Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Levitico 11:1-47

11  Ug si Jehova misulti kang Moises ug Aaron, nga nag-ingon kanila:  “Sultihi ang mga anak sa Israel, nga mag-ingon, ‘Mao kini ang buhing linalang nga inyong makaon+ sa tanang mananap nga anaa ibabaw sa yuta:  Ang matag linalang taliwala sa mga mananap nga pikas ug kuko ug may buak sa mga kuko ug nagapangusap sa kinaon, mao kana ang inyong makaon.+  “‘Kini lamang ang dili ninyo pagakan-on taliwala sa mga nagapangusap sa kinaon ug sa mga pikas ug kuko: ang kamelyo, tungod kay kini nagapangusap sa kinaon apan dili pikas ug kuko. Kini mahugaw alang kaninyo.+  Usab ang koneho sa kabatoan,+ tungod kay kini nagapangusap sa kinaon apan dili pikas ug kuko. Kini mahugaw alang kaninyo.  Usab ang liebre,+ tungod kay kini nagapangusap sa kinaon apan dili pikas ang kuko. Kini mahugaw alang kaninyo.  Usab ang baboy,+ tungod kay kini pikas ug kuko ug may buak sa kuko, apan kini wala magapangusap sa kinaon. Kini mahugaw alang kaninyo.  Dili kamo magkaon sa bisan unsa sa unod niini, ug dili kamo maghikap sa patayng lawas niini.+ Kini mahugaw alang kaninyo.+  “‘Mao kini ang inyong makaon sa tanan nga anaa sa katubigan:+ Ang tanan nga adunay mga kapay ug mga himbis+ diha sa katubigan, sa kadagatan ug sa mga suba, kini inyong makaon. 10  Ug ang tanan nga walay kapay ug mga himbis diha sa kadagatan ug sa mga suba, sa matag tigpanon nga linalang sa katubigan ug sa matag buhing kalag nga anaa sa katubigan, kini makaluod alang kaninyo. 11  Oo, kini makaluod alang kaninyo. Dili kamo magkaon sa bisan unsa sa unod niini,+ ug inyong pagakalud-an ang ilang patay nga lawas. 12  Ang tanan nga anaa sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis maoy makaluod alang kaninyo. 13  “‘Ug mao kini ang inyong pagakalud-an sa naglupad nga mga linalang.+ Kinahanglan nga dili kini pagakan-on. Kini makaluod: ang agila+ ug ang manaol ug ang itom nga buwitre, 14  ug ang pula nga banog ug ang itom nga banog+ sumala sa matang niini, 15  ug ang tanang uwak+ sumala sa matang niini, 16  ug ang ostrik+ ug ang bukaw ug ang kanaway ug ang banog sumala sa matang niini, 17  ug ang gamay nga ngiwngiw ug ang kormoran ug ang taas-ug-dunggan nga ngiwngiw,+ 18  ug ang sisne ug ang pelikano ug ang buwitre,+ 19  ug ang cigueña, ang talabong sumala sa matang niini, ug ang abubilya ug ang kabog.+ 20  Ang tanang pak-an nga tigpanon nga linalang nga nagalakaw pinaagi sa upat ka tiil maoy makaluod alang kaninyo.+ 21  “‘Kini lamang ang mahimo ninyong kan-on sa tanang pak-an nga tigpanon nga mga linalang nga nagalakaw sa tanang upat ka tiil, kadtong adunay igluluksong mga paa ibabaw sa ilang mga tiil nga maoy ginalukso diha sa yuta. 22  Niini nila mao kini ang inyong makaon: ang nagalalin nga dulon+ sumala sa matang niini, ug ang makaon nga dulon+ sumala sa matang niini, ug ang timos sumala sa matang niini, ug ang apan-apan+ sumala sa matang niini. 23  Ug ang tanang uban pang pak-an nga tigpanon nga linalang nga may upat ka tiil maoy makaluod+ alang kaninyo. 24  Busa pinaagi niini kamo maghimo sa inyong kaugalingon nga mahugaw. Ang matag usa nga maghikap sa patayng lawas niini mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii.+ 25  Ug ang matag usa nga magdala sa patayng lawas niini maglaba+ sa iyang mga besti, ug siya mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii. 26  “‘Kon bahin sa bisan unsang mananap nga pikas ug kuko apan dili buak ug wala magapangusap sa kinaon, kini mahugaw alang kaninyo. Ang matag usa nga maghikap niini mahimong mahugaw.+ 27  Kon bahin sa matag linalang nga nagalakaw pinaagi sa mga kuyamas niini taliwala sa tanang buhi nga linalang nga nagalakaw sa tanang upat ka tiil, kini mahugaw alang kaninyo. Ang matag usa nga maghikap sa patayng lawas niini mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii. 28  Ug siya nga magadala sa patayng lawas niini+ maglaba sa iyang mga besti,+ ug siya mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii. Kini mahugaw alang kaninyo. 29  “‘Ug mao kini ang mahugaw alang kaninyo taliwala sa tigpanon nga mga linalang nga nagapanon sa yuta:+ ang ilagang tigkubkob ug ang ilagang jerbo+ ug ang tabili sumala sa matang niini, 30  ug ang tuko ug ang ibid ug ang tabili sa tubig ug ang tabili sa balas ug ang kamelyon. 31  Kini mahugaw alang kaninyo taliwala sa tanang tigpanon nga mga linalang.+ Ang matag usa nga maghikap niini kon kini patay na mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii.+ 32  “‘Karon ang bisan unsang mahulogan sa bisan hain niini kon kini patay na mahimong mahugaw, kini man usa ka kahoy nga sudlanan+ o besti o panit+ o sakong panapton.+ Ang bisan unsang gigamit nga sudlanan isugmaw sa tubig, ug kini mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii ug unya mamahinlo. 33  Kon bahin sa bisan unsang sudlanan nga kulonon+ nga mahulogan sa bisan hain niini, ang bisan unsa sa sulod niini mahimong mahugaw, ug kini inyong buk-on.+ 34  Ang bisan unsang kalan-on nga mahimong kan-on nga natubigan niini mahimong mahugaw, ug ang bisan unsang ilimnon nga mahimong imnon sulod sa bisan unsang sudlanan mahimong mahugaw. 35  Ug ang bisan unsa nga mahulogan sa bisan hain sa patayng lawas niini mahimong mahugaw. Kini man hurnohan o tungtonganan sa banga, kini pagabuk-on. Kini mahugaw, ug kini mahimong mahugaw alang kaninyo. 36  Ang tubod lamang ug gahong sa tinipong mga tubig ang magpabilin nga mahinlo, apan ang bisan kinsang maghikap sa patayng lawas niini mahimong mahugaw. 37  Ug kon ang bisan hain sa patayng lawas niini mahulog nganha sa binhi sa usa ka tanom nga igpupugas, kini mahinlo. 38  Apan kon butangan ug tubig ang binhi ug may nahulog nganha niana nga gikan sa patayng lawas niini, kini mahugaw alang kaninyo. 39  “‘Karon kon mamatay ang bisan unsang mananap nga kalan-on ninyo, siya nga maghikap sa patayng lawas niini mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii.+ 40  Ug siya nga magakaon+ ug bisan unsa sa patayng lawas niini maglaba sa iyang mga besti, ug siya mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii; ug siya nga magdala sa patayng lawas niini maglaba sa iyang mga besti, ug siya mahimong mahugaw hangtod sa pagkagabii. 41  Ug ang tanang tigpanon nga linalang nga nagapanon sa yuta maoy makaluod.+ Kini dili pagakan-on. 42  Kon bahin sa bisan unsang linalang nga nagakamang pinaagi sa tiyan+ ug sa bisan unsang linalang nga nagalakaw pinaagi sa tanang upat ka tiil o sa bisan unsang daghan ug tiil sa tanang tigpanon nga mga linalang nga nagapanon sa yuta, dili ninyo kini pagakan-on, tungod kay kini makaluod.+ 43  Ayaw ninyo himoang makaluod ang inyong mga kalag pinaagi sa bisan unsang tigpanon nga linalang nga nagapanon, ug dili ninyo himoon ang inyong kaugalingon nga mahugaw pinaagi niini ug mahimo gayod nga mahugaw pinaagi niini.+ 44  Kay ako mao si Jehova nga inyong Diyos;+ ug balaanon ninyo ang inyong kaugalingon ug kamo magmabalaan,+ tungod kay ako balaan.+ Busa ayaw ninyo himoang mahugaw ang inyong mga kalag pinaagi sa bisan unsang tigpanon nga linalang nga nagakamang ibabaw sa yuta. 45  Kay ako si Jehova nga nagatultol kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto aron ako mahimong Diyos alang kaninyo;+ ug kamo magmabalaan,+ tungod kay ako balaan.+ 46  “‘Mao kini ang balaod bahin sa mananap ug sa naglupad nga linalang ug sa matag buhing kalag nga nagalihok sa katubigan+ ug maylabot sa matag kalag nga nagapanon sa yuta, 47  aron sa paghimog kalainan+ tali sa mahugaw ug sa mahinlo ug tali sa buhing linalang nga mahimong kan-on ug sa buhing linalang nga dili mahimong kan-on.’”

Mga Footnote