sa hulog o sa bisan unsang butang nga panit nga imong labhan, sa dihang mahanaw na ang hampak gikan kanila, nan labhan kini sa ikaduhang higayon; ug mamahinlo kini. 59  “Mao kini ang balaod sa hampak nga sanla diha sa besti nga balhibo sa karnero o lino,+ o sa lindog o sa hulog, o sa bisan unsang butang nga panit, aron ipahayag kini nga hinlo o ipahayag kini nga mahugaw.”

Mga Footnote