Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Levitico 1:1-17

1  Ug gitawag ni Jehova si Moises ug nakigsulti kaniya gikan sa tolda nga tagboanan,+ nga nag-ingon:  “Sultihi ang mga anak sa Israel,+ ug ingna sila, ‘Kon usa kaninyo magtanyag ug halad kang Jehova gikan sa binuhing mga hayop, inyong itanyag ang inyong halad gikan sa panon sa mga baka ug gikan sa panon sa mga karnero.  “‘Kon ang iyang halad usa ka halad-nga-sinunog+ gikan sa panon sa mga baka, usa ka laki, kanang himsog,+ ang kinahanglan nga iyang itanyag. Sa ganghaan sa tolda nga tagboanan iya kining itanyag nga kinabubut-on atubangan ni Jehova.+  Ug iyang itapion ang iyang kamot sa ulo sa halad-nga-sinunog, ug kini mapuangorong dawaton+ aron siya makahimog pagtabon-sa-sala alang kaniya.+  “‘Unya ang toreyong baka ihawon atubangan ni Jehova; ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron, ang mga saserdote,+ magtanyag sa dugo ug magwisik sa dugo libot sa ibabaw sa halaran,+ nga anaa sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.  Ug ang halad-nga-sinunog panitan ug hiwahiwaon sa mga bahin niini.+  Ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron, ang mga saserdote, maghaling ug kalayo sa ibabaw sa halaran+ ug maghan-ay sa mga sugnod ibabaw sa kalayo.+  Ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron, ang mga saserdote, magpahimutang sa mga hiniwa+ uban sa ulo ug sa sebo ibabaw sa mga sugnod nga anaa ibabaw sa kalayo ibabaw sa halaran.  Ug ang mga tinai+ niini ug ang mga tiil niini hugasan sa tubig; ug kining tanan paasohon sa saserdote sa ibabaw sa halaran ingong halad-nga-sinunog, halad nga gihimo pinaagi sa kalayo nga makapahupay nga alimyon alang kang Jehova.+ 10  “‘Ug kon ang iyang halad ingong halad-nga-sinunog maoy gikan sa panon sa kahayopan,+ gikan sa mga laking nating karnero o sa mga kanding, usa ka laki,+ kanang himsog, mao ang iyang itanyag.+ 11  Ug ihawon kini sa kilid sa halaran dapit sa amihanan atubangan ni Jehova, ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron, ang mga saserdote, magwisik sa dugo niini libot sa ibabaw sa halaran.+ 12  Ug kini iyang hiwahiwaon sa mga bahin niini ug ang ulo niini ug ang sebo niini, ug ang saserdote maghan-ay niini nila ibabaw sa mga sugnod nga anaa sa ibabaw sa kalayo ibabaw sa halaran.+ 13  Ug ang mga tinai+ ug ang mga tiil+ iyang hugasan sa tubig; ug kining tanan itanyag sa saserdote ug paasohon+ sa ibabaw sa halaran. Usa kini ka halad-nga-sinunog, halad nga gihimo pinaagi sa kalayo nga makapahupay nga alimyon alang kang Jehova.+ 14  “‘Apan, kon ang iyang halad ingong halad-nga-sinunog alang kang Jehova maoy gikan sa mga langgam, nan siya magtanyag sa iyang halad gikan sa mga tukmo+ o sa mga piso sa salampati.+ 15  Ug ang saserdote magtanyag niini sa halaran ug balion+ ang ulo niini ug paasohon kini sa ibabaw sa halaran, apan ang dugo niini hutdon pagpatulo sa kilid sa halaran. 16  Ug iyang kuhaon ang pabalonan niini uban sa mga balhibo niini ug isalibay kini sa daplin sa halaran, dapit sa sidlakan, sa dapit alang sa mantikaong mga abo.+ 17  Ug kini iyang pikason diha sa mga pako niini. Dili niya kini bahinon.+ Unya paasohon kini sa saserdote sa ibabaw sa halaran ibabaw sa mga sugnod nga anaa ibabaw sa kalayo. Usa kini ka halad-nga-sinunog,+ halad nga gihimo pinaagi sa kalayo nga makapahupay nga alimyon alang kang Jehova.+

Mga Footnote