Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Levitico 12:1-8

12  Ug si Jehova nagpadayon sa pagsulti kang Moises, nga nag-ingon:  “Sultihi ang mga anak sa Israel, nga mag-ingon, ‘Kon ang usa ka babaye manamkon+ ug manganak ug usa ka lalaki, siya mahimong mahugaw sa pito ka adlaw; ingon sa mga adlaw sa kahugawan sa dihang siya nagregla siya mahimong mahugaw.+  Ug sa ikawalo ka adlaw ang unod sa iyang yamis tulion.+  Katloag-tulo pa ka adlaw nga magpabilin siya sa dugo sa pagputli. Kinahanglan nga dili siya maghikap sa bisan unsang balaan nga butang, ug kinahanglan nga dili siya mosulod sa balaang dapit hangtod nga mabug-os ang mga adlaw sa pagputli kaniya.+  “‘Karon kon siya manganak ug usa ka babaye, nan siya napulog-upat ka adlaw nga mahimong mahugaw, sama sa panahon sa iyang pagregla. Kan-umag-unom pa ka adlaw nga siya magpabilin sa dugo sa pagputli.  Unya sa mabug-os na ang mga adlaw sa pagputli kaniya alang sa anak nga lalaki o anak nga babaye siya magdalag usa ka laking nating karnero sa unang tuig niini ingong halad-nga-sinunog+ ug usa ka piso sa salampati o usa ka tukmo+ ingong halad-sa-sala ngadto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan ngadto sa saserdote.  Ug itanyag niya kini atubangan ni Jehova ug maghimog pagtabon-sa-sala alang kaniya, ug siya mamahinlo sa gigikanan sa iyang dugo.+ Mao kini ang balaod mahitungod kaniya nga nanganak ug lalaki o babaye.  Apan kon siya dili makaarang sa usa ka karnero, nan siya magdala ug duha ka tukmo o duha ka piso sa salampati,+ ang usa ingong halad-nga-sinunog ug ang usa ingong halad-sa-sala, ug ang saserdote maghimog pagtabon-sa-sala+ alang kaniya, ug mamahinlo siya.’”

Mga Footnote