Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Lamentaciones 2:1-22

א [ʼAʹleph] 2  Oh naunsa man nga si Jehova sa iyang kasuko nagtabon sa anak nga babaye sa Zion uban sa panganod!+ Gihulog niya gikan sa langit ngadto sa yuta+ ang katahom sa Israel.+ Ug siya wala mahinumdom sa iyang tumbanan sa tiil+ sa adlaw sa iyang kasuko. ב [Behth]   Gilamoy ni Jehova, wala niya kaluy-i ang bisan usa sa mga puloy-anang dapit+ ni Jacob. Sa iyang mabangis nga kasuko iyang gilumpag ang mga kinutaang dapit+ sa anak nga babaye ni Juda. Iyang gipukan ngadto sa yuta,+ iyang gipasipalahan ang gingharian+ ug ang iyang mga prinsipe.+ ג [Giʹmel]   Sa kainit sa iyang kasuko iyang giputol ang tanang sungay sa Israel.+ Iyang gikuha ang iyang tuong kamot gikan sa atubangan sa kaaway;+ Ug diha kang Jacob siya nagsiga sama sa usa ka nagdilaab nga kalayo nga milamoy sa tibuok palibot.+ ד [Daʹleth]   Iyang gitumban ang iyang busogan sama sa usa ka kaaway.+ Gipahimutang na ang iyang tuong kamot+ Sama sa usa ka kaaway,+ ug gipamatay niya ang tanan nga tilinguhaon sa mga mata.+ Ngadto sa tolda+ sa anak nga babaye sa Zion iyang gibubo ang iyang kaaligutgot, sama sa kalayo.+ ה [Heʼ]   Si Jehova nahimong sama sa usa ka kaaway.+ Iyang gilamoy ang Israel.+ Iyang gilamoy ang tanan niyang puloy-anang mga torre;+ iyang gigun-ob ang iyang mga kinutaang dapit.+ Ug iyang gipadaghan ang pagbangotan ug pagminatay sa anak nga babaye sa Juda.+ ו [Waw]   Ug siya nagmabangison sa iyang balongbalong+ sama nianang diha sa usa ka tanaman.+ Siya naglaglag sa iyang pista. Gipakalimtan ni Jehova diha sa Zion ang pista+ ug ang igpapahulay, Ug sa iyang masuk-anong pagsaway siya wala magpakitag pagtahod sa hari ug sa saserdote.+ ז [Zaʹyin]   Gisalikway ni Jehova ang iyang halaran.+ Iyang giayran ang iyang sangtuwaryo.+ Ngadto sa kamot sa kaaway iyang gitugyan ang mga paril sa iyang puloy-anang mga torre.+ Sa balay ni Jehova ilang gipatugbaw ang ilang tingog, ingon sa adlaw sa pista.+ ח [Chehth]   Gihunahuna ni Jehova nga gun-obon ang paril+ sa anak nga babaye sa Zion. Giunat na niya ang pising igsusukod.+ Wala niya kuhaa ang iyang kamot gikan sa paglamoy.+ Ug gipahinabo niya nga magbangotan ang kuta ug ang paril.+ Silang duha nahanaw. ט [Tehth]   Ang iyang mga ganghaan+ miunlod ngadto sa yuta. Iyang gilaglag ug gibalibali ang iyang mga trangka. Ang iyang hari ug ang iyang mga prinsipe anaa sa taliwala sa kanasoran.+ Walay balaod.+ Ang iyang mga manalagna usab wala na makakaplag ug panan-awon gikan kang Jehova.+ י [Yohdh] 10  Ang mga ansiyano sa anak nga babaye sa Zion milingkod sa yuta, diin sila naghilom.+ Sila nagbutang ug abog ibabaw sa ilang ulo.+ Sila nagsul-ob ug sakong panapton.+ Ang mga ulay sa Jerusalem nagduko sa ilang mga ulo sa yuta.+ כ [Kaph] 11  Ang akong mga mata nahalap tungod sa hilabihang paghilak.+ Ang akong ginhawaan naukay.+ Ang akong atay gibubo sa yuta,+ tungod sa pagkapukan sa anak nga babaye sa akong katawhan,+ Tungod kay ang bata ug ang masuso gipanguyapan diha sa mga plasa sa lungsod.+ ל [Laʹmedh] 12  Sila nagsigeg ingon sa ilang mga inahan: “Hain man ang mga lugas ug ang bino?”+ Tungod kay sila gipanguyapan sama sa usa ka tawong gipatay diha sa mga plasa sa siyudad, Tungod kay ang ilang kalag gibubo sa sabakan sa ilang mga inahan. מ [Mem] 13  Sa unsa ko ikaw gamiton ingong saksi? Unsay akong ipanig-ingon kanimo, Oh anak nga babaye sa Jerusalem?+ Unsay akong ipakasama kanimo, aron ikaw akong mahupay, Oh ulay nga anak nga babaye sa Zion?+ Kay ang imong pagkahugno+ ingon gayod kadako sa dagat. Kinsay makaayo kanimo?+ נ [Nun] 14  Ang imong mga manalagna nagpahayag alang kanimo ug panan-awon nga walay pulos ug mga butang nga dili makapatagbaw,+ Ug wala nila ipadayag ang imong kasaypanan aron sa pagpabalik gikan sa imong pagkabinihag,+ Apan sila nagpadayon pagpahayag alang kanimo ug panan-awon nga walay pulos ug makapahisalaag nga mga kapahayagan.+ ס [Saʹmekh] 15  Ang tanang nangagi sa dalan mipakpak sa ilang mga kamot kanimo.+ Sila mitaghoy+ ug naglingolingo sa ilang ulo+ sa anak nga babaye sa Jerusalem, nga nag-ingon: “Mao ba kini ang siyudad nga ilang ginaingon, ‘Kini ang kahingpitan sa kaanyag, usa ka kasadya alang sa tibuok yuta’?”+ 2פ [Peʼ] 16  Ang tanan mong mga kaaway nagbuka sa ilang baba batok kanimo.+ Sila mitaghoy ug nagpakagot sa ilang mga ngipon.+ Sila miingon: “Lamyon nato siya.+ Sa pagkatinuod mao kini ang adlaw nga atong gilaoman.+ Atong nakaplagan! Atong nakita!”+ ע [ʽAʹyin] 17  Gibuhat na ni Jehova ang diha sa iyang hunahuna.+ Gibuhat na niya ang iyang gisulti,+ Ang iyang gisugo sukad sa kanhing mga adlaw.+ Iyang gilumpag ug wala siya magpakitag kaluoy.+ Ug kanimo iyang gipamaya ang kaaway.+ Gipataas niya ang sungay sa imong mga kaaway.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  Ang ilang kasingkasing mituaw ngadto kang Jehova,+ Oh paril sa anak nga babaye sa Zion.+ Paagaya ang mga luha ingon sa usa ka sapa sa adlaw ug sa gabii.+ Ayaw tugoting ikaw dili makalihok. Hinaot nga dili mohunong ang tawotawo sa imong mata. ק [Qohph] 19  Tindog! Tiyabaw sa gabii, sa sinugdan sa buntagong pagbantay.+ Ibubo ang imong kasingkasing+ atubangan+ ni Jehova sama sa tubig. Ibayaw ngadto kaniya ang imong mga kamot+ tungod sa kalag sa imong mga anak, Nga gipanguyapan tungod sa gutom diha sa ulohan sa tanang kadalanan.+ ר [Rehsh] 20  Sud-onga, Oh Jehova, ug tan-awa+ ang usa nga imong mapig-otong gibuhatan sa ingon. Pagakan-on ba sa mga babaye ang ilang kaugalingong bunga, ang mga bata nga natawo nga bug-os nang naumol,+ O patyon ba ang saserdote ug ang manalagna diha sa sangtuwaryo ni Jehova?+ ש [Shin] 21  Ang batang lalaki ug ang tigulang nga lalaki+ nagbuy-od sa yuta diha sa kadalanan.+ Ang akong mga ulay ug ang akong mga batan-ong lalaki napukan pinaagi sa espada.+ Ikaw nagpatay sa adlaw sa imong kasuko.+ Ikaw nagpatay;+ ikaw wala maluoy.+ ת [Taw] 22  Ingon sa adlaw sa usa ka pista+ gitawag mo ang mga dapit sa akong pagpuyo ingong langyaw sa tibuok palibot. Ug sa adlaw sa kapungot ni Jehova wala gayoy nakaikyas o nakapabiling buhi;+ Kadtong akong gihimugso nga bug-os nang naumol ug gimatuto, gipuo sa akong kaaway.+

Mga Footnote